Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.11.2010

MF: Handel internetowy pod kontrolą

Interpelacja nr 18785 do ministra finansów w sprawie braku opodatkowania handlu internetowego

Szanowny Panie Ministrze! Z raportu NIK wynika, że urzędy skarbowe i celne nie wypracowały dotychczas metod kontrolowania internetowej działalności gospodarczej. Dotychczas nie udało się uruchomić systemu informatycznego, który pozwoliłby kontrolować e-handel. Urzędy skarbowe mają problem z dostępem do Internetu w 12 na 14 kontrolowanych.

W związku z tym proszę o informację: Jakie działania podejmie resort, aby uznać kontrole w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej za pomocą Internetu, korzystając z dobrego przykładu Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald?

Z poważaniem

Poseł Stanisław Stec

Oborniki, dnia 4 października 2010 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 18785 w sprawie braku opodatkowania handlu internetowego

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację posła na Sejm RP pana Stanisława Steca z 4 października 2010 r. przekazaną przez wicemarszałka Sejmu pana Marka Kuchcińskiego przy piśmie, nr SPS-023-18785/10, z dnia 18 października 2010 r. w sprawie braku opodatkowania handlu internetowego przedkładam poniższe wyjaśnienia:

Zagadnienia poruszone w interpelacji pana posła Stanisława Steca są wynikiem przedstawienia przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) informacji o ustaleniach dokonanych w toku kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2009 r. w zakresie egzekwowania obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących handel internetowy w latach 2007-2009 (I półrocze).

Na wstępie chciałbym zauważyć, że w wystąpieniu pokontrolnym NIK pozytywnie oceniła działalność Ministerstwa Finansów w zakresie objętym kontrolą, wskazując jednocześnie, że stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły jedynie: niepodejmowaniu kompleksowych analiz handlu internetowego oraz niezapewnienia podległym jednostkom (organom skarbowym, podatkowym i celnym) spójnego systemu identyfikowania i systematycznego monitorowania obszarów ryzyka wystąpienia nieprawidłowości.

W odpowiedzi na to wystąpienie pokontrolne przekazałem prezesowi Najwyższej Izby Kontroli informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonywania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, pismo nr KS3/0680/059/JOO/10/2964 z dnia 4 maja 2010 r.), w którym przyjąłem do realizacji wszystkie zalecenie sformułowane przez NIK.

Chciałbym również zauważyć, że wystąpienie pokontrolne NIK nie zawiera tez, które formułuje pan poseł Stanisław Stec. I tak NIK wskazała, że:

- w resorcie finansów, w okresie objętym kontrola, nie funkcjonował spójny dla wszystkich służb (administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej) system identyfikowania i monitorowania obszarów ryzyka, co nie oznacza, że podległe mi jednostki nie wypracowały jakichkolwiek metod kontroli internetowej działalności gospodarczej, jak twierdzi pan poseł. Wyniki działań kontrolnych resortu w obszarze handlu internetowego są przedstawione w dalszej części mojej odpowiedzi oraz w załączon...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »