Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.09.2010

Rozliczanie zaliczek za pomocą faktury korygującej

Pytanie podatnika: Czy byłoby możliwe rozliczanie wpłaty zaliczek w taki sposób, że w momencie wystawiania faktury końcowej (jednej z kilku do danego kontraktu) Spółka wystawiłaby:

- fakturę końcową na wydawane pozycje w pełnej kwocie tzn. zgodnie z ceną sprzedaży danego towaru,
- korektę na odpowiednio wyliczoną do wydawanych pozycji część zaliczki z wpisaniem w tytule korekty treści „rozliczenie zaliczki” z datą wystawienia faktury końcowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2010 r. (data wpływu 3 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury końcowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury końcowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest sprzedawcą okapów kuchennych do dużych obiektów gastronomicznych. Standardowo warunkiem przyjęcia zamówienia na okapy jest wpłata zaliczki. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, po otrzymaniu wpłaty Spółka wystawia faktury zaliczkowe. Problem pojawia się w momencie, kiedy występuje zamówienie na większą liczbę urządzeń, które mają być dostarczane w kilku dostawach, a otrzymana wcześniej zaliczka przypisana jest do każdej pozycji w sposób proporcjonalny (np. 30% wartości końcowej). Jeszcze trudniej jest wystawić fakturę końcową, kiedy w kontrakcie występuje kilka pozycji, a zaliczka wpłacana jest do kilku z nich, a nie do wszystkich. W takiej sytuacji - kilka dostaw do jednego kontraktu, tzn. w przypadku konieczności wystawienia kilku faktur końcowych zawierających rozliczenie wpłaconej wcześniej zaliczki w częściach odpowiednio zaliczanych na wydawany daną fakturą towar wystawienie takiej faktury w systemach komputerowych jest czynnością skomplikowaną. Dodatkowo obraz takiej faktury wystawionej zgodnie z § 10 ust. 5 ww. rozporządzenia jest nieczytelny dla odbiorców.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy byłoby możliwe rozliczanie wpłaty zaliczek w taki sposób, że w momencie wystawiania faktury końcowej (jednej z kilku do danego kontraktu) Spółka wystawiłaby:

- fakturę końcową na wydawane pozycje w pełnej kwocie tzn. zgodnie z ceną sprzedaży danego towaru,
- korektę na odpowiednio wyliczoną do wydawanych pozycji część zaliczki z wpisaniem w tytule korekty treści „rozliczenie zaliczki” z datą wystawienia faktury końcowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, efekt podatkowy jest taki, że:

- nie występuje zawyżenie czy zaniżenie podatku VAT - ani podatku należnego, który musi zapłacić wystawca faktur, ani podatku naliczonego u nabywcy towaru,
- w zakresie podatku dochodowego taki sposób wystawienia faktury znacznie upraszcza księgowanie i eliminuje konieczność dodatkowych przeksięgowań zaliczek w koszty.

Wobec powyższego Spółka uważa, że taki sposób postępowania jest dopuszczalny i nie wpływa w żaden sposób na uszczuplenie należności budżetu z tytułu podatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej zwaną ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy. Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Podstawą opodatkowania, w myśl art. 29 ust. 1 jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 ustawy. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Natomiast z art. 29 ust. 2 powołanej ustawy wynika, że w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku.

Obowiązek ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »