Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.01.2011

Kasa fiskalna przy sprzedaży wysyłkowej

Pytanie podatnika:
1. Czy do limitu obrotów 40 000 zł należy wliczyć sprzedaż dokonywaną w systemie wysyłkowym jako zwolnienie przedmiotowe z ewidencjonowania na kasie fiskalnej wynikające z załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2009 r. poz. 37?
2. Czy w przypadku przekroczenia obrotów 40 000 zł z powodu włączenia do limitu sprzedaży w systemie wysyłkowym, sprzedaż na rzecz rolników ryczałtowych i sprzedaż usług dostawy towarów winny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej a sprzedaż w systemie wysyłkowym zwolniona z tej ewidencji?
3. Czy w przypadku przekroczenia obrotów 40 000 zł z powodu włączenia do limitu sprzedaży w systemie wysyłkowym, sprzedaż na rzecz rolników ryczałtowych, sprzedaż usług dostawy towarów i sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym winny być ewidencjonowane przy użyciu kas fiskalnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2010 r. (data wpływu 13 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia limitu obrotu obligującego do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia limitu obrotu obligującego do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie liofilizacji warzyw i owoców. Wyroby sprzedawane są odbiorcom w kraju i za granicę. Wśród odbiorców krajowych i zagranicznych występują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Sprzedaż na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT za siedem miesięcy br. wyniosła 0,7% sprzedaży ogółem przedsiębiorstwa.

Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedawane są liofilizowane dania obiadowe. W br. dokonano sprzedaży na rzecz osoby fizycznej z terytorium UE (Wielka Brytania). Sprzedaż ta nie spełniała warunków sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju bowiem transport towaru odbywał się na rzecz odbiorcy towaru (odbiorca towaru poniósł koszty transportu i odebrał towar). Sprzedaż została opodatkowana w Polsce według stawki krajowej. Za siedem miesięcy wartość tej dostawy netto wyniosła 1 528,81 zł.

W kraju sprzedaż dań obiadowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej odbywa się w systemie wysyłkowym (przesyłkami kurierskimi). Zapłata w całości za ww. dostawy następuje za pośrednictwem banku. Z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła oraz można ustalić dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dla ww. osób sprzedaż za siedem miesięcy wyniosła 26 987,20 zł.

Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy dokonuje również sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych. Sprzedaż dotyczy nasion dla upraw w ramach zawartych kontraktacji z rolnikami. Sprzedaż dla rolników odbywa się poza systemem wysyłkowym. Za siedem miesięcy br. sprzedaż na rzecz rolników ryczałtowych wyniosła 3 182,30 zł.

Ponadto osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej obciążone są kosztami usług świadczonych z tytułu dostawy towarów (koszty transportu, koszty zorganizowania przewozu towarów). Sprzedaż z tytułu usług dostawy towarów dla tych osób za siedem miesięcy wyniosła 1 788,81 zł.

W 2009 r. liczba dokonanych operacji świadczenia takich usług wyniosła 64, liczba odbiorców tych usług wyniosła 51. Za siedem miesięcy br. liczba dokonanych operacji świadczenia usług wyniosła 72, ilość odbiorców tych usług - 70.

Powyższe liczby wskazują na przekroczenie dopuszczalnych parametrów objętych zwolnieniem poz. 35 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów.

Za siedem miesięcy br. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych łącznie wyniosła 33 487,12 zł (1 528,81+26 987,20+3 182,30+1 788,81). Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT powyższa sprzedaż powinna być prowadzona przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolniona jest z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia (§ 2) oraz obroty, o których mowa w art. 111 ust. 1, które nie przekroczyły kwoty 40 000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z ust. 4).

W przypadku Wnioskodawcy obroty z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT zbliżają się do kwoty 40 000 zł i Wnioskodawca stoi przed problemem ewentualnego instalowania kas rejestrujących.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy do limitu obrotów 40 000 zł należy wliczyć sprzedaż dokonywaną w systemie wysyłkowym jako zwolnienie przedmiotowe z ewidencjonowania na kasie fiskalnej wynikające z załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2009 r. poz. 37?
2. Czy w przypadku przekroczenia obrotów 40 000 zł z powodu włączenia do limitu sprzedaży w systemie wysyłkowym, sprzedaż na rzecz rolników ryczałtowych i sprzedaż usług dostawy towarów winny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej a sprzedaż w systemie wysyłkowym zwolniona z tej ewidencji?
3. Czy w przypadku przekroczenia obrotów 40 000 zł z powodu włączenia do limitu sprzedaży w systemie wysyłkowym, sprzedaż na rzecz rolników ryczałtowych, sprzedaż usług dostawy towarów i sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym winny być ewidencjonowane przy użyciu kas fiskalnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro sprzedaż wysyłkowa objęta jest zwolnieniem przedmiotowym z ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów to powinna być poza limitem 40 000 zł i nie objęta ewidencją na kasach rejestrujących. Pozostała sprzedaż tj. sprzedaż na rzecz rolników ryczałtowych i usług dostaw towarów jako nieprzekraczająca kwoty 40 0000 zł winna być zwolniona z ewidencji na kasach (§ 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 4).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »