PIT: Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w drodze działu spadku

Pytanie podatnika: Czy sprzedaż udziału w działce nabytej w drodze zawarcia umowy o dział spadku rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 29 stycznia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 09 kwietnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości.

W związku z brakami formalnymi wniosku pismem z dnia 06 kwietnia 2010 r. Znak: IBPBII/2/415-112/10/CJS wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 09 kwietnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 07 lutego 2000 r. stwierdzono nabycie spadku po zmarłej w dniu 21 marca 1999 r. matce wnioskodawcy na podstawie testamentu notarialnego z dnia 15 lipca 1991 r., otwartego i ogłoszonego na rozprawie w Sądzie Rejonowym dnia 25 stycznia 2000 r. i 7 lutego 2000 r.

W spadku po matce wnioskodawca, jego żona oraz dwójka ich dzieci nabyli po 1/4 części nieruchomości.

Spadek po zmarłym w dniu 12 grudnia 1999 r. ojcu na podstawie testamentu notarialnego i ww. postanowienia Sądu Rejonowego - nabyła jego córka w całości. Wnioskodawca w spadku po ojcu nic nie nabył.

W skład masy spadkowej po zmarłych rodzicach wnioskodawcy oprócz nieruchomości nr 46/4 nie wchodziły inne rzeczy i prawa.

Spadek ten ujawniony został w księdze wieczystej nr XXX (tj. nieruchomość stanowiąca parcele o nr 46/4). Należne podatki od spadków po zmarłej matce i ojcu zostały zapłacone.

W dniu 21 listopada 2005 r. aktem notarialnym został spisana umowa o dział spadku. Nieruchomość KW 7906 o nr 46/4 uległa podziałowi bez dopłat na dwie równe parcele o nr 46/14 i 46/15.

Zgodnie z postanowieniami tej umowy wnioskodawca, jego żona oraz dwójka ich dzieci w udziale po 1/4 nabywają na własność zabudowaną nowopowstałą parcelę nr 46/14 o powierzchni 0,4212 ha. Jak wynika z uzupełnienia wniosku dokonany dział spadku odpowiadał wartości nabytego prze wnioskodawcę udziału w całym spadku w rzeczach i prawach po matce. Jednocześnie wnioskodawca wskazał, iż podział na podstawie umowy o dział spadku dokonany został bez wzajemnych spłat i dopłat.

Zabudowana nieruchomość nr 46/14 w udziałach po 1/4 części została sprzedana przez wszystkich współwłaścicieli w dniu 22 grudnia 2009 r. co odnotowano w akcie notarialnym.

Wnioskodawca jednocześnie informuje, że od momentu nabycia nieruchomości nie otrzymano żadnych przychodów z tytułu jej posiadania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzenia podatku z tytułu sprzedaży udziału ww. nieruchomości?

Zdaniem wnioskodawcy, nabycie nieruchomości przez wnioskodawcę po 1/4 części po zmarłej matce nastąpiło w 2000 r. i od tego czasu nie wykonano na niej żadnej inwestycji ani nie otrzymano żadnych przychodów z tytułu jej posiadania.

Wobec powyższego uważa, że jest zwolniony z podatku od sprzedaży tej nieruchomości.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »