Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.07.2010

Amortyzacja pawilonów handlowych wybudowanych na wydzierżawionym gruncie

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca miał prawo, od dnia 1 stycznia 2005 r. do chwili obecnej, naliczania odpisów amortyzacyjnych według stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%, od wartości początkowej przyjętych do użytkowania przedmiotowych pawilonów handlowych nietrwale związanych z gruntem, ewidencjowania ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i zaliczania do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2010 roku (data wpływu 15 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Prowadzi Pan samodzielną działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami jubilerskimi. Od dnia 1 stycznia 2005 r. do chwili obecnej jest Pan zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca wg stawki podatkowej w wysokości 19%. Od dnia 1 stycznia 2007 r. do chwili obecnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych opłacane są kwartalnie. W miesiącu październiku 2004 r. na wydzierżawionym gruncie od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność, który prawdopodobnie jest własnością Gminy B., za zgodą spółki oraz bez uzyskiwania pozwolenia na budowę i bez składania jakiegokolwiek zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego, wybudował Pan pawilony handlowe nietrwale związane z gruntem. Od dnia zawarcia umowy do chwili obecnej wpłaca Pan na rzecz spółki czynsz dzierżawy za działkę gruntu, na której są pobudowane pawilony. Przedmiotowe pawilony zostały przyjęte w dniu 15 października 2004 r. do użytkowania i są do chwili obecnej wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Powyższe pawilony zaewidencjonowane zostały w ewidencji środków trwałych. Ustalił Pan, iż przedmiotowe środki trwałe, zakwalifikowane są w Klasyfikacji Środków Trwałych pod symbolem KST 103. Na podstawie poniesionych wydatków ich wartość początkową ustalono w następujących kwotach:

a. pawilon nr 1, wartość początkowa - 13.601 zł 77 gr (trzynaście tysięcy sześćset jeden złotych 77/100 gr),
b. pawilon nr 2, wartość początkowa - 15.757 zł 86 gr.

Dla przedmiotowych środków trwałych przyjął Pan liniową stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% - zatem odpisy amortyzacyjne dokonywane będą przez okres 10 lat. Naliczone odpisy amortyzacyjne od dnia 1 stycznia 2005 r. do chwili obecnej co miesiąc ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy miał Pan prawo, od dnia 1 stycznia 2005 r. do chwili obecnej, naliczania odpisów amortyzacyjnych według stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%, od wartości początkowej przyjętych do użytkowania przedmiotowych pawilonów handlowych nietrwale związanych z gruntem, ewidencjowania ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i zaliczania do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe pawilony handlowe były i są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej co powoduje, iż odpisy amortyzacyjne naliczone od ich wartości początkowej ma Pan prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Ponieważ nakłady poniesione na wykonanie pawilonów nie mogą być zaliczone do inwestycji w budynkach, zdaniem Pana przy ustalaniu stawki procentowej odpisów amortyzacyjnych zastosowanie powinien znajdować art. 22j ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co skutkuje że okres amortyzacji powinien zostać określony według zasad wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy. Reasumując należy stwierdzić, iż skoro wartość początkowa każdego pawilonu nie przekracza 25.000 zł miał Pan prawo ustalić, iż okres amortyzacji pawilonów będzie wynosić 10 lat. W efekcie, od dnia 1 stycznia 2005 r. do chwili obecnej, przysługuje prawo naliczania od wartości początkowej przyjętych do użytkowania opisanych powyżej pawilonów handlowych nietrwale związanych z gruntem odpisów amortyzacyjnych według stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%, ewidencjowania ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów danego okresu rozliczeniowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy. Jednakże, aby dany wydate...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »