Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.07.2010

Refakturowanie usług transportu na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych

Pytania podatnika:
1. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług?
2. W którym momencie następuje wykonanie usługi będącej przedmiotem refakturowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu wykonania usługi oraz powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług transportu na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2010 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu wykonania usługi oraz powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług transportu na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca dokonuje nabycia a następnie refakturowania usług na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych z terytorium państwa członkowskiego oraz z terytorium państwa trzeciego. Refakturowaniu podlegają przede wszystkim usługi transportu towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowy transport towarów oraz międzynarodowy transport towarów. Refakturowanie usług następuje albo zbiorczo za dany okres rozliczeniowy (jeżeli strony ustalą następujące po sobie okresy rozliczeniowe) lub za poszczególne usługi.

Ponieważ w wielu wypadkach istnieje konieczność weryfikacji usług, które mają podlegać refakturowaniu często brak jest możliwości wystawienia refaktur w miesiącu, w którym nastąpiło nabycie refakturowanej usługi. W takim wypadku refaktury będą wystawiane w następnych okresach.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług?
2. W którym momencie następuje wykonanie usługi będącej przedmiotem refakturowania?

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu „refakturowanie" i nie regulują tej instytucji. Nie mniej możliwość wystawiania refaktur jest powszechnie uznawana w orzecznictwie sądów administracyjnych. Refakturowanie jest często spotykane w obrocie gospodarczym; praktyka dopuszcza sytuacje, w których koszty niektórych usług, gdzie odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez świadczącego usługę, mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę.

Refakturowanie polega na tym, że podatnik kupuje usługę czy towar, a następnie dokonuje jej odsprzedaży swojemu kontrahentowi. Kosztami dostawy towaru lub wykonania usługi obciążony zostaje faktyczny beneficjent.

W związku z brakiem w ustawie o podatku od towarów i usług szczególnej regulacji dotyczącej refakturowania należy posłużyć się ogólnymi zasadami. W przypadku określenia momentu powstania obowiązku podatkowego będą to przepisy art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług. W tym miejscu należy zauważyć, że przepis ten odwołuje się wielokrotnie do momentu „wykonania usługi". Ustalenie tego momentu pozwala łatwo określić chwilę powstania obowiązku podatkowego.

Refakturowanie jest „fakturowaniem" usług świadczonych przez podatnika podatku od towaru i usług osobie trzeciej. W pierwszej kolejności nabywa on określoną usługę/towar. Czynność ta ma swój własny moment wykonania i moment powstania obowiązku podatkowego. Następnie dokonuje odsprzedaży tej usługi na rzecz podmiotu trzeciego. Jest to odrębna czynność, która posiada swój własny moment wykonania i moment powstania obowiązku podatkowego. Dlatego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie można ze sobą utożsamiać tych dwóch czynności: nabycia usługi oraz jej odsprzedaży (z którą łączy się wystawienie refaktury). Moment wykonania usługi głównej nie jest momentem wykonania usługi związanej z refakturowaniem. Czynności te mogą następować w różnych okresach czasowych (np. usługa transportu została wykonana w miesiącu styczniu, Wnioskodawca otrzymał fakturę w miesiącu lutym, natomiast refakturowanie usług na faktycznego odbiorcę może zostać uzgodnione i dokonane w miesiącu marcu).

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż w przypadku refakturowania usług datą wykonania usługi jest data wystawienia refaktury i w zależności od rodzaju refakturowanej usługi od tej daty określa się obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Z powyższego wynika, że obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług powstaje co do zasady w momencie wystawienia refaktury, o ile przepis określający szczególny moment powstania obowiązku podatkowego nie stanowi inaczej. W przypadku usług transportowych świadczonych na terytorium kraju, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi. W przypadku refakturowania tych usług obowiązek podatkowy powstanie w momencie otrzymania całości lub część zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia od momentu wystawienia refaktury. W przypadku usług transportu towarów, których miejsce świadczenia jest poza terytorium kraju moment powstania obowiązku podatkowego ustala się stosownie do art. 109 ust 3a ustawy w oparciu o art. 19 ust. 19a i 19b ustawy. Momentem tym będzie moment wykonania usługi (wystawienia refaktury), chyba że usługi podlegają rozliczeniu okresowemu wówczas momentem powstania obowiązku podatkowego będzie ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego (art. 19a pkt 1 i 2).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »