Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.10.2010

Premie pieniężne należy dokumentować fakturami korygującymi

Pytanie podatnika: Spółka ma podpisaną umowę handlową z x, na podstawie której otrzymuje premie pieniężne za terminowe zapłaty. Premie za terminowe zapłaty to miesięczny bonus, kwartalny bonus, roczny bonus. Czy za otrzymane premie pieniężne Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT czy notę księgową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2010 r. (data wpływu 28 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 czerwca 2010 r. (data wpływu 21 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania premii pieniężnych. Dnia 21 czerwca 2010 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka ma podpisaną umowę handlową z x, na podstawie której otrzymuje premie pieniężne za terminowe zapłaty. Premie za terminowe zapłaty to:

1. miesięczny Bonus,
2. kwartalny Bonus,
3. roczny Bonus.

Za terminową zapłatę, dla potrzeb powstania prawa do premii pieniężnych, strony zgodnie uznają zapłatę najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca wszystkich należności wynikających z zakupu wszystkich wyrobów od Sprzedawcy, które stały się wymagalne w danym miesiącu.

Ad. 1. MIESIĘCZNY BONUS

Wnioskodawca uzyska prawo do tej premii, jeżeli:

- wszystkie należności z tytułu ceny wszystkich wyrobów zakupionych od Sprzedawcy, których termin płatności upływa w tym miesiącu zostaną zapłacone najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca, oraz
- na koniec ostatniego dnia tego miesiąca nie będzie jakichkolwiek opóźnień Kupującego w zapłacie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych wobec x.

Wysokość premii pieniężnej MIESIĘCZNY BONUS za dany miesiąc będzie wynosić:

1. 4% wartości netto wyrobów x i x zakupionych od x w tym miesiącu jeżeli Wnioskodawca zakupi te wyroby co najmniej o wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez Sprzedawcę w planie zakupów oraz
2. 6% wartości netto wyrobów x zakupionych od x w tym miesiącu, jeżeli Zainteresowany zakupi te wyroby co najmniej o wartości wyznaczonej na ten miesiąc w planie zakupów, przy systematyczności tych zakupów polegającej na dokonaniu zakupów odpowiednio:

a. na koniec pierwszej dekady miesiąca: nie mniej niż 33% wartości wyznaczonej na ten miesiąc w planie zakupów,
b. na koniec drugiej dekady miesiąca: narastająco łącznie nie mniej niż 66% wartości wyznaczonej na ten miesiąc w planie zakupów,
c. na koniec trzeciej dekady miesiąca: narastająco nie mniej niż 100% wartości wyznaczonej na ten miesiąc w planie zakupów albo 4% wartości netto wyrobów x zakupionych od Sprzedawcy w tym miesiącu jeżeli Wnioskodawca zakupi wyroby o wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez x w planie zakupów, lecz bez jednoczesnej systematyczności tych zakupów opisanej wyżej oraz

3. 6% wartości netto wyrobów x zakupionych od x - jeżeli Zainteresowany zakupi wyroby o wartości wyznaczonej na ten miesiąc w planie zakupów.

Ad. 2. KWARTALNY BONUS

Wnioskodawca prawo do tej premii uzyska za dany kwartał, jeżeli wszystkie należności z tytułu ceny wszystkich wyrobów zakupionych w x, których termin płatności upływa w danym miesiącu tego kwartału zostaną zapłacone najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca oraz na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca tego kwartału nie będzie jakichkolwiek opóźnień kupującego w zapłacie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych wobec Sprzedawcy.

Wysokość premii KWARTALNY BONUS za dany kwartał wynosi:

1. 4,5% wyrobów x,
2. 2,5% wyrobów x,
3. 2,5% wyrobów x,

i również jak przy premii MIESIĘCZY BONUS wyznaczone są plany zakupów.

Ad. 3. ROCZNY BONUS

Kupujący uzyska prawo do premii, jeżeli wszystkie należności z tytułu ceny wszystkich wyrobów zakupionych w x zostaną zapłacone najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca oraz na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca tego roku nie będzie jakichkolwiek opóźnień w zapłacie jakichkolwiek zobowiązań, wobec x.

Wysokość premii ROCZNY BONUS wynosi:

1. 1,5% dla wyrobów x i x,
2. 1% dla wyrobów dla wyrobów x albo 1,5%, jeżeli Zainteresowany zakupi wyroby co najmniej 110% wartości wyznaczonej w planie zakupów,
3. 1% wyrobów x lub 1,5% jeżeli Zainteresowany zakupi wyroby co najmniej 110% wartości wyznaczonej w planie.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany sprzedawać wyroby x odbiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu tego typu towarami na terenie województw x a także y oraz jest zobowiązany reklamować i promować wyroby x w szczególności prowadzić sprzedaż promocyjną wyrobów, wyłącznie w sposób uzgodniony z x.

Dnia 21 czerwca 2010 r. Zainteresowany uzupełnił wniosek o doprecyzowanie stanu faktycznego wskazując, iż otrzymywanych premii pieniężnych-bonusów, nie można powiązać z konkretnymi pojedynczymi dostawami towarów, ponieważ każda dostawa - faktura dotyczy zbiorczego zakupu w ramach wszystkich objętych umową handlową grup asortymentów, gdzie dla każdej grupy asortymentowej obowiązuje inna wysokość premii-bonusu.

Premie-bonusy można powiązać z jedną grupą asortymentową objętą umową handlową w ścisłym powiązaniu ze zbiorczo naliczaną wielkością zakupów w ramach tej grupy asortymentowej w poszczególnych okresach, za które umowa handlowa przewiduje premie- bonusy, czyli miesiąca, kwartału i roku. Tak więc rożne dostawy - faktury obejmują cały dostarczany asortyment i dopiero na koniec okresu, którego dotyczy premia-bonus, analitycznie „wyciąga” się wartość zakupów w ramach poszczególnych grup asortymentowych, od której naliczana jest procentowo premia-bonus.

Uściślając umowa handlowa dotyczy 4 grup asortymentowych i 3 rodzajów premii-bonusów: miesięczny, kwartalny i roczny.

Jedynymi warunkami, które należy spełnić żeby mieć prawo do wypłaty premii-bonusu m...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »