Bezpłatny kolportaż prasy dla celów promocji nie podlega VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wydawcą czasopisma „G.”. Aby go wypromować zamierza nieodpłatnie kolportować część jego nakładu. Egzemplarze przeznaczone do nieodpłatnego kolportażu zostaną odpowiednio odróżnione od egzemplarzy płatnych poprzez dodanie na okładce tytułu wydawniczego określenia „egzemplarz bezpłatny”. Czy nieodpłatny kolportaż prasy stanowi czynność zrównaną z dostawą towarów za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 7 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 30 sierpnia 2010 r. (data wpływu 6 września 2010 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 28 maja 2010 r. znak ITPP1/443-257/10/AT w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania bezpłatnego kolportażu prasy, doręczoną w dniu 7 czerwca 2010 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r., w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), uwzględniając skargę w całości, zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 28 maja 2010 r. znak ITPP1/443-257/10/AT, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał na wniosek z dnia 5 marca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania bezpłatnego kolportażu prasy, indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 28 maja 2010 r. znak ITPP1/443-257/10/AT.

We wniosku z dnia 5 marca 2010 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiono zdarzenie przyszłe, z którego wynikało, że jest Pan wydawcą czasopisma „G.” i zamierza obecnie nieodpłatnie kolportować część jego nakładu. Egzemplarze przeznaczone do nieodpłatnego kolportażu zostaną odpowiednio odróżnione od egzemplarzy płatnych poprzez dodanie na okładce tytułu wydawniczego określenia „egzemplarz bezpłatny”. Oznaczenie tych egzemplarzy będzie zgodne z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Oznaczenie pisma, w szczególności zapewni jasne, zrozumiałe i nie wprowadzające w błąd poinformowanie konsumenta o cechach towaru konsumpcyjnego.

Poprzez nieodpłatny kolportaż części nakładu „G.”, planuje Pan osiągnąć cel, polegający na promowaniu tego czasopisma. Do promocji dojdzie, ponieważ nieodpłatnie kolportowana „G.” ma posiadać znak towarowy lub kształt graficzny podobny lub tożsamy z oznaczeniem pisma odpłatnego (z zastrzeżeniem wyżej wspomnianej notyfikacji bezpłatnego charakteru darmowych egzemplarzy).

Nieodpłatny kolportaż prasy będzie działaniem ściśle związanym z prowadzonym przez Pana przedsiębiorstwem. Działanie to ma na celu zwiększenie sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie tego przedsiębiorstwa (reklam i ogłoszeń), a także ma za zadanie zachęcanie klientów do zapoznania się z ofertą i warunkami zamieszczania reklam i ogłoszeń w czasopiśmie „G.”.

Kolportaż nieodpłatnej części nakładu ma prowadzić do podwyższenia poziomu sprzedaży reklam, ogłoszeń i odpłatnych egzemplarzy czasopisma w tzw. kanałach dystrybucyjnych oraz dostarczyć narzędzia pracy przedstawicielom handlowym i dystrybutorom (akwizytorzy reklam i ogłoszeń, kolporterzy wydawnictwa), którzy będą mogli wykorzystywać bezpłatne egzemplarze dla celów prezentacji oferty czasopisma. Celem rozpowszechniania nieodpłatnych egzemplarzy będzie również tworzenie dobrej renomy Pana przedsiębiorstwa i czasopisma „G.”. Nieodpłatne przekazywanie czasopisma ma sprzyjać zakupowi przez klientów kolejnych jego egzemplarzy i sprzedaży ogłoszeń, co wiąże bezpłatny kolportaż z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Spodziewane skutki marketingowe spowodowane dystrybucją nieodpłatnych egzemplarzy, pozwalają Panu zasadnie przypuszczać, że będzie to istotny przejaw działalności przedsiębiorstwa funkcjonalnie związany z całokształtem aktywności gospodarczej.

W dniu 14 maja 2010 r. uzupełniono wniosek, wskazując, że wartość nieodpłatnie kolportowanego czasopisma, nie jest wartością, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten bowiem w ogóle nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie. Art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT dotyczy prezentów o małej wartości należących do przedsiębiorstwa podatnika, przekazywanych na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. Tymczasem nieodpłatny kolportaż prasy wskazany we wniosku będzie działaniem ściśle związanym z prowadzonym przedsiębiorstwem. W związku z czym, wartości egzemplarzy czasopisma „G.” nie można badać w świetle art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

W przedstawionym wyżej uzupełnieniu zaznaczono, że nie będzie Pan prowadził ewidencji osób obdarowanych w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, ponieważ nieodpłatnie kolportowane egzemplarze czasopisma „G.” nie będą stanowić prezentów o małej wartości, o których mowa w tym przepisie. W takiej sytuacji nie jest możliwe podanie łącznej wartości prezentów...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »