Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.09.2010

Prawidłowość nazwy usługi na paragonie fiskalnym

Pytanie podatnika: Czy prawidłowy będzie paragon fiskalny z wykazaniem wartości wydanych potraw (usługi) na kwotę ogółem z przyporządkowaniem stawki 7%, ponieważ napoje nie są objęte umówioną kwotą odpłatności od osoby?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2010 r. (data wpływu 30 kwietnia 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2010 r. (data wpływu 24 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nazwy usługi na paragonie fiskalnym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nazwy usługi na paragonie fiskalnym. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 czerwca 2010 r. (data wpływu 24 czerwca 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-646/10/AZ z dnia 14 czerwca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gastronomiczną - karczma, w której świadczy usługi organizacji imprez na zamówienie osób fizycznych. Zlecenia dotyczą usługi - obsługi (wesel, komunii itp.), gdzie ilość uczestników imprezy przekracza czasami 100 osób, a płacącym za usługę jest zamawiający, któremu Wnioskodawca jest zobowiązany wydać paragon fiskalny za usługę gastronomiczną - potrawy.

Obecnie Wnioskodawca wystawia paragon ze szczegółowym rozbiciem na konkretne potrawy, co bardzo utrudnia końcowe rozliczenie z zamawiającym, polegające na rozbieżności między umówioną kwotą za potrawy, a ich wyspecyfikowaniem na paragonie.

W załączeniu Wnioskodawca przedstawił kserokopię z takim szczegółowym rozbiciem, aby kwota paragonu była zgodna z faktycznie wydanymi potrawami i umówioną wartością wykonanej usługi gastronomicznej.

Zamówienia klienta na imprezę zbiorową (wesela, komunię) charakteryzują się indywidualną specyfiką komponowania potraw, które nie występują w menu karczmy, oraz kodach kasy fiskalnej, dlatego też na podstawie wstępnej kalkulacji ustalana jest kwota całościowa za usługę gastronomiczną - potrawy, bez jakichkolwiek napojów.

W uzupełnieniu do wniosku, wskazano, że usługa gastronomiczna świadczona w oparciu o zawartą z klientem umowę (wesela, komunia itp.) została zakwalifikowana przez Wnioskodawcę do „pozostałych usług gastronomicznych” symbol PKWiU 55.30.14, natomiast usługa przygotowania i dostarczenia żywności odbiorcom zewnętrznym do „usług cateringowych” symbol PKWiU 55.52.10.

Klasyfikacji dokonano według PKWiU z 1997 r. obowiązującej w ustawach podatkowych do końca roku 2010 r.

W roku 2011 gdy będzie obowiązywać PKWiU 2008 usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą umowę z klientem będą miały symbol 56.29.1.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowy będzie paragon fiskalny z wykazaniem wartości wydanych potraw (usługi) na kwotę ogółem z przyporządkowaniem stawki 7%, ponieważ napoje nie są objęte umówioną kwotą odpłatności od osoby?

Taki paragon zawierałby usługę gastronomiczną według stawki 7% na kwotę umówioną (obejmuje menu zgodnie z życzeniem zamawiającego - załącznik do umowy), która wiąże obie strony. Po stronie przyjmującego zamówienie niejednokrotnie z wyprzedzeniem kilku miesięcznym istnieje duże ryzyko znacznych zmian cen rynkowych podstawowych produktów, a mimo to Wnioskodawca jest zmuszony do wykonania usługi zgodnie z wcześniej umówioną ceną od osoby.

Zdaniem Wnioskodawcy, celowe i zasadne jest wystawianie paragonu fiskalnego zgodnie z wcześniej przedstawioną sugestią tj. napoje według szczegółowej specyfikacji grupowań i stawek zgodnie z ich wydaniem, a usługa gastronomiczna według umówionej kwoty od osoby wykazując na paragonie fiskalnym kwotę ogółem według stawki 7%. Na przykład: zamówienie na 100 osób po 170,00 zł = 17 000 zł brutto, a na paragonie będzie tekst; usługa gastronomiczna potrawy netto 15 887,85 VAT 1 112,15 brutto 17 000,00.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ustawa o VAT nakazuje zapewnienie konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez klienta czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawienia dowodu potwierdzającego jej wykonanie nakazując uwzględnienie powyższego w aktach wykonawczych Ministra Finansów (art. 111 ust. 9 ustawy o VAT).

Obowiązujące od dnia 1 grudnia 2008 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338), szczegółowo określa m.in. wymogi, co do treści paragonu fiskalnego.

Jak wynika z treści § 2 pkt 11 ww. rozporządzenia przez „paragon fiskalny” rozumie się wydrukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.

Zgodnie natomiast z § 5 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia, paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

a. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedażyprowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
b. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
c. numer kolejny wydruku,
d. datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,
e. nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »