Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.09.2010

Upoważnienie pracownika biura outsourcingowego do wystawiania i odbioru faktur

Pytania podatnika:
1. Czy w rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego może być upoważniony do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę towaru w imieniu dostawcy towaru?
2. Czy w rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego może być upoważniony do odbioru faktury VAT dokumentującej nabycie towaru w imieniu odbiorcy towaru (klienta biura)?
3. Czy w rozumieniu przepisów o VAT, jest możliwe upoważnienie tego samego pracownika biura outsourcingowego do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę towarów w imieniu dostawcy towaru i jednocześnie do odbioru tej samej faktury w imieniu odbiorcy towaru?
4. Czy w rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego upoważniony do odbioru faktury VAT w imieniu odbiorcy towaru, powinien bezwzględnie odnotować fakt odebrania faktury poprzez jej podpisanie wraz z umieszczeniem daty jej odbioru?
5. Czy sposób odbioru faktury przez pełnomocnika, czyli pracownika biura outsourcingowego (sposób opisany w pkt 4 stanu faktycznego), jest równoznaczny z otrzymaniem przez podatnika faktury z tytułu nabycia towarów w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.05.2010 r. (data wpływu 24.05.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie upoważnienia pracownika biura outsourcingowego do wystawiania i odbioru faktur - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.05.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie upoważnienia pracownika biura outsourcingowego do wystawiania i odbioru faktur.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

A-N zajmuje się świadczeniem usług rachunkowych, administrowaniem wynagrodzeniami oraz szeroko pojętym outsourcingiem usług administracyjnych dla biznesu.

1. Przedmiot działalności.

Głównym odbiorcą usług firmy A-N (dalej: biuro outsourcingowe lub biuro) są przedsiębiorcy prowadzący stacje paliw S. P. (dalej: przedsiębiorcy lub odbiorcy towaru). Przedsiębiorcy wykonują m.in. działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami.

2. Istota problemu.

Jednym z dostawców towarów handlowych dla w/w przedsiębiorców jest firma handlowa (dalej: dostawca towaru), która zleciła biuru outsourcingowemu usługę administrowania fakturowaniem dostaw towarów. Na mocy tego zlecenia, biuro outsourcingowe upoważnione zostało m.in. do wystawienia i wydrukowania faktury VAT w postaci papierowej - w oparciu o otrzymane dowody dostaw i cenniki udostępnione przez dostawcę towaru. Niniejsza umowa obliguje biuro do fizycznego wprowadzenia danych do faktury (w tym wartości, sum) oraz dostarczenia do dostawcy towaru (sprzedawcy) i odbiorcy towaru (nabywcy), odpowiednio kopii i oryginału faktury. Biuro outsourcingowe nie wystawia faktury we własnym imieniu, gdyż nie uczestniczy w transakcji dostawy/nabycia towaru.

3. Procesowanie faktur dokumentujących dostawę towaru.

Dostawca towaru dostarcza towar do odbiorcy towaru, dokumentując transakcję dowodami dostawy”. Dostawca towaru zawarł z biurem outsourcingowym umowę, na podstawie której dostawca upoważnia biuro do wystawienia faktury (pełnomocnictwo). L. R., właściciel biura, udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego swoim pracownikom do wystawiania faktur VAT i faktur korygujących w imieniu dostawcy towaru. Na podstawie dowodów dostawy oraz udostępnionych przez dostawcę towaru cenników, biuro opracowuje dane ilościowe i wartościowe do faktury, po czym fakturę drukuje (z adnotacją- „imię i nazwisko” upoważnionego pracownika biura outsourcingowego. Faktura VAT jest wystawiana w terminie przewidzianym przez przepisy ustawy o VAT, tzn. w terminie 7 dni od daty dostawy towaru. Opracowane przez biuro faktury VAT są następującej treści (wymieniono jedynie pozycje istotne dla opisu stanu faktycznego):

Sprzedawca: Dane „dostawcy towaru”
Nabywca: Dane „odbiorca towaru”
Data wystawienia: „data faktycznego wydruku faktury VAT”
Fakturę wystawił: „imię i nazwisko upoważnionego pracownika biura outsourcingowego”.

Egzemplarz faktury oznaczony jako „kopia” jest przesyłany drogą pocztową do dostawcy towaru.

4. Dostarczanie faktury VAT odbiorcy towaru.

Egzemplarz faktury oznaczony jako „oryginał” nie jest przesyłany do odbiorcy towaru. Biuro outsourcingowe na mocy zawartej z odbiorcą towaru (przedsiębiorca) umowy o prowadzenie księgowości oraz upoważnienia do odbioru faktur (pełnomocnictwo) dołącza „oryginał” faktury do pozostałej dokumentacji księgowej przedsiębiorcy. L. R., właściciel biura outsourcingowego, udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego swoim pracownikom do odbioru faktur VAT i faktur korygujących w imieniu odbiorcy towaru. Po wystawieniu przez biuro faktur VAT w imieniu dostawcy towaru, w biurze odbywa się proces odbioru faktur w imieniu odbiorcy towaru przez upoważnionych pracowników biura. Następnie po odebraniu faktury, jej oryginał jest dołączany (księgowany, przechowywany i archiwizowany) do pozostałej dokumentacji księgowej przedsiębiorcy, dzięki czemu biuro wypełnia obowiązek dostarczenia oryginału faktury do odbiorcy towaru. Oryginał faktury jest księgowany w urządzeniach księgowych/podatkowych przedsiębiorcy (odbiorcy towaru) dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zasadami art. 22 ustawy o PIT, natomiast dla celów podatku VAT jest on podstawą do ujmowania w rejestrze nabycia VAT zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT.

Reasumując, momentem wystawienia faktury jest jej wydrukowanie przez upoważnionego pełnomocnika. Momentem odbioru faktury jest jej przyjęcie przez upoważnionego pracownika tzn. jest to moment wydrukowania faktury i dalej, dołączenie do pozostałej dokumentacji księgowej mocodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego może być upoważniony do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę towaru w imieniu dostawcy towaru?
2. Czy w rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego może być upoważniony do odbioru faktury VAT dokumentującej nabycie towaru w imieniu odbiorcy towaru (klienta biura)?
3. Czy w rozumieniu przepisów o VAT, jest możliwe upoważnienie tego samego pracownika biura outsourcingowego do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę towarów w imieniu dostawcy towaru i jednocześnie do odbioru tej samej faktury w imieniu odbiorcy towaru?
4. Czy w rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego upoważniony do odbioru faktury VAT w imieniu odbiorcy towaru, powinien bezwzględnie odnotować fakt odebrania faktury poprzez jej podpisanie wraz z umieszczeniem daty jej odbioru?
5. Czy sposób odbioru faktury przez pełnomocnika, czyli pracownika biura outsourcingowego (sposób opisany w pkt 4 stanu faktycznego), jest równoznaczny z otrzymaniem przez podatnika faktury z tytułu nabycia towarów w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT?

Ad. 1.

W rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego może być upoważniony do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę towaru w imieniu dostawcy towaru. Art. 106 ust. 1 ustawy o VAT nakłada obowiązek wystawienia faktury VAT stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Ponadto w art. 106 ust. 8 ustawodawca upoważnił ministra właściwego do spraw finansów publicznych m.in. do określenia szczegółowych zasady wystawiania faktur, danych, które powinny zawierać faktury. Minister Finansów w dniu 28 listopada 2008 r. wydał rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie). Wymienione przepisy nie wyłączają stosowania przepisów kodeksu cywilnego w zakresie opisanego powyżej stanu faktycznego. Zgodnie z art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. K...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »