Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.10.2010

Kolejne kasy fiskalne bez odliczenia

Pytanie podatnika: Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie całej Polski w zakresie sprzedaży detalicznej. W ramach prowadzonej działalności, sukcesywnie otwiera nowe placówki handlowe, w których prowadzi sprzedaż towarów podlegającą obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W konsekwencji, każdorazowe otwarcie nowej placówki oznacza dla niej konieczność zakupu odpowiedniej liczby kas rejestrujących. Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących do jej nowych placówek handlowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2010 r. (data wpływu 9 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ulgi na zakup kas rejestrujących - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ulgi na zakup kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie całej Polski w zakresie sprzedaży detalicznej poprzez sieć sklepów wielkopowierzchniowych. W ramach prowadzonej działalności, sukcesywnie otwiera nowe placówki handlowe, w których prowadzi sprzedaż towarów podlegającą obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, każdorazowe otwarcie nowej placówki handlowej oznacza dla niej konieczność zakupu odpowiedniej liczby kas rejestrujących. Kasy rejestrujące są nabywane przez Wnioskodawcę przed otwarciem nowej placówki handlowej i rozpoczęciem sprzedaży. Również przed rozpoczęciem sprzedaży, a więc i przed rozpoczęciem ewidencjonowania, Zainteresowany dokonuje zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o liczbie nowych kas rejestrujących i miejscu, w którym zamierza ich używać. Powyższe kasy spełniają wszystkie warunki, o których mowa art. 6a ustawy o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338). Spółka dopełnia też wszystkich obowiązków wynikających z tego rozporządzenia, w szczególności zgłasza kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Wnioskodawca posiada dowody zapłaty całości należności z tytułu zakupu nowych kas rejestrujących.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących do jej nowych placówek handlowych?

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących do jego nowych placówek handlowych.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, tacy jak Zainteresowany, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie, w myśl art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy ci mają prawo do odliczenia kosztów zakupu tych kas od kwoty podatku należnego.

Od dnia 1 grudnia 2008 r. odliczeniu podlega 90% ceny netto zakupu, lecz nie więcej niż 700 zł.

Jak wynika z brzmienia art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, oraz § 2 i 3 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot na zakup kas rejestrujących, w celu dokonania rzeczonego odliczenia podatnik musi:

a. dokonywać ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących spełniających określone wymagania;
b. posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
c. dokonać pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania przed terminem (dniem) rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania;
d. rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży (obrotu i kwot podatku należnego) nie później niż „w obowiązujących terminach”.

Jak wynika z opisu sprawy, nabywane i użytkowane przez Spółkę kasy rejestrujące spełniają wszystkie wymagane warunki techniczne wobec czego spełniony jest warunek a).

Zainteresowany posiada również dowody zapłaty całości należności z tytułu zakupu nowych kas rejestrujących, spełniając tym samym warunek b).

Ponadto, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w odniesieniu do kas rejestrujących zakupionych do każdej jego nowej placówki handlowej spełnione są również warunki c) i d).

Zdaniem Zainteresowanego, w opisanym przypadku, przez „dzień (termin) rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania”, ewentualnie „obowiązujące terminy rozpoczęcia ewidencjonowania”, należy rozumieć dzień rozpoczęcia sprzedaży w każdej nowej placówce handlowej. Obowiązek ewidencjonowania istnieje bowiem w odniesieniu do każdej transakcji, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT i z przepisu tego nie wynika, iż powstaje on tylko raz. W przypadku podmiotów poszerzających, tak jak Spółka, swoją działalność gospodarczą obowiązek ewidencjonowania powstaje każdorazowo z chwilą otwarcia każdej nowej placówki handlowej (miejsca dokonywania sprzedaży). W tym momencie bowiem Zainteresowany powinien bezwzględnie rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży w tym sklepie za pomocą kas rejestrujących.

W konsekwencji:

- dokonując pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania przed dniem rozpoczęcia sprzedaży w nowym sklepie, spełniony jest warunek c),
- rozpoczynając ewidencjonowanie sprzedaży w nowej placówce handlowej w obowiązujących terminach, spełniony jest warunek d).

W szczególności, zdaniem Spółki, art. 111 ust. 4 ustawy o VAT nie powinien być interpretowany w taki sposób, iż obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących powstaje tylko raz, w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez podatnika w ogóle lub też z upływem terminów, o których mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2009 r Nr 224, poz. 1797). Oznaczałoby to bowiem, iż podatnik zobowi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »