Interpretacja P-1-443/41/05 z 18.05.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

Pytanie podatnika: Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w swojej sprawie. Stan faktyczny sprawy: Spółka X zajmuje się głównie sprzedażą samochodów, zarówno nowych jak i używanych. Sprzedając samochody używane często korzystamy z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT, tj. wystawiamy fakturę "VAT marża". Dla samochodów używanych będących własnością spółki cena sprzedaży zawiera:

a) wartość samochodu w cenie zakupu,

b) marża (w tym VAT należny).

Obrotem wykazywanym w deklaracjach VAT jest tylko marża pomniejszona o VAT należny. Natomiast dla celów podatku dochodowego od osób prawnych jest to: cena sprzedaży pomniejszona o VAT należny. Dla samochodów używanych nie będących własnością spółki (komis) cena sprzedaży zawarta w fakturze "VAT marża" zawiera:

a) wartość samochodu wg umowy komisu,

b) marża (w tym VAT należny).

Obrotem dla celów podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych jest marża pomniejszona o VAT należny.

Pytanie: Czy wartość samochodu zawarta w cenie sprzedaży, która nie podlega opodatkowaniu (nie jest również zwolniona) powinna być uwzględniona w ogólnej wartości obrotu (art. 90 ust. 3) ?

Nasze stanowisko: Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT proporcje ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności dających prawo do odliczenia VAT w całkowitym obrocie. Wynika z tego, że przy obliczaniu proporcji bierze się pod uwagę wyłącznie czynności kwalifikowane przez przepisy jako sprzedaż ponieważ obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT). W związku z powyższym spółka zaliczyła do całkowitego obrotu wartość samochodów w cenie zakupu plus marża netto będących własnością spółki, sprzedanych na fakturę "VAT marża" gdyż obrotem (sprzedaż netto) zaewidencjonowanym w księgach handlowych jest wartość należności wynikająca z poszczególnych faktur pomniejszona o należny VAT. Natomiast w przypadku samochodów obcych (komis) sprzedawanych na fakturę "VAT marża" spółka do całkowitego obrotu zaliczyła tylko wartość marży netto, gdyż pozostała wartość wynikająca z faktur nie jest ewidencjonowana jako sprzedaż lecz jako zobowiązanie dla danego właściciela samochodu. W sprawie opisanej powyżej nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Działając na podstawie art. 14a, art. 14b § 1-4, art. 14c oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm./ w związku z wnioskiem Strony z dn. 24.02.2005 r. (data wpływu 24.02.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawiam nie uznać za prawidłowe przedstawionego we wniosku stanowiska Strony w zakresie stosowania przepisu art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm./. Ze skierowanego do tut. Organu pisma wynika, że Spółka zajmuje się głównie sprzedażą samochodów nowych i używanych. Sprzedając samochody używane (zarówno będące własnością spółki, jak też w systemie sprzedaży komisowej) stosuje przepis art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Spółka do ustalenia proporcji wskazanych w art. 90 ust. 3 cyt. ustawy przyjmuje, że przy obliczaniu proporcji bierze od uwagę wyłącznie czynności kwalifikowane przez przepisy jako sprzedaż, ponieważ obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku. W związku z powyższym spółka zaliczyła do całkowitego obrotu wartość samochodów w cenie zakupu plus marża netto będących własnością spółki, sprzedanych na fakturę VAT-marża, gdyż obrotem (sprzedaż netto) zaewidencjonowanym w księgach handlowych jest wartość należności wynikająca z poszczególnych faktur pomniejszona o należny VAT.

Natomiast w przypadku samochodów obcych (komis) sprzedawanych na fakturę VAT-marża spółka do całkowitego obrotu zaliczyła tylko wartość marży netto, gdyż pozostała wartość wynikająca z faktur nie jest ewidencjonowana jako sprzedaż, lecz jako zobowiązanie dla danego właściciela samochodu. Strona dokonuje zarówno dostaw opodatkowanych jak i zwolnionych. Spółka pyta czy wartość samochodu zawarta w cenie sprzedaży, która nie podlega opodatkowaniu (nie jest również zwolniona) powi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »