Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.11.2010

MF: Polski system podatkowy jest przyjazny do prowadzenia działalności

Interpelacja nr 18112 do ministra finansów w sprawie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że przedsiębiorcy coraz częściej narzekają na zbyt wysokie koszty prowadzenia działalności. W Polsce płaci się ponad 40 różnych podatków i opłat. W związku z tym część podatników postanowiła zrezygnować z płacenia podatków w kraju, czyli utrzymywania administracji, która ich krępuje. Milczący protest przedsiębiorców najlepiej widać w agencjach pośredniczących w przenoszeniu działalności gospodarczej z Polski na Wyspy Brytyjskie. Takich firm są już w Polsce setki. A zainteresowanie ich usługami jest ogromne. W Wielkiej Brytanii podatki pochłaniają 35,9% dochodu, w Polsce - 42,5%. Miesięcznie zgłaszanych jest 50 wniosków o zarejestrowanie spółki w Wielkiej Brytanii. W ciągu roku obsługuje się prawie 2 tys. takich firm. System brytyjskiego prawa podatkowego ma jedną ważną zaletę: jest łatwy i przejrzysty. Na system podatkowy Wielkiej Brytanii składają się: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek kapitałowy, VAT, podatek katastralny oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota wolna od podatku wynosi blisko 6,5 tys. funtów, czyli w przeliczeniu prawie 31 tys. zł. W Polsce kwota dochodu wolnego od podatku to 3091 zł. W Wielkiej Brytanii wyższe są również progi, przy których zastosowanie mają wyższe stawki podatku. Firma zarejestrowana na Wyspach może działać w Polsce bez żadnych przeszkód jako zakład mający centralę w innym kraju. Bank Światowy stwierdził, że potrzeba zaledwie 13 dni na założenie firmy w UK, w porównaniu do średniej europejskiej, która liczy 32 dni. Wielka Brytania zajmuje pierwsze w Europie i piąte na świecie miejsce pod względem najłatwiejszego prowadzenia własnej firmy. Poza tym nie trzeba wnosić kapitału spółki, kiedy w Polsce założenie spółki z o.o. wymaga wkładu min. 5 tys. zł, a w przypadku spółki akcyjnej 100 tys. zł. W dodatku brytyjska spółka nie ma odrębnej osobowości prawnej na terenie Polski, co zwalnia ją spod jurysdykcji przepisów prawa polskich spółek handlowych. Nie płaci się również za sporządzenie aktu założycielskiego.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra: Czy ministerstwo podejmie kroki, jeśli tak, to jakie, aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce?

Z poważaniem

Poseł Anna Sobecka

Toruń, dnia 13 września 2010 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 18112 do ministra finansów w sprawie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posłanki na Sejm RP – pani Anny Sobeckiej z dnia 13 września 2010 r., (przekazaną przez wicemarszałka Sejmu – pana Marka Kuchcińskiego przy piśmie z dnia 30 września 2010 r., nr SPS-023-18112/10), w sprawie ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Polski system podatkowy wydaje się przyjazny do prowadzenia działalności gospodarczej. Cechuje się on relatywnie niskimi obciążeniami podatkowymi oraz szeregiem rozwiązań proceduralnych, których celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do funkcjonowania przedsiębiorcy, m.in. poprzez obniżanie kosztów wypełniania zobowiązań podatkowych. Ostatnio wprowadzane zmiany są przy tym ukierunkowane na rozwój małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ordynacja podatkowa przewiduje szereg instytucji, które istotnie usprawniają wypełnianie zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców. Jest to m.in.:

- możliwość składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,

- wydawanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,

- instytucja wstrzymania wykonania decyzji podatkowej w czasie trwania postępowania odwoławczego oraz postępowania przed sądem administracyjnym,

- instytucja zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli oraz wprowadzenie sześciomiesięcznego terminu na wszczęcie postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej,

- wprowadzenie obniżonej stawki odsetek od zaległości wynikających z korekt deklaracji złożonych przez podatnika z jego własnej inicjatywy – bez jakichkolwiek działań organu podatkowego,

- liberalizacja formy zapłaty podatków przez mikroprzedsiębiorców.

Obok Ordynacji podatkowej także polski system materialnego prawa podatkowego przewiduje szereg praktycznych rozwiązań dedykowanych przedsiębiorcom, zwłaszcza tym małym i średnim. Tytułem przykładu należy wymienić choćby: zryczałtowane formy opodatkowania przychodów, możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych przez podatników będących osobami fizycznymi przy zastosowaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów zamiast ksiąg rachunkowych, kwartalne opłacanie zaliczek czy zwolnienie podmiotowe i metodę kasową w VAT.

Odnosząc się do pytania pani poseł, czy ministerstwo podejmie kroki, jeśli tak, to jakie, aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, pragnę zwrócić uwagę na działania, które zostały podjęte jeszcze w 2009 r., których celem było ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Zmiany przepisów w zakresie podatków (zarówno ustawy podatkowe, jak też inne odnoszące się do warunków prowadzenia działalności gospodarczej) zawierały bowiem uregulowania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości oraz poprawiające warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Od dnia 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1318). Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła rozwiązania prawne, które w większym stopniu realizowały postulat pogłębiania zaufania do działania administracji podatkowej. W szczególności optymalizowały bezpieczeństwo prawne podmiotów kontrolowanych przez administrację, chroniąc przed ryzykiem błędu w działaniu tychże organów. W dniu 7 listopada 2008 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 209 pod pozycją 1320. Stanowi ona realizację zadania w zakresie: Działań na rzecz racjonalności i przejrzystości finansów publicznych. Podstawowym założeniem tej nowelizacji było uproszczenie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, doprecyzowanie brzmienia określonych regulacji prawnych oraz zniesienie lub zmniejszenie barier i ograniczeń formalnoprawnych wynikających z dotychczas istniejących uregulowań. Do najważniejszych zmian wprowadzonych ww. ustawą, które mają wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2009 r., należy zaliczyć:

- zwiększenie limitu sprzedaży dla utrzymania statusu małego podatnika z 800 000 euro do 1 200 000 euro,

- wprowadzenie możliwości rozliczania się kwartalnego w miejsce rozliczenia miesięcznego dla wszystkich podatników,

- skrócenie terminu powrotu do zwolnienia podmiotowego w VAT, w przypadku jego wcześniejszej utraty, do 1 roku (dotychczas okres ten wynosił 3 lata).

Należy również wskazać na ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 215, poz. 1666), którą wprowadzono zmiany w zakresie podwyższenia rocznego li...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »