Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.11.2010

Nieodpłatne przekazanie: Wycofanie pawilonu handlowego ze spółki cywilnej

Pytania podatnika:
1. Czy w przypadku zaprzestania używania i wycofania z działalności gospodarczej pawilonu handlowego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. Jeśli czynność wycofania z działalności gospodarczej pawilonu handlowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT to wg jakiej stawki i od jakiej wartości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.07.2010 r. (data wpływu 26.07.2010 r.) uzupełniony w dniu 30.09.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 15.09.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie transakcji przekazania pawilonu handlowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.07.2010 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 30.09.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 15.09.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie transakcji przekazania pawilonu handlowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Pan S.K. i Pan K.K. wspólnicy obecnie spółki jawnej Przedsiębiorstwo Handlowe J. Spółka Jawna S. K., K. K. z siedzibą w C., pierwotnie tj. roku 1993 zawarli umowę spółki cywilnej, prowadzą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów nieżywnościowych.

11 lipca 1996 roku Pan S.K. i Pan K.K. kupili niezabudowaną nieruchomość będącą działką budowlaną przeznaczoną pod zabudowę szeregową położoną w C. przy Ul. P. Pan S.K. kupił w/w nieruchomość do majątku wspólnego z żoną B.K., a pan K.K. do majątku wspólnego z żoną D.K. 30 kwietnia 1997 Pan S.K. i Pani B.K. oraz Pan K.K. i Pani D.K. uzyskali decyzję o pozwoleniu na budowę pawilonu handlowego branży przemysłowej wraz z przyłączami zewnętrznymi na nieruchomości stanowiącej własność Państwa K. oraz Państwa K.

Budowa pawilonu była realizowana ze środków spółki Przedsiębiorstwo Handlowe J. Spółka Cywilna S. K., K. K.. Spółka odliczała podatek VAT z faktur dokumentujących zakupy związane z budową pawilonu handlowego. 8 grudnia 1998 roku w Urzędzie Rejonowym zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Przedsiębiorstwo Handlowe J. Spółka Cywilna S. K., K. K. przystąpiło do użytkowania pawilonu handlowego i prowadzenia w nim działalności gospodarczej z dniem 2 stycznia 1999 roku, wcześniej spółka prowadziła działalność w wynajętym lokalu. Spółka omyłkowo tj. z datą późniejszą niż faktycznie zaczęła używać wybudowany pawilon, ujęła go w ewidencji środków trwałych z datą przyjęcia do użytkowania 31/12/1999, KRŚT 12 i nazwą „pawilon handlowy” i dokonuje liniowych odpisów amortyzacyjnych wg stawki 2,5% rocznie. 18 października 2001 roku wspólnicy S.K. i K.K. dokonali zmiany umowy spółki, w związku z osiągnięciem w latach 1999 i 2000 przychodu netto, określonego w art. 264 Kodeksu Spółek Handlowych wspólnicy będąc zobowiązani z mocy prawa do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i zarejestrowania spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, dostosowując jej treść do wymogów art. 25 i innych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Określili w tej umowie min., że majątek spółki stanowi również nieruchomość zabudowana zrealizowana w ramach inwestycji prowadzonej przez Spółkę Cywilną i że z chwilą zarejestrowania spółki jawnej prawo własności tej nieruchomości przejdzie na Spółkę Jawną.

Do dnia dzisiejszego prawo własności działki gruntu zabudowanej pawilonem handlowym branży przemysłowej nie przeszło na Spółkę Jawną, gdyż nie wyraziły na to zgody żony wspólników Pani B.K. i D.K. Żona Pana S.K. 24 września 2008 darowała swojemu mężowi S.K. swój udział wynoszący 0,25 części w nieruchomości wyżej opisanej. Obecnie w dziale II księgi wieczystej jako właściciel wpisany jest Pan S.K. w udziale 0,5 części oraz K.K. i jego żona D.K. na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej w 0,5 części.

W uzupełnieniu z dnia 27.09.2010 r. (data wpływu 30.09.2010 r.) Spółka dodała, iż pawilon handlowy został wprowadzony do Ewidencji Środków Trwałych z datą przyjęcia do użytkowania 31/12/1999, KRŚT 12 i nazwą „pawilon handlowy” Spółki Cywilnej, która to spółka została przekształcona w Spółkę Jawną, w związku z osiągnięciem w latach 1999 i 2000 przychodu netto, określonego w art. 264 Kodeksu Spółek Handlowych wspólnicy będąc zobowiązani z mocy prawa do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i zarejestrowania spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po przekształceniu Spółki Cywilnej w Spółkę Jawną nie była zakładana nowa Ewidencja Środków Trwałych, ze względu na to, że zgodnie z art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1. przekształcenia innej osoby prawnej,
2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio do:

1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

a. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
b. spółki kapitałowej;

2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

W efekcie oznacza to, iż Spółka Jawna powstała po przekształceniu, jest kontynuacją podatkową Spółki Cywilnej - powinna więc np. kontynuować amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki cywilnej, występować w postępowaniu podatkowym dotyczącym okresu przed przekształceniem tak, jakby istniała już wtedy, wypełniać inne obowiązki podatkowe dotyczące zdarzeń mających miejsce przed przekształceniem.

Przedmiotowa nieruchomość nie była udostępniana odpłatnie bądź nieodpłatnie innym osobom. Spółka Jawna poniosła wydatki na ulepszenie pawilonu tj. docieplenie i elewację o wartości niższej niż 30% wartości początkowej, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do poniesionych wydatków. Ponadto Spółka ponosiła wydatki związane z remontami bieżącymi tj. malowanie, naprawa elewacji itp., Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego również w stosunku do poniesionych wydatków remontowych.

Ewentualna sprzedaż pawilonu handlowego może nastąpić za około dwa lata.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w przypadku zaprzestania używania i wycofania z działalności gospodarczej pawilonu handlowego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. Jeśli czynność wycofania z działalności gospodarczej pawilonu handlowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT to wg jakiej stawki i od jakiej wartości?

Ad. 1.

W przypadku zaprzestania używania i wycofania z działalności gospodarczej pawilonu handlowego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ pawilon wraz z gruntem nie jest własnością Spółki Jawnej, gdyż właścicielami są Pan S.K. w udziale 0,5 części oraz K.K. i jego żona D.K. na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej w 0,5 części. Nakłady poniesione na wybudowanie pawilonu są środkiem trwałym Spółki Jawnej, o którym mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6 poz.35 z późn. zm.), a obecnie w art. 22a

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »