Polityka prorodzinna rządu: Stawka VAT na ubranka dziecięce w górę

Interpelacja nr 19436 do ministra finansów w sprawie 7-procentowej stawki podatku VAT na ubranka i buty dziecięce

Szanowny Panie Ministrze! Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że stosowanie przez Polskę obniżonego 7-procentowego VAT-u na ubranka i buciki dziecięce jest nielegalne. Oznacza to, że ceny artykułów dla dzieci w przyszłym roku zostaną obłożone podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Skargę na Polskę o stosowanie preferencyjnej stawki VAT na ubranka i buciki dziecięce złożyła Komisja Europejska w lutym 2009 r., wskazując, że artykuły te nie zostały wymienione w dyrektywie z 2006 r. wśród towarów, dla których można stosować obniżone stawki. Sędziowie zasugerowali, aby Polska wykorzystała do tych celów inne narzędzia, które nie zakłócają wewnątrzunijnej konkurencji, takie jak dopłaty dla rodzin z dziećmi lub ulgi w podatku dochodowym.

W większości krajów europejskich opodatkowanie artykułów dziecięcych jest bardzo niskie, np. Luksemburg stosuje 3-procentową, a Wielka Brytania i Irlandia nawet zerową stawkę. W efekcie interwencji Komisji Europejskiej i wyroku Trybunału stawka VAT wzrośnie u nas z 7 do 23%, a zatem Polska - ubogi kraj o najniższym przyroście naturalnym w Europie - będzie musiała stosować drakońskie opodatkowanie artykułów dla dzieci, którego poziom pogłębi ubóstwo polskich rodzin.

Do tej kuriozalnej sytuacji doszło z dwóch powodów. Po pierwsze, w Polsce podstawowa stawka VAT, obecnie 22%, a od 2011 r. - 23%, należy do najwyższych w Europie. Po drugie, większość krajów UE wywalczyła sobie w traktatach akcesyjnych lub w pracach nad dyrektywą z 2006 r. prawo do stosowania obniżonych stawek VAT w priorytetowych dziedzinach, a nasi rządzący tego nie zrobili. Zaniedbali obronę interesów polskich rodzin zarówno podczas rokowań akcesyjnych, jak i potem, po wejściu do UE.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

1. Czy ministerstwo podejmie kroki, jeśli tak, to jakie, aby rząd zrekompensował podwyżkę VAT na ubranka i buty dziecięce?

2. Jakie formy rekompensaty rząd bierze pod uwagę?

Poseł Anna Sobecka

Toruń, dnia 29 października 2010 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 19436 w sprawie 7-procentowej stawki podatku VAT na ubranka i buty dziecięce

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przesłaną przy piśmie, znak: SPS-023-19436/10, z dnia 30 listopada 2010 r. interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie 7-procentowej stawki podatku VAT na ubranka i buty dziecięce, uprzejmie wyjaśniam.

System podatku od wartości dodanej w państwach członkowskich UE podlega ścisłej harmonizacji, co oznacza, że wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepisów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa wspólnotowego (podstawą obowiązującego w UE systemu podatku VAT są przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej). Z tych względów również polskie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi. Dyrektywa 2006/112/WE uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od tego podatku.

Zgodnie z przepisami ww. dyrektywy, dostawa towarów i świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT są - co do zasady - opodatkowane stawką podstawową, natomiast państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę podatku VAT w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku III do ww. dyrektywy. Należy zaznaczyć, że towary dla dzieci nie zostały wymienione w tym załączniku.

W związku z powyższym Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce o naruszenie przepisów prawa wspólnotowego w zakresie stosowania przez Polskę obniżonej stawki podatku VAT na obuwie oraz ubranka dziecięce. W trakcie toczącego się postępowania Polska prezentowała stanowisko, zgodnie z którym stosowanie obniżonej stawki VAT do przedmiotowych towarów ma prorodzinny charakter oraz wpisuje się w cele strategii lizbońskiej. W wyroku z dnia 28 października 2010 r. (sprawa C-49/09) Trybunał Sprawiedliwości uznał, że stosując obniżoną stawkę VAT w wysokości 7% w stosunku do dostaw, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego, Polska naruszyła przepis art. 98 dyrektywy 2006/112/WE w związku z jej załącznikiem III.

Stwierdzenie pani poseł zawarte w przedmiotowej interpelacji, iż: „Sędziowie zasugerowali, aby Polska wykorzystała do tych celów inne narzędzia, które nie zakłócają wewnątrzunijnej konkurencji, takie jak dopłaty dla rodzin z dziećmi lub ulgi w podatku dochodowym”, nie znajduje - w mojej opinii - potwierdzenia w ww. wyroku. Natomiast w pkt 56 ww. wyroku, odnosząc się do arg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »