Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.09.2010

Rozliczenie podatkowe otrzymanej dotacji

Pytania podatnika:
1. W sytuacji kiedy zakupy dotyczące projektu zostały sfinansowane w 100% zaliczki to w którym momencie 15% wartości faktury powinny być dane w koszty podatkowe czy w momencie pomniejszenia kolejnej refundacji o 15%?
2. Jeśli te wydatki były poczynione w 2009 r. a do końca kwietnia Wnioskodawca złoży zeznanie podatkowe a refundację otrzyma po kwietniu 2010 r. to czy powinien skorygować zeznanie roczne PIT-36L?
3. Po wykorzystaniu zaliczki Wnioskodawca najpierw sam finansował zakupy dotyczące projektu a później składał wniosek o refundację - czy w tej sytuacji powinien odnosić wszystkie koszty na bieżąco w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie faktury a w momencie refundacji robiąc korektę kosztów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.03.2010 r. (data wpływu 29.03.2010 r.) oraz piśmie z dnia 10.06.2010 r.(data wpływu 17.06.2010 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-287/10-2/AM o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia otrzymanej dotacji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.03.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia otrzymanej dotacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą od 25.03.2008 r. zajmującą się głównie działalnością związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów w formie uproszczonej, czyli kasowej. Rozlicza się na zasadach ogólnych płacąc podatek liniowy 19% na podstawie art. 9a ust 2 oraz art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

W dniu 22.07.2009 r. Wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie w ramach działania 8.1 - wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Dofinansowanie będzie dotyczyło realizacji projektu. W dniu 31.08.2009 r. Wnioskodawca otrzymał dotację w formie zaliczki w wysokości 30% wartości projektu - 165.000 zł. Z umowy wynika, iż 85% wydatków kwalifikowanych będzie pokryte z dotacji unijnej a 15% z własnych środków.

Pierwsze zakupy dotyczące projektu, które były dokonane w miesiącach 08-12/2009 zostały sfinansowane w 100% z zaliczki - tak stanowi umowa. W związku z uruchomieniem projektu pojawiły się wątpliwości co do prawidłowego rozliczenia projektu w kosztach podatkowych i prawidłowego ujęcia dokumentów związanych z projektem w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jak również czy dotacja korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Jednocześnie pismem z dnia 10.06.2010 r. Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek o wskazując, iż otrzymana dotacja w formie zaliczki została przeznaczona na zakup:

Środki trwałe:

- komputer stacjonarny,
- komputer stacjonarny z monitorem 2 szt.,
- komputer przenośny z ekranem 2 szt.,
- drukarka biurowa.

Wartości niematerialne i prawne:

- program do symbolicznych obliczeń matematycznych,
- pakiet oprogramowania biurowego,
- oprogramowanie umożliwiające szybkie prototypowanie interfejsów aplikacji WWW,
- oprogramowanie do rysowania diagramów i schematów koncepcyjnych I projektowych.

Usługi informatyczne, techniczne i doradcze:

- system zarządzania projektem i wymiany informacji w firmie,
- hosting dla kodu źródłowego wraz z kontrolą wersji i możliwością komentowania zmian,
- serwery wirtualne przetwarzające zapytania.

Koszty ogólne:

- telefony komórkowe, telefon stacjonarny, faks,
- prowadzenie księgowości,
- materiały biurowe,
- najem sal konferencyjnych,
- usługi pocztowe.

Analizy i usługi eksperckie:

- usługi prawne,
- zakup analiz rynkowych w przygotowaniach do projektu.

Promocja projektu:

- obsługa marketingowa,
- public relations,
- promocje sezonowe.

Wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy:

- główny programista,
- handlowiec,
- pozapłacowe koszty pracy właściciela firmy,

Jednocześnie wnioskodawca wskazuje, iż zakupy dokonane w miesiącach 08-12/2009 były finansowane z zaliczki, którą otrzymał, natomiast zakupy, które dokonał i dokonuje w 2010 r. finansuje z własnych środków a następnie czeka na refundację.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W sytuacji kiedy zakupy dotyczące projektu zostały sfinansowane w 100% zaliczki to w którym momencie 15% wartości faktury powinny być dane w koszty podatkowe czy w momencie pomniejszenia kolejnej refundacji o 15%?

Jeśli te wydatki były poczynione w 2009 r. a do końca kwietnia Wnioskodawca złoży zeznanie podatkowe a refundację otrzyma po kwietniu 2010 r. to czy powinien skorygować zeznanie roczne PIT-36L?

Po wykorzystaniu zaliczki Wnioskodawca najpierw sam finansował zakupy dotyczące projektu a później składał wniosek o refundację - czy w tej sytuacji powinien odnosić wszystkie koszty na bieżąco w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie faktury a w momencie refundacji robiąc korektę kosztów?

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro zakupy za okres 08-12/2009 dotyczące projektu zostały sfinansowane w 100% zaliczki to nie należy ich ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ponieważ na ten moment nie są kosztem podatkowym. Wnioskodawca wprowadził je do odrębnej ewidencji prowadzonej dla celów rozliczenia projektu. W tej sytuacji Wnioskodawca ma wątpliwość w którym momencie 15% wartości faktur powinny być dane w koszty podatkowe - czy w momencie pomniejszenia kolejnej refundacji o 15%?

Zdaniem Wnioskodawcy tak ponieważ w tym momencie będą zaangażowane własne środki.

Zdaniem Wnioskodawcy jeśli te wydatki były poczynione w 2009 r. i do końca kwietnia złoży zeznanie podatkowe a refundację otrzyma po kwietniu 2010 r. to powinien dopisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wszystkie wydatki w wysokości 15% wartości faktury.

Po wykorzystaniu zaliczki Wnioskodawca będzie najpierw sam finansował zakupy dotyczące projektu a później będzie składał wniosek o refundację. W takiej sytuacji zdaniem Wnioskodawcy powinien odnosić wszystkie koszty na bieżąco w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie faktury a w momencie refundacji robić korektę kosztów.

W ocenie Wnioskodawcy otrzymana dotacja korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wydatki sfinansowane bezpośrednio z dochodów o których mowa powyżej nie są kosztem podatkowym na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 i 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, iż otrzymana dotacja nie powinna być wykazana w zeznaniu rocznym.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej są również m. in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »