Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.11.2010

Wydruk bankowy nie stanowi dowodu księgowego

Pytanie podatnika: Czy samo wydrukowane z elektronicznego systemu bankowego potwierdzenie przelewu może być dowodem poniesienia kosztu przez Spółkę wymienionym z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2010 r. (data wpływu 16.08.2010 r.) oraz piśmie z dnia 27.09.2010 r. (data nadania 30.09.2010 r., data wpływu 04.10.2010 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/423-524/10-2/JC z dnia 20.09.2010 r. (data nadania 21.09.2010 r., data doręczenia 24.09.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu udokumentowania wydatków - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.08.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu udokumentowania wydatków.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka M. zwana dalej Spółką zajmuje się sprzedażą usług medycznych. Jedną z działalności jest usługa związana z procedurami pobrania szpiku od dawcy niespokrewnionego w kraju. Spółka otrzymuje zlecenie od szpitala chorego zakwalifikowanego do przeszczepu, na pobranie szpiku od wcześniej wytypowanego dla danego chorego dawcy. Spółka zleca dalej takie pobranie szpiku szpitalowi, który ma takie uprawnienia i jest położony najbliżej miejsca zamieszkania dawcy. Spółka oprócz kosztów pobrania ponosi również między innymi koszty dawcy.

Zapewnia dawcy hotel oraz daje mu zaliczkę na koszty podróży, wyżywienia, badań przed zabiegiem, zakup artykułów higienicznych i spożywczych podczas pobytu w szpitalu. Nie jest to wynagrodzenie dawcy lecz finansowanie rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów. Po zakończonym procesie pobrania szpiku Spółka wystawia fakturę szpitalowi chorego na całą procedurę pobrania szpiku, która zawiera koszty pobrania, oraz między innymi koszty dawcy, które ten pokrył z zaliczki otrzymanej wcześniej przez M. Niestety dawcy często nie zbierają faktur za swoje wydatki w okresie pobrania i jedynym potwierdzeniem poniesienia kosztu przez Spółkę jest potwierdzenie przelewu bankowego od Spółki dla dawcy z tytułem zaliczka dla dawcy. Jednakże na podstawie kwoty z tego potwierdzenia przelewu Spółka kalkuluje cenę i wystawia potem swoją fakturę sprzedaży więc można uznać tą zaliczkę za koszt uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy samo wydrukowane z elektronicznego systemu bankowego potwierdzenie przelewu może być dowodem poniesienia kosztu przez Spółkę wymienionym z art. 15 ust. 4e updop?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na podstawie art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych momentem poniesienia kosztów jest moment ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie faktury, rachunku lub innego dowodu. Zdaniem Spółki innym dowodem może być potwierdzenie przelewu wysłanego dla dawcy jako zaliczka na koszty pobytu w ośrodku przeszczepowym.

Nie ulega wątpliwości że koszty te mogą stanowić koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 updop ponieważ są wliczane w cenę usługi fakturowanej dalej przez Spółkę M.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena możliwości dokumentowania kosztów - zaliczki dla dawcy -potwierdzeniem przelewu wydrukowanym z elektronicznego systemu bankowego, co jest przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Zgodnie z tymi uregulowaniami, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
- pozostaje w związku z prowadzoną prz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »