Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.12.2010

Najpierw usługa, potem faktura

Pytanie podatnika: W którym momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku świadczenia usług reklamowych w sytuacji, gdy faktura wystawiona będzie przez Wnioskodawcę przed wykonaniem usługi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2010 r. (data wpływu 16 lipca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2010 r. (data wpływu 27 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 sierpnia 2010 r. (data wpływu 27 sierpnia 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2-443-522/10-2/AK z dnia 18 sierpnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca lub Spółka prowadzi działalność wydawniczą. W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca świadczy ponadto usługi reklamowe, polegające na zamieszczaniu reklam w serwisach internetowych należących do Wnioskodawcy oraz w wydawanych przez Wnioskodawcę czasopismach.

W celu usprawnienia rozliczeń z kontrahentami, Wnioskodawca rozważa wystawianie faktur za usługę reklamową, polegającą na zamieszczeniu reklamy w czasopiśmie lub serwisie internetowym, w miesiącu poprzedzającym miesiąc wykonania usługi. Wykonanie usługi reklamowej, czyli publikacji wskazanej przez kontrahenta reklamy w czasopiśmie bądź zamieszczenie reklamy w serwisie internetowym, może nastąpić w całości w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wystawiono fakturę. W chwili wystawienia faktury, Wnioskodawca będzie znał zakres oraz dokładną datę wykonania przedmiotowej usługi reklamowej.

Uzgodnienia z kontrahentami nie przewidują otrzymania przez Spółkę przedpłaty, bądź zaliczki przed wykonaniem usługi. Całkowita płatność za przedmiotową usługę nastąpi po jej wykonaniu.

Wnioskodawca rozlicza się dla celów podatku VAT kwartalnie na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W którym momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku świadczenia usług reklamowych w sytuacji, gdy faktura wystawiona będzie przez Wnioskodawcę przed wykonaniem usługi?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wystawienia faktury przed wykonaniem usługi reklamowej, obowiązek podatkowy po stronie Spółki powstanie na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, tj. w momencie wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 art. 21 ust. 1.

Z kolei stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4, 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Biorąc pod uwagę, iż świadczenie usług reklamowych przez Spółkę jest transakcją, która wymaga potwierdzenia fakturą, w omawianym przypadku zastosowanie znajdzie art. 19 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem bowiem, w przypadku wykonania usługi, które to świadczenie powinno zostać potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

Termin wystawiania faktur regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 28 listopada 2006 r. Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis ten określa zatem wprost datę, do której najpóźniej należy wystawić fakturę, nie odnosi się natomiast do momentu, od którego możliwe jest wystawienie faktury.

Z kolei przepis § 11 ust. 2 Rozporządzenia odnoszący się do faktur dokumentujących usługi, dla których w ustawie o VAT określono szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego wskazuje jednoznacznie okres, możliwe jest wystawienie faktury. Zgodnie z tym przepisem, fakturę dokumentującą świadczenie pewnych kategorii usług można wystawić nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego. Usługa reklamowa nie została wymieniona w § 11 ust. 2 Rozporządzenia, nie jest więc usługą dla której ustawodawca przewidział ograniczenia co do początku terminu wystawienia faktury.

Zestawienie brzmienia § 9 ust. 1 i § 11 ust. 2 Rozporządzenia wskazuje zatem, iż w przypadku gdy intencją ustawodawcy jest określenie momentu, od którego podatnik ma prawo do wystawienia faktury, taki zapis znajduje się wprost w przepisach. Dlatego też, zdaniem Spółki w odniesieniu do usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych (a więc np. usług reklamowych), wystawienie faktury przed wykonaniem usługi nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

Co więcej, w przypadku Spółki, w momencie wystawienia faktury, znana jest data dokonania sprzedaży, zatem wystawiane faktury będą zawierać wszystkie wymagane przez przepisy (w szczególności art. 106 ustawy o VAT) informacje. Co więcej, faktura wystawiona przez Spółkę przed wykonaniem usługi reklamowej dotyczy konkretnego świadczenia. Dlatego, należy uznać, iż jest to faktura potwierdzająca określoną czynność, która to podlega opodatkowaniu. Faktura wystawiona przez Spółkę dokumentuje zatem konkretną transakcję i jako taka powinna rodzić po stronie Spółki określone skutki podatkowe. Skutkiem tym jest powstanie obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury.

Prawidłowość stanowiska przedstawionego powyżej można również wywieść z brzmienia art. 86 ust. 12 ustawy o VAT. Przepis ten reguluje skutki wystawienia faktury przed wykonaniem usługi po stronie usługobiorcy, w szczególności, w przypadku, gdy usługobiorca otrzyma fakturę przed wykonaniem usługi, w takiej sytuacji jest on uprawniony do odliczenia podatku naliczonego dopiero z chwilą wykonania usługi.

Stąd, w ocenie Spółki należy uznać iż - określając skutki w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę faktury - ustawodawca potwierdza jednocześnie możliwość wystawiania faktur przed wykonaniem usługi. Powyższy przepis nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi, a jedynie określa termin, kiedy odliczenie podatku VAT staje się możliwe. Biorąc pod uwagę, iż przepisy ustawy o VAT oraz Rozporządzenia nie zakazują wystawiania faktur przed wykonaniem usługi, natomiast jedn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »