Dofinansowanie wczasów dla dzieci: Nie tylko faktura jest dowodem poniesienia wydatku

Pytanie podatnika: Jak ustalić prawo do zwolnienia z podatku na podstawie faktur. Od jakich podmiotów (jak to można sprawdzić) i co konkretnie musi widnieć na fakturze, aby skorzystać z ww. zwolnienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2010 r. (data wpływu 24 maja 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2010 r. (data wpływu 26 lipca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 16 lipca 2010 r. nr ILPB2/415-655/10-2/WM, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 16 lipca 2010 r., skutecznie doręczono dnia 20 lipca 2010 r., zaś w dniu 26 lipca 2010 r. do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 23 lipca 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wypłaca dofinansowanie do wczasów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny. Jeżeli funkcjonariusz przedstawi fakturę za wczasy w formie kolonii, obozów czy zimowiska to Zainteresowany wypłaca mu świadczenie na to dziecko do 18 lat nie potrącając podatku, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78, który mówi m.in. że zwolnieniu podlegają dopłaty do wypoczynku zorganizowanego z innych źródeł do wysokości 760 zł. Wielu strażaków organizuje odpoczynek dzieci w różnych ośrodkach przynosząc faktury od firm w ramach prowadzonych działalności gospodarczych. Na fakturach tych bywa często tylko napis wynajem pokoi lub wypoczynek dziecka od... do... lub pobyt dziecka, a faktury wystawione są przez różnego rodzaju firmy handlowo-usługowe i pensjonaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak ustalić prawo do zwolnienia z podatku na podstawie ww. faktur. Od jakich podmiotów (jak to można sprawdzić) i co konkretnie musi widnieć na fakturze, aby skorzystać z ww. zwolnienia?

Zdaniem Wnioskodawcy, od wypłacanego dofinansowania do wczasów, pobiera się podatek w wysokości 18%. W przypadku gdy do wniosku o dofinansowanie strażak dołączy fakturę, która stwierdza że jego dziecko, które nie ukończyło 18 lat było na koloniach, obozie lub zimowiskach Wnioskodawca wypłaca do kwoty 760 zł dofinansowanie bez potrącania podatku.

Priorytetem, mówiącym o tym czy zastosować zwolnienie, czy też nie, jest treść na prze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »