Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.12.2010

Pracodawcy nie boją się kar

Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika

Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika

Szanowna Pani Minister! Składam interpelację w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, tzw. pracy na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika.

Zjawiska, o których mowa wyżej, pociągają za sobą poważne, negatywne konsekwencje. W tych przypadkach pracownik nie ma odprowadzanych składek emerytalnych i ubezpieczeń zdrowotnych albo składki te są mniejsze od tych, jakie powinny być odprowadzane z racji faktycznie wykonanej pracy i wynagrodzenia. Poza tym, w przypadku zaniżania godzin pracy, wiąże się to często również z zaniżaniem stażu pracy. Traci na tym procederze również budżet państwa.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są: po pierwsze, nieuczciwość niektórych pracodawców, którzy wykorzystują deficyt, jaki ma miejsce na rynku pracy. Obecnie pracownik (szczególnie zatrudniony w prywatnym zakładzie pracy) nie walczy o swoje prawa, gdyż boi się, że straci pracę, o którą w dzisiejszej dobie niezwykle trudno. Wielu obywateli Rzeczypospolitej żyje z dnia na dzień, zadowalając się minimum środków. Zadowolenie przynosi już fakt, że dzisiaj jeszcze starczyło na chleb.

Po drugie, koszty pracy w Polsce, przy aktualnych zarobkach pracowników, wydają się zbyt wysokie i to powoduje, że pracodawcy starają się obejść obowiązujące przepisy, ponieważ ich dochody również nie są dla nich zadowalające. Z tego powodu zaczynają zdecydowanie oszczędzać na kosztach zatrudniania pracowników. Ten stan rzeczy prowadzi do tzw. drapieżnego kapitalizmu, z którym mieliśmy do czynienia w XIX i na początku XX wieku.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister następujące pytania:

1. Skoro i tak część pieniędzy pracownicy otrzymują w cieniu prawa i budżet państwa ponosi z tego tytułu znaczne straty oraz traci na tym sam pracownik, to czy nie należałoby poszukać takich rozwiązań, które mogłyby sprawić, że pracodawcy będą wykazywać się większą uczciwością wobec państwa i własnych pracowników, a pracownicy z tytułu większych zarobków otrzymywanych legalnie będą odprowadzali większe środki na składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego, a także większe podatki zasilające budżet?

2. Czy obecny rząd ma jakiś pomysł na dokładniejsze monitorowanie dokumentacji zatrudnienia i dokumentacji płacowej w przedsiębiorstwach, szczególnie prywatnych, chociaż zdaję sobie sprawę, że w przypadku gospodarki wolnorynkowej może to być swoisty problem?

3. Czy rząd ma jakiś pomysł na uruchomienie procesu wychowywania przyszłych pracodawców bądź uwrażliwienie obecnych pracodawców na los ludzi, których zatrudniają, a także na zwiększenie poczucia odpowiedzialności nie tylko za swój portfel, ale także za tych, którzy poprzez wykonywanie konkretnej, wielokrotnie bardzo ciężkiej i wydajnej pracy pomagają ten portfel napełnić?

4. Jak znaczna jest skala szarej strefy w kwestii zatrudnienia (zaniżanie płacy, zwiększanie liczby godzin pracy ponad to, co jest w umowie itp.)?

5. Jak znaczna jest skala zatrudniania na czarno, tj. bez jakiejkolwiek umowy na piśmie, bez odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych?

6. U ilu pracodawców prywatnych wykryto nielegalne zatrudnienie, u ilu działania na szkodę zatrudnionych pracowników i ile osób ukarano?

7. Czy urzędy pracy i Państwowa Inspekcja Pracy są w stanie w sposób systemowy monitorować (wykrywać) nielegalne zatrudnienie, czy działają wyłącznie na podstawie donosów?

8. Czy zmniejszenie środków w budżecie państwa przeznaczonych na aktywne formy walki z bezrobociem poprawi, czy pogorszy stan rzeczy będących przedmiotem niniejszej interpelacji?

Z poważaniem

Poseł Tadeusz Woźniak

Warszawa, dnia 27 października 2010 r.

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej na interpelację nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika

W odpowiedzi na interpelację pana posła Tadeusza Woźniaka w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy (na czarno), wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz niezgodnego z prawdą podawania w umowie czasu pracy wykonywanej przez pracownika uprzejmie informuję, że w Polsce brak legalnej pracy jest główną przyczyną korzystania z pomocy państwa oraz uciekania w szarą strefę. Zapewnienie godnej pracy dla wszystkich ma charakter zapobiegawczy wobec niepożądanych zjawisk społecznych, a także wobec napływu do bezrobocia. Praca na czarno obejmuje niemal wszystkie generacje Polaków i różnorodne grupy społeczne oraz zawodowe. Zbieranie informacji dotyczących rozmiarów i powiązań szarej strefy, osób w niej uczestniczących oraz częstotliwości jej występowania jest niezbędne do podejmowania skutecznych decyzji dotyczących przeciwdziałania temu zjawisku, jednakże gromadzenie danych o szarej strefie jest bardzo trudne, gdyż jej uczestnicy nie pragną zostać zidentyfikowani.

Mając powyższe na uwadze, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2007 r. zrealizowało projekt pn. „Przyczyny pracy nierejestrowej, jej skala, charakter i skutki społeczne”, którego ambitnym zadaniem było oszacowanie wielkości szarej strefy w Polsce. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej badanie przeprowadziły: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych we współpracy z Fundacją Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Fundacja Naukowa CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Instytutem Badania Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC Poland Media SA.

Oszacowanie wielkości szarej strefy obecnej w Polsce, które było możliwe dzięki realizacji ww. projektu, pozwoliło na dokonanie pogłębionej analizy zjawiska. Raport z badań nad przyczynami pracy nierejestrowanej w Polsce stanowi istotny wkład do debaty publicznej na temat kierunków działań systemowych pozwalających skutecznie ograniczać szarą strefę w Polsce. Raport przekazany został przedstawicielom parlamentu, administracji rządowej i samorządowej, partnerom społecznym oraz instytucjom zajmującym się polityką społeczną, w tym do Biura Analiz Sejmowych, w celu wykorzystania rezultatów projektu przy podejmowaniu, zgodnie z kompetencjami poszczególnych instytucji, działań pozwalających przekształcić dotychczasowe zatrudnienie nierejestrowane w pracę rejestrowaną. Raport dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161).

Pragnę poinformować, że przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) ułatwiają osobom bezrobotnym i poszukującym pracy powrót do aktywności zawodowej. Wspomniana ustawa zawiera takie instrumenty, jak np. dodatek aktywizacyjny, które powinny mieć wpływ na ograniczenie zjawiska pracy na czarno. Zgodnie z przepisami ustawowymi bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje prawo do pobierania dodatku aktywizacyjnego, jeżeli podjął samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Warto również wspomnieć o mechaniźmie ustawowym mającym wp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100