Jeden przedsiębiorca, jeden wniosek

Interpelacja nr 17859 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie działalności prowadzonej przy wykorzystaniu Internetu

Szanowna Pani Minister! Chciałbym zwrócić się do Pani Minister w sprawie związanej z dotacjami na prowadzenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu Internetu, które są przyznawane ze środków Unii Europejskiej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ubiegłym roku procedura rozpatrywania wniosków była krytykowana, przede wszystkim przez przedsiębiorców ubiegających się o dotację. Stąd budzi moje zadowolenie, że w obecnym roku zmieniono procedurę, uniezależniając przyznanie pomocy od terminu wystąpienia z wnioskiem oraz przedłużając czas ich składania.

Zmianą na lepsze jest również to, że wnioski są składane za pośrednictwem Internetu. Osoba aplikująca o pomoc powinna wniosek taki wypełnić, a następnie zarejestrować przy pomocy generatora wniosków na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jedyna wątpliwość, jaka pojawia się w związku z nową procedurą, wynika z braku możliwości wycofania już złożonego wniosku, poprawienia go, a następnie złożenia ponownie. Co więcej, złożenie więcej niż jednego wniosku powoduje, że odrzucane są obydwa. Powyższa regulacja wydaje się nie być uzasadniona. Dopuszczalność poprawiania wniosków wpłynęłaby pozytywnie na ich jakość. Wydaje się, że nie ma przeszkód, aby zawsze był brany pod uwagę ostatni wniosek złożony w terminie.

W związku z powyższym chciałbym zwrócić się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1. Czy ministerstwo dysponuje prawnymi możliwościami zmiany procedury składania wniosków, o których mowa powyżej?

2. Czy zdaniem ministerstwa właściwe jest rozwiązanie, aby w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku rozpatrywany był ten, który został złożony w ostatniej kolejności?

Z wyrazami szacunku

Poseł Krzysztof Brejza

Inowrocław, dnia 16 sierpnia 2010 r.

Odpowiedź ministra rozwoju regionalnego na interpelację nr 17859 w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie działalności prowadzonej przy wykorzystaniu Internetu

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo z dnia 31 sierpnia br., znak: SPS-023-17859/10, przekazujące interpelację pana posła Krzysztofa Brejzy w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka 2007-2013”, pragnę uprzejmie przekazać następujące informacje.

Celem działania 8.1 PO IG jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej poprzez wsparcie mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej. Działanie 8.1 PO IG przyczynia się do stymulowania podaży usług i dostępu do produktów cyfrowych oraz wykształcenia szerokiej grupy specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z różnych dziedzin z doświadczeniem w gospodarce elektronicznej.

Działanie 8.1 PO IG jest wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która w procesie naboru i oceny wniosków współpracuje z regionalnymi instytucjami finansującymi (RIF). Dotychczas PARP przeprowadziła 4 nabory wniosków: jeden nabór w 2008 r. oraz trzy nabory w 2009 r. Od 30 lipca do 30 września ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »