Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.08.2010

Ustalenie udziału w zyskach i stratach w spółkach osobowych – skutki podatkowe

Pytanie podatnika: Czy organ podatkowy ma możliwość kwestionowania ustalonego w umowie Spółki osobowej prawa poszczególnych wspólników do udziału w jej zyskach oraz odpowiadającego mu, zgodnie z art. 5 Ustawy CIT, udziału w przychodach i dochodach, kosztach uzyskania przychodu, wydatkach nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnieniach, ulgach podatkowych oraz obniżeniach dochodu oraz podstawie opodatkowania lub podatku... Innymi słowy czy art. 5 Ustawy CIT oraz zapisane w umowie Spółki osobowej prawo do udziału w zysku stanowią jedyną podstawę prawną do ustalania procenta (udziału) kosztów, przychodów i innych ww. elementów podstawy opodatkowania Wnioskodawcy jako wspólnika tej spółki...

Interpretacja indywidualna

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.05.2010r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych posiadania udziału w spółce osobowej lub spółce cywilnej - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 18.05.2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych posiadania udziału w spółce osobowej lub spółce cywilnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Wnioskodawca” lub „Spółka”) zamierza przystąpić do handlowej spółki osobowej (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) bądź spółki cywilnej („Spółka osobowa”). Spółka wniesie do Spółki osobowej wkład niepieniężny lub wkład pieniężny („Wkład”).

Nie jest wykluczone, iż wspólnikiem Spółki osobowej będzie m.in. osoba fizyczna, posiadająca większość udziałów w Spółce lub członek rodziny takiego udziałowca. Inni wspólnicy Spółki osobowej mogą także wnosić Wkłady.

Umowa Spółki osobowej może przewidywać zróżnicowane prawo wspólników do udziału w zyskach i stratach, niezależne od rodzaju i wartości Wkładu.

W związku z powyższym Spółka wystąpiła z prośbą o odpowiedź na pytanie:

Czy organ podatkowy ma możliwość kwestionowania ustalonego w umowie Spółki osobowej prawa poszczególnych wspólników do udziału w jej zyskach oraz odpowiadającego mu, zgodnie z art. 5 Ustawy CIT, udziału w przychodach i dochodach, kosztach uzyskania przychodu, wydatkach nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnieniach, ulgach podatkowych oraz obniżeniach dochodu oraz podstawie opodatkowania lub podatku...

Innymi słowy czy art. 5 Ustawy CIT oraz zapisane w umowie Spółki osobowej prawo do udziału w zysku stanowią jedyną podstawę prawną do ustalania procenta (udziału) kosztów, przychodów i innych ww. elementów podstawy opodatkowania Wnioskodawcy jako wspólnika tej spółki...

Stanowisko Spółki

W przekonaniu Wnioskodawcy, wspólnicy Spółki osobowej mają możliwość ustalenia prawa do udziału w zysku i uczestnictwa w stratach na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.; „KSH”). Nie istnieje podstawa prawna dla kwestionowania przez organy podatkowe w żadnym momencie zasad przyjętych przez wspólników Spółki osobowej.

Ustalenie przedmiotowych reguł w umowie Spółki osobowej ma znaczenie dla ustalenia dochodów i kosztów uzyskania przychodów dla wspólników tej spółki, gdyż spółki osobowe, jako spółki nie posiadające osobowości prawnej, nie są podatnikami podatków dochodowych, są one transparentne dla celów podatków dochodowych.

Dochód dla poszczególnych wspólników, będących osobami prawnymi, ustala się zatem na podstawie przepisu art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, ze zm.,) – dalej: „Ustawy CIT”, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. Zgodnie zaś z brzmieniem ust. 2 przedmiotowego artykułu ww. zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Zgodnie z przepisem art. 51 § 1 KSH: „Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu”. Natomiast w myśl § 2 cytowanego artykułu określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Przedmiotowy przepis dotyczy bezpośrednio spółki jawnej, jednak na mocy przepisów art. 89, 103 oraz 126 § 1 pkt 1 KSH regulacja ta znajduje zastosowanie również do innych spółek osobowych.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż regulacje zawarte w art. 51 KSH mają c...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »