Firmowe spotkania integracyjne nie stanowią przychodu pracownika

Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na rzecz pracowników biorących udział w integracji - zawodach sportowych (przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) sfinansowany ze środków obrotowych spółki dolicza się do przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 1456/09 - stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2009 r. (data wpływu: 12 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, będący Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, świadczy usługi dystrybucji gazu. W ramach integracji Zainteresowany organizuje swoim pracownikom różnego rodzaju zawody sportowe, w tym branżowe, a także organizuje imprezy integracyjne o charakterze sportowym. Spółka w ramach wydatków na zawody sportowe ponosi koszty związane z udziałem pracowników. Uczestnicy zawodów sportowych rywalizują między sobą w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych. W przypadku zawodów branżowych oddelegowane są osoby najlepsze w danej dyscyplinie do reprezentowania Spółki. Działania te zmierzają do utrwalenia oznaczenia firmy w pamięci aktualnych oraz przyszłych nabywców, zachęcając ich do nawiązania i kontynuowania dalszej współpracy, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia przychodów Spółki. Powyższe działania mają szczególne znaczenie dla Wnioskodawcy w sytuacji uwolnienia rynku gazu w 2007 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione na rzecz pracowników biorących udział w integracji - zawodach sportowych (przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) sfinansowany ze środków obrotowych Spółki dolicza się do przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w części dotyczącej pytania drugiego, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, do których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-19, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Każde świadczenie otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, bez względu na źródło finansowania, zaliczane jest do jego przychodu ze stosunku pracy. Jeżeli nie jest to świadczenie zwolnione z opodatkowania, to zakład pracy jest obowiązany od jego wartości pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

W celu integracji załogi oraz podniesienia poziomu kultury fizycznej pracowników Spółka organizuje różnego rodzaju zawody sportowe, m. in. zawody branżowe oraz szereg innych imprez integracyjnych o charakterze sportowym. Koszty uczestnictwa w przedmiotowych zawodach obejmują m. in. przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie uczestników, wpisowe za uczestnictwo, opłaty za obiekty sportowe, etc. Spółka nie nalicza podatku, wychodząc z założenia, że nie da się przyporządkować świadczenia do danej osoby, gdyż często składy zakładowych drużyn są ustalane spontanicznie. Poza tym Spółka ma wątpliwości, czy osoby, które reprezentują pracodawcę na firmowym turnieju, uzyskują z tego tytułu jakąś korzyść. Tym bardziej jeśli rywalizują z przedsiębiorstwami z tej samej branży. To tak, jak byłyby w pracy - mają bowiem pokazać, że są lepsi od konkurencji. Osoby biorące udział w zawodach sportowych branżowych są oddelegowane do reprezentowania Spółki. Uczestnicy zawodów sportowych są wizytówką przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, wydatki poniesione na organizację imprez integracyjnych zawodów sportowych stanowią element kosztów pracowniczych. Wydatki te, podobnie jak wynagrodzenie zasadnicze pracowników, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nagrody i premie oraz inne świadczenia dodatkowe, stanowią istotny element polityki kadrowej Spółki, która prowadzona we właściwy sposób przekłada się na zwiększenie przychodów. Podobne stanowisko, potwierdzające pozytywny wpływ spotkań integracyjnych oraz zawodów sportowych - jako elementu motywacyjnego - na przychody przedsiębiorstwa, a także traktowanie wydatków na takie spotkania jako kosztów pracowniczych, zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 lutego 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 4283/06).

Integracja poprzez zawody sportowe zawiązuje i umacnia istniejące pomiędzy pracownikami więzy koleżeństwa. Dzięki niej pracownicy tworzą zgrany zespół, który ściślej identyfikuje się z celami Spółki, a przez to pracuje się wydajniej, efektywniej i poprawniej. To z kolei przekłada się bezpośrednio na zdolność Spółki do generowania przychodów podatkowych. W przypadku zawodów branżowych, do uczestnictwa w imprezie oddelegowane są osoby reprezentujące najwyższy poziom umiejętności sportowych w danej dyscyplinie. Skład drużyny reprezentującej Spółkę, na skutek różnorodnych zdarzeń losowych, podlega jednak częstej rotacji. Tym samym ze świadczenia w postaci uczestnictwa w zawodach branżowych nie korzystają stale te same osoby, a co za tym idzie, w opinii Spółki, nie ma możliwości przyporządkowania wartości świadczenia konkretnemu pracownikowi. Udział w imprezie integracyjnej lub zawodach branżowych ma charakter delegacji służbowej i jest ściśle związany z wykonywaną pracą. Celem udziału pracownika w imprezie integracyjnej, zawodach branżowych jest bowiem nie rekreacja pracownika, ale lepsza motywacja do pracy, względy marketingowe i korporacyjne. Tym samym poprzez taki udział pracownik nie uzyskuje korzyści, które podlegałyby opodatkowaniu PIT i ZUS. Co więcej, w przypadkach imprez integracyjnych i zawodów branżowych przeważnie trudno byłoby wyodrębnić wartość ewentualnego przysporzenia po stronie pracownika.

W dniu 5 maja 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną nr ILPB2/415-152/09-3/TR stwierdzając, iż stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »