Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.09.2010

Opodatkowanie kart przepłaconych otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej

Pytania podatnika:
1. Czy w odniesieniu do nabywców, którzy nabywają środki chemiczne Wnioskodawcy na indywidualne cele (bez związku z ewentualną działalnością gospodarczą) otrzymana przez nabywcę kwota karty przedpłaconej V. będzie stanowić dla niego nagrodę otrzymaną w ramach sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy do otrzymanej nagrody w postaci karty będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jeżeli nagroda ta będzie otrzymana przez osobę fizyczną w związku z opisanym zakupem przeznaczonym na cele indywidualne, bez związku z ewentualną działalnością gospodarczą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.06.2010 r. (data wpływu 08.06.2010 r.) oraz piśmie z dnia 21.07.2010 r. (data nadania 23.07.2010 r. data wpływu 26.07.2010 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-539/10-2/MK1 z dnia 16.07.2010 r. (data nadania 16.07.2010 r., data doręczenia 21.07.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kart przepłaconych otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.06.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kart przepłaconych otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca sprzedaje środki chemiczne do ochrony roślin, w tym: preparat Y. Środki chemiczne jw. sprzedaje do Autoryzowanych Dystrybutorów, którzy następnie oferują je indywidualnym nabywcom. Wnioskodawca wdraża programy lojalnościowe w celu zwiększenia swojej sprzedaży na następujących zasadach:

1. organizatorem akcji sprzedaży premiowej (promocji) preparatu Y. jest Wnioskodawca,
2. promocja rozpoczyna się dnia 15 marca 2010 r. i trwać będzie do dnia 30 września 2010 r.,
3. uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie zajmuje się obrotem środkami ochrony roślin (nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej),
4. zasady przeprowadzania Promocji:

a. każdy Uczestnik, który dokona zakupu 500 litrów Preparatu otrzyma Kartę przedpłaconą V. o wartości 1 530 zł,
b. każdy Uczestnik, który dokona zakupu 1 000 litrów Preparatu otrzyma Kartę o wartości 3 060 – zł,
c. za „Uczestnika” uważa się osobę dokonującą faktycznej czynności zakupu, niezależnie od podmiotu na którego rachunek dokonuje zakupu,
d. w przypadku zakupu większej liczby Preparatu - Uczestnik otrzyma za każde kolejne pełne 500 litrów Preparatu lub każde kolejne pełne 1 000 litrów Preparatu odpowiednio Kartę o wartości 1 530 - lub 3 060 zł. (lub karta wydana jako nagroda przy pierwszym zakupie promocyjnym zostanie zasilona odpowiednio kwotą 1 530 lub 3 060 zł),
e. wartość nagród powiększona zostaje o nagrodę pieniężną w wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w takiej wysokości, że łączna suma zasilenia na karcie oraz podatku stanowić będzie kwotę do opodatkowania czyli odpowiednio 1 700 i 3 400 zł. Uczestnik przystępując do promocji wyraża zgodę na przekazanie przez organizatora kwoty nagrody pieniężnej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,

5. warunkiem otrzymania kart jest:

a. dokonanie zakupu na terenie Autoryzowanego Punktu w Okresie Promocji,
b. wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego dostępnego u Regionalnego Przedstawiciela,
c. przekazanie Formularza zgłoszeniowego wraz z oryginałem dowodu zakupu preparatu Y. do Regionalnego Przedstawiciela Wnioskodawcy (dopuszcza się przekazanie kopii dowodu zakupu preparatu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Przedstawiciela Regionalnego),
d. potwierdzenie odbioru Karty poprzez wypełnienie i podpisanie Druku pokwitowania wydania nagrody.
e. nie jest możliwa zamiana przez Uczestnika otrzymywanych nagród (Kart) na inne ani otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego.

Reasumując w ramach programu lojalnościowego Wnioskodawca przyznawać będzie nabywcom jej środków chemicznych (Y) osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, nagrody karty przedpłacone V. o określonej w regulaminie wartości. Klienci zakupią preparat od innych podmiotów, tj. tzw. Autoryzowanych Punktów (Autoryzowanych Dystrybutorów).

W dniu 16 lipca 2010 r. pismem Nr IPPB2/415-539/10-2/MK1 Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez przedstawienie dokumentu (odpowiednio wypis z KRS lub kopii poświadczonego odpisu, lub innego dokumentu), z którego wynika sposób reprezentacji Spółki w zakresie oświadczeń woli ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »