Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.11.2010

Brak podpisu małżonka pozbawi prawa do zwrotu VAT

Pytanie podatnika: W 2007 r. Wnioskodawczyni postanowiła nabyć działkę budowlaną oraz rozpocząć na tej działce budowę domu. Zakup został sfinansowany kredytem hipotecznym. Niezależnie od faktu, że kredytobiorcą byli oboje małżonkowie, Wnioskodawczyni samodzielnie, z własnej pensji spłacała raty kredytu. W dniu 20 kwietnia 2009 r. małżonkowie zawarli umowę o podział majątku wspólnego. Zgodnie z tą umową Wnioskodawczyni nabyła na wyłączną własność powyższą nieruchomość gruntową, a także przejęła prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytu hipotecznego. Ponadto, wszystkie faktury VAT dokumentujące nabycie materiałów budowlanych z przeznaczeniem na budowę domu wystawiane były na Wnioskodawczynię oraz opłacane z jej własnych środków finansowych. Czy istnieje możliwość indywidualnego złożenia wniosku VZM-1 przez Wnioskodawczynię, bez konieczności umieszczania w nim podpisu współmałżonka?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12.08.2010 r. (data wpływu 12.08.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w sytuacji braku podpisu małżonka na wniosku VZM-1 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.08.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w sytuacji braku podpisu małżonka na wniosku VZM-1.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2007 r. Wnioskodawczyni (dalej również jako: „Podatnik”) postanowiła nabyć działkę budowlaną oraz rozpocząć na tej działce budowę domu. Niemniej z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni pozostawała w związku małżeńskim (związek został zawarty w roku 1997), bank wyraził zgodę na udzielenie kredytu hipotecznego na zakup działki pod warunkiem, że kredytobiorcą będą oboje małżonkowie. Umowa kredytu hipotecznego została zawarta w dniu 17 sierpnia 2007 r., a jej przedmiotem była działka ewidencyjna 345 o obszarze 0,0920 ha położona w miejscowości S., w gminie R. (dalej: „Nieruchomość gruntowa”). Niezależnie od faktu, że kredytobiorcą - zgodnie z umową kredytu - byli oboje małżonkowie, Wnioskodawczyni samodzielnie, z własnej pensji spłacała raty kredytu.

Następnie, z uwagi na konflikt pomiędzy małżonkami, Wnioskodawczyni oraz jej małżonek podjęli decyzję o zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej, na podstawie której został ustanowiony ustrój rozdzielności majątkowej pomiędzy nimi. Wspomniana umowa została zawarta w dniu 20 kwietnia 2009 r. w formie aktu notarialnego. W tym samym dniu Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zawarła w formie aktu notarialnego umowę o podział majątku wspólnego. Zgodnie z § 4 pkt 1 Umowy o podział majątku wspólnego, Wnioskodawczyni nabyła na wyłączną własność nieruchomość gruntową. Ponadto, na podstawie wspomnianej umowy, Wnioskodawczyni przejęła prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tej nieruchomości, w tym obowiązek spłaty rat kredytowych (§ 4 pkt 2 Umowy o podział majątku).

Od samego początku Wnioskodawczyni zamierzała samodzielnie prowadzić budowę domu, a następnie zamieszkać w nim wraz z małoletnią córką. Po ukończeniu budowy Wnioskodawczyni wyprowadziła się od męża wraz z dzieckiem. Mąż pozostał w mieszkaniu, w którym dotychczas razem zamieszkiwali, i do którego tytuł prawny nabył mąż w ramach wspólnych rozliczeń między małżonkami.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni od samego początku sama zamierzała budować dom i w nim zamieszkać wraz z dzieckiem, wszystkie faktury VAT dokumentujące nabycie materiałów budowlanych z przeznaczeniem na budowę domu wystawiane były na Wnioskodawczynię oraz opłacane z jej własnych środków finansowych.

W związku z zakończeniem inwestycji Wnioskodawczyni zamierza wystąpić z wnioskiem o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (formularz VZM-1). Z uwagi na fakt, że nieruchomość gruntowa, jak i budynek mieszkalny na niej posadowiony należą do majątku odrębnego Wnioskodawczyni, a także z uwagi na to, że Podatniczka ponosiła wydatki na budowę domu samodzielnie oraz sama nadzorowała prace związane z budową domu, Wnioskodawczyni zamierza złożyć indywidualny wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, składając na nim swój podpis. Małżonek Wnioskodawczyni nie składał i nie będzie składał wniosku o zwrot wydatków w związku z budową przedmiotowego domu z uwagi na fakt, że wszystkie faktury VAT dokumentujące zakup materiałów na budowę tego domu zostały wystawione na Wnioskodawczynię (Wnioskodawczyni opłacała wspomniane faktury z własnych środków).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji przedstawionej w powyższym stanie faktycznym istnieje możliwość indywidualnego złożenia wniosku przez Podatnika, bez konieczności umieszczania w nim podpisu współmałżonka?

Zdaniem Wnioskodawczyni:

W ocenie Wnioskodawczyni, w omawianym stanie faktycznym Podatnik jest uprawniony do skutecznego złożenia indywidualnego wniosku o zwrot wydatków, bez konieczności umieszczania w nim podpisu współmałżonka.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o zwrocie wydatków, ustawa ta reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby m.in. w związku z budową budynku mieszkalnego.

Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o zwrocie wydatków, jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków, a jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez drugiego małżonka.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku składania odrębnych wniosków, każdy z małżonków składa wniosek do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego z praktyki stosowania tych przepisów wynika, że w przypadku odrębnych wniosków każdy z małżonków może domagać się zwrotu wydatków przez siebie poniesionych, tzn. udokumentowanych fakturą wystawioną na swoje imię i nazwisko. W przypadku złożenia odrębnego wniosku, każdy z małżonków składający wniosek otrzymuje odrębnie zwrot, natomiast zwrot wydatków otrzymuje tylko ten małżonek, który składał wniosek.

Mając powyższe na uwadze należy dojść do wniosku, że Ustawa przewiduje dwa możliwe sposoby składania wniosku o zwrot wydatków:

(i) wspólnie przez obojga małżonków do jednego naczelnika urzędu skarbowego;
(li) odrębnie przez obojga małżonków do właściwych dla nich naczelników urzędów skarbowych, z obowiązkiem powiadomienia o składanym wniosku naczelnika urzędu skarbowego drugiego małżonka.

Mając powyższe na uwadze należy dojść do wniosku, że Ustawa traktuje małżonków w zasadzie jako jeden podmiot składający wniosek o zwrot wydatków (podobnie Bartosiewicz A., Kubacki R., Ustawa o zwrocie VAT osobom fizycznym w budownictwie, komentarz do art. 5, wyd. Lex, pkt 8). Zarówno bowiem w pierwszym, jak i w drugim z wymienionych powyżej przyp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »