Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.12.2010

Przeniesienie prawa własności wynalazku a 50-proc. koszty

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu od zasądzonej na Jego rzecz kwoty, która jest wynagrodzeniem dla twórcy wynalazku za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę, gdy przedsiębiorcy przysługuje prawo do patentu na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 października 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 991/10 - stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu - 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50%kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r. została zasądzona na rzecz Wnioskodawcy kwota od „A” S.A. Sprawa sądowa dotyczyła wynagrodzenia dla twórców patentu z tytułu korzystania z wynalazku przez „A” w okresie od xxxxxx do xxxxxx.

Wnioskodawca wyjaśnia, że jest współtwórcą projektu racjonalizatorskiego "Układ kontroli napięć (...), który uzyskał ochronę patentową pod nr (...). Działalność racjonalizatorska Zainteresowanego nie była wpisana w zakres Jego obowiązków służbowych, a pracowniczy projekt wynalazczy nie został dokonany w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Wnioskodawca nie zawierał umowy o przeniesienie własności projektu wynalazczego, jak również umowy o dzieło, czy zlecenia na wykonanie projektu racjonalizatorskiego. Zgodnie z art. 98 ustawy o wynalazczości twórcy przekazali pracowniczy projekt wynalazczy do korzystania pracodawcy. Pracodawca decyzją z dnia 22 sierpnia 1997 r. przyjął pracowniczy projekt wynalazczy do korzystania. Art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości zobowiązywał pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia w przypadku korzystania z wynalazku, do którego przejął prawo na podstawie art. 98 ust. 2.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu od zasądzonej na Jego rzecz kwoty, która jest wynagrodzeniem dla twórcy wynalazku za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę, gdy przedsiębiorcy przysługuje prawo do patentu na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości w przypadku przekazania przez twórców pracowniczego projektu wynalazczego do korzystania przedsiębiorcy, przejście prawa do wynalazku następuje z dniem zgłoszenia wynalazku przedsiębiorcy pod warunkiem przyjęcia go przez przedsiębiorcę do korzystania w terminie jednego miesiąca, chyba, że strony ustalą inny termin. W ocenie Zainteresowanego prawomocny wyrok NSA w Katowicach nr I SA/Ka 1281/01, który rozpatrywał tezę a nie indywidualną sprawę, orzekł, że do sytuacji wynikających z art. 98 ust. 2 mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i upoważniają do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od zasądzonej kwoty. Zainteresowany nadmienia, że ww. prawomocne orzeczenie NSA wiąże nie tylko strony ale i sąd który je wydał, lecz również inne sądy i organy państwowe - art. 170 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 20 sierpnia 2008 r. interpretację indywidualną nr ILPB2/415-381/08-2/ES, w której stanowisko Pana uznał za nieprawidłowe.

W interpretacji wskazano, iż zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wypłacona kwota zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego stanowi przychód z praw majątkowych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Natomiast w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów przysługujących w związku z przedmiotową należnością stwierdzono, że zgodnie z art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »