Opodatkowanie dodatków do wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Pytanie podatnika: Wnioskodawca (Spółka) ma zamiar wysłać pracowników do prac remontowych w Wielkiej Brytanii. Pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę będą przysługiwać dodatkowe świadczenia (m.in. dodatek mieszkaniowy). Czy należy wliczać wartość dodatków do dochodu pracowników, którym wnioskodawca będzie odprowadzać podatek do polskiego urzędu skarbowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 10 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniu 28 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dodatków do wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników wysyłanych do prac remontowych w Wielkiej Brytanii - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dodatków do wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników wysyłanych do prac remontowych w Wielkiej Brytanii.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 23 czerwca 2010 r. Znak: IBPB II/1/415-515/10/BJ wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 28 czerwca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) ma zamiar wysłać pracowników do prac remontowych w Wielkiej Brytanii w ramach umowy o świadczenie pracy według Regulaminu Pracy, Wynagradzania i Premiowania (dla pracowników świadczących pracę w Wielkiej Brytanii), kodeks Pracy, NAECI 2007-2010, SUPPLEMENTARY PROJECT AGREEMENT (SPA), NAECI 2010-2012. Pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę przysługują dodatkowe świadczenia:

- dodatek mieszkaniowy w wysokości 31,05 GBP dziennie pomniejszony o koszt utrzymania (media),
- raz na kwartał na koszt pracodawcy wyjazd do stałego miejsca zamieszkania, a w pozostałe dwa miesiące w kwartale raz w miesiącu na koszt pracodawcy wycieczka lub impreza kulturalno-rozrywkowa.

W piśmie z dnia 24 czerwca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 28 czerwca 2010 r.) stanowiącym uzupełnienie wniosku wnioskodawca wyjaśnił, iż:

- pracownicy są wysyłani do pracy w Wielkiej Brytanii w ramach umowy o pracę - zmiana warunków umowy,
- okres lub okresy pobytu nie przekroczą łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym,
- dodatkowe świadczenia dla pracowników będą wypłacane przez Spółkę, która ma siedzibę w Polsce,
- wszystkie świadczenia są związane z wykonywaniem pracy w Wielkiej Brytanii i są przynależne do świadczeń uzyskiwanych z tytułu świadczenia pracy za granicą,
- wszystkie ww. świadczenia będą przekazywane w czasie pobytu pracowników za granicą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należy wliczać wartość ww. dodatków do dochodu pracowników, którym wnioskodawca będzie odprowadzać podatek do polskiego Urzędu Skarbowego?

Zdaniem wnioskodawcy, pracownikom, którym będzie naliczać płace i odprowadzać podatek w Polsce nie należy wliczać ww. świadczeń do dochodu, ponieważ według Układu NAECI oraz Konwencji Rzymskiej świadczenia powyższe są w Wielkiej Brytanii zwolnione z podatku.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a tej ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z wniosku wynika, iż wnioskodawca (Spółka) ma zamiar wysłać pracowników do prac remontowych w Wielkiej Brytanii w ramach umowy o pracę. Pracownicy są wysyłani do pracy w Wielkiej Brytanii w ramach umowy o pracę - zmiana warunków umowy. Okres lub okresy pobytu ww. pracowników nie przekroczą łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym. Pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę przysługują dodatkowe świadczenia związane z wykonywaniem pracy w Wielkiej Brytanii, tj. dodatek mieszkaniowy w wysokości 31,05 GBP dziennie pomniejszony o koszt utrzymania (media) oraz raz na kwartał na koszt pracodawcy wyjazd do stałego miejsca zamieszkania, a w pozostałe dwa miesiące w kwartale raz w miesiącu na koszt pracodawcy wycieczka lub impreza kulturalno-rozrywkowa. Wnioskodawca wskazał, iż wszystkie świadczenia są związane z wykonywaniem pracy w Wielkiej Brytanii i są przynależne do świadczeń uzyskiwanych z tytułu świadczenia pracy za granicą i będą przekazywane w czasie pobytu pracowników za granicą.

Zakres obowiązku podatkowego polskich rezydentów podatkowych wykonujących pracę za granicą modyfikowany jest przez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z krajem, w którym praca będzie wykonywana.

Zgodnie z art...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »