Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.09.2010

Ewidencja obrotów na kasie fiskalnej a obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji VAT

Pytanie podatnika: Czy pomimo prowadzenia szczegółowej ewidencji całego obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT) muszę jeszcze prowadzić dodatkową, szczegółową ewidencję na mocy art. 109 ust. 3, pomimo że w kasie fiskalnej mam wprowadzony podział obrotu o którym mowa w art. 120 ust. 15 i mogę sporządzić deklarację podatkową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Go 57/10 - stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2009 r. (data wpływu 30 lipca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W dniu 23 września 2009 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu samochodami używanymi. Podatek VAT rozlicza na zasadach tzw. VAT-marży i zasadach ogólnych. Cały obrót ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej. W kasie fiskalnej obrót ze sprzedaży opodatkowanej na zasadzie VAT-marża ewidencjonuje w następujący sposób:

- ze stawką 0% wpisuję kwotę nabycia (wartość zakupu pojazdu),
- ze stawką 22% kwotę marży.

Klient do każdej transakcji ma wystawianą fakturę VAT-marża z całą kwotą brutto transakcji, bez wyodrębniania kwoty podatku VAT. Pozostały obrót, na tzw. zasadach ogólnych, jest również ewidencjonowany na kasie fiskalnej. Po zamknięciu miesiąca Zainteresowany drukuje miesięczny raport szczegółowy i fiskalny i jedną pozycją zapisu wprowadza do zbroszurowanej ewidencji VAT sprzedaży. Na początku działalności, pomimo że Wnioskodawca miał kasę fiskalną, do ręcznie prowadzonej ewidencji sprzedaży, przenosił pozycja po pozycji całą sprzedaż potem stwierdził, że to jest dublowanie zapisów, ponieważ wszystko jest w kasie fiskalnej.

Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę podatkową w zakresie obowiązku podatkowego w podatku VAT za okres od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. W protokole z kontroli napisano, że rejestry sprzedaży VAT za kontrolowany okres są wadliwe. Niestety nie wskazano dlaczego, Zainteresowany wniósł stosowne uwagi. W odpowiedzi napisano, że miał obowiązek prowadzić szczegółową ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3, ponieważ do tego zobowiązywał art. 120 ust. 15 ww. ustawy. Zdaniem organu kontrolującego to, że prowadzono taką ewidencję za pomocą kasy fiskalnej nie wystarczało, Wnioskodawca miał prowadzić jeszcze jedną ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Zdaniem kontrolujących, do kasy fiskalnej miał obowiązek ewidencjonować sprzedaż brutto, czyli całą otrzymaną należność, a dla dokonania prawidłowego rozliczenia VAT-u w deklaracji podatkowej posłużyć się danymi z ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 109 ust. 3. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w podstawie opodatkowania i sposobie obliczania podatku.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż kontrola podatkowa została zakończona protokołem kontroli podatkowej podpisanym dnia 3 lipca 2009 r. Pismem, mającym formę zawiadomienia, z dnia 17 lipca 2009 r. Urząd Skarbowy ustosunkował się do uwag i wyjaśnień Zainteresowanego do protokołu z kontroli. Nie zmienił swojego stanowiska zawartego w protokole kontroli dotyczącego wadliwości prowadzonych rejestrów. Do dnia złożenia wniosku, ani do dnia dzisiejszego organ podatkowy nie wszczął postępowania podatkowego, nie wydał żadnego postanowienia, ani decyzji od której mógłby wnieść odwołanie do wyższej instancji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy pomimo prowadzenia szczegółowej ewidencji całego obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej (art. 111 ust. 1) Wnioskodawca musi jeszcze prowadzić dodatkową, szczegółową ewidencję na mocy art. 109 ust. 3, pomimo że w kasie fiskalnej ma wprowadzony podział obrotu o którym mowa w art. 120 ust. 15. i może sporządzić deklarację podatkową?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie musi on prowadzić dodatkowej szczegółowej ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 109 ust. 3, ponieważ prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego w kasie fiskalnej, w której dodatkowo ma wprowadzony podział obrotu o którym mowa w art. 120 ust. 15, a prowadzenie (jak chce urząd skarbowy) jeszcze jednej szczegółowej ewidencji sprzedaży byłoby niepotrzebnym dublowaniem zapisów dokonanych w kasie fiskalnej.

Dokonując sprzedaży pojazdów cały obrót Zainteresowany rejestruje na kasie fiskalnej. Kasa jest dostosowana do sprzedaży z art. 120 ww. ustawy i zawiera dane o których mowa w ust. 15. Pod dodatkową stawką 0% serwisant wprowadził cenę nabycia, co zostało odnotowane w książce serwisowej. Wprowadzając sprzedaż do kasy najpierw Wnioskodawca nabija cenę nabycia a następnie wysokość marży, paragon w podsumowaniu ma kwotę brutto. Jeżeli występuje sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT na zasadach ogólnych jest również nabijana na kasie fiskalnej. Wydruk raportu dziennego lub miesięcznego z kasy zawiera dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Do ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 przenosi dane zbiorcze na podstawie raportu miesięcznego z kasy fiskalnej tylko dlatego, że w razie wystąpienia korekt zapisów w kasie fiskalnej podsumowanie tego rejestru jest podstawą do sporządzenia deklaracji miesięcznej VAT-7.

Zainteresowany uważa, że jeżeli na kasie fiskalnej ewidencjonowałby obrót tylko na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych to dokonując sprzedaży na przykład na rzecz podmiotów gospodarczych musiałby prowadzić ewidencję o której mowa w art. 109 ust. 3, w której sumowałby cały obrót z kasy fiskalnej na podstawie raportu i pozostałych zapisów szczegółowych.

W dniu 14 października 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną nr ILPP2/443-985/09-4/AK stwierdzając, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2009 r. (data wpływu 30 lipca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r.) jest nieprawidłowe. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wniesiono w dniu 29 października 2009 r., zaś odpowiedzi na ww. wezwanie udzielono pismem z dnia 23 listopada 2009 r. nr ILPP2/443/W-120/09-2/SJ (skutecznie doręczonym w dniu 26 listopada 2009 r.).

W dniu 24 grudnia 2009 r. wpłynęła do tut. Organu skarga na ww. interpretację, w której wniesiono o uchylenie zaskarżonej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wyrokiem z dnia 10 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Go 57/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uchylił zaskarżoną interpretację i zasądził od Ministra Finansów na rzecz Strony skarżącej kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów postępowan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »