Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.07.2010

Urzędy Kontroli Skarbowej kontrolują prawidłowość wykorzystania dotacji

Interpelacja nr 16294 do ministra finansów w sprawie procedur i zasad przeprowadzania przez UKS kontroli projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.5: Promocja przedsiębiorczości

Szanowny Panie Ministrze!

Celem bezpośrednim działania 2.5 ZPORR: Promocja przedsiębiorczości realizowanego w latach 2005-2008 było aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

Działanie było ukierunkowane na zapewnienie osobom, które miały zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, spełniającym kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy bezpośredniego, kompleksowego wsparcia mającego im pomóc w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach działania przewidziane są różne formy pomocy, które mają za zadanie wspomagać przedsiębiorcę zarówno w momencie zakładania przedsiębiorstwa, jak i w okresie początków jego funkcjonowania.

Przedsiębiorczość oraz powstanie i rozwój małych i średnich firm to skuteczny sposób na stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów oraz łagodzenie problemów rynku pracy. Ze względu na fakt, że sektor MSP odgrywa dominującą rolę w procesie tworzenia nowych miejsc pracy w gospodarce, konieczne jest zbudowanie odpowiednich podstaw i warunków sprzyjających podejmowaniu samodzielnej aktywności w tym sektorze gospodarki.

Beneficjentami ostatecznymi działania mogły być osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.

Otrzymywali oni wsparcie w trzech formach:

1) wsparcie szkoleniowo-doradcze - udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

2) wsparcie pomostowe podstawowe - 700,00 zł miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem firmy na rynku z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy,

3) wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności - było to jednorazowe wsparcie kapitałowe w wysokości 20 000,00 zł ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych.

W ostatnich miesiącach kontrole prawidłowości realizacji projektów w ramach tego działania prowadzą urzędy kontroli skarbowej.

Wynik kontroli UKS w Olsztynie wskazał, iż Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, która realizowała ww. działanie w powiecie olsztyńskim i morąskim, zawyżyła koszty kwalifikowane z tytułu udzielonej pomocy z tytułu jednorazowej dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego, przedłużonego wsparcia pomostowego oraz z tytułu wsparcia szkoleniowo-doradczego trzem osobom, gdyż trzech beneficjentów ostatecznych zrealizowanego projektu zostało zakwalifikowanych do programu mimo zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotni. Żadna z tych osób nie pobierała w tym czasie zasiłku dla bezrobotnych z PUP, w związku z czym nie wystąpiło podwójne finansowanie jego zobowiązań finansowych.

Wynik kontroli UKS w Elblągu w Elbląskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (realizowała projekt na terenie powiatu elbląskiego) wskazał na podobną sytuację w dwóch przypadkach.

Instytucja wdrażająca wystąpiła do UKS z wnioskiem o rozważenie zmiany kwalifikacji stwierdzonych uchybień, uznając, iż nie jest społecznie zasadne żądanie zwrotu udzielonego wsparcia dla osób, które je uzyskały i które nadal prowadzą założone w ramach realizacji projektu przedsiębiorstwa. Zwrot wypłaconej dotacji w obliczu obecnego kryzysu ekonomicznego najprawdopodobniej przyczyni się do zlikwidowania prowadzonej przez wspomniane osoby działalności gospodarczej. Wiązać się to będzie z większymi negatywnymi skutkami (utrata miejsc pracy) niż poprzestanie na pisemnym zobligowaniu beneficjenta do realizacji w przyszłości z należytą dbałością projektów współfinansowanych ze środków UE.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »