Moment zaliczenia do kosztów wydatków na ubezpieczenie samochodu

Pytania podatnika: Czy w opisanej sytuacji można księgować: 1. polisę ubezpieczeniową w całości w koszty w wysokości należności ogółem, w dacie wystawienia polisy, bez względu kiedy została zapłacona? 2. blankiet przekazowy w dniu zapłaty kwoty określonej na potwierdzeniu zapłaty ww. blankietu - w przypadku braku polisy? 3. czy wyżej opisany blankiet przekazowy stanowi wystarczający dowód księgowy wg przepisów zawartych w rozporządzeniu o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 25 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę ubezpieczenia OC i AC pojazdów stanowiących środki trwałe w tej działalności oraz sposobu ich udokumentowania:

- w odniesieniu do drugiej raty składki ubezpieczeniowej uiszczonej w przypadku kontynuacji (w kolejnych latach) umowy ubezpieczenia - jest nieprawidłowe,
- w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę ubezpieczenia OC i AC pojazdów stanowiących środki trwałe w tej działalności oraz sposobu udokumentowania ww. wydatków.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą - Ośrodek Nauki Jazdy. Zdarzenia gospodarcze ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wg metody kasowej. W skład środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej wchodzi m.in. kilkanaście samochodów osobowych, samochody ciężarowe i motocykl. Ww. środki trwałe są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC oraz dobrowolnym AC. Wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne są zawarte z jednym ubezpieczycielem.

W momencie zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia na samochód, który został zakupiony przez Wnioskodawcę, agent ubezpieczeniowy wystawił polisę ubezpieczeniową, w której zostały określone m.in. dokładny okres objęcia ubezpieczeniem, należność ogółem (ewentualnie w przypadku zapłaty na 2 raty - termin płatności następnej raty). Każda polisa zawiera datę wystawienia i zgodnie z art. 22 ust. 4 i 6b, taką polisę można zaksięgować bezpośrednio w koszty w kwocie należności ogółem w dacie zawarcia polisy.

Sytuacja ulega zmianie, gdy pierwszy okres ubezpieczania środka trwałego się kończy i dochodzi w ramach kontynuacji ubezpieczenia do wznowienia ubezpieczenia. W tym przypadku jest wysyłany do Wnioskodawcy tzw. blankiet przekazowy (blankiet ten również Wnioskodawca może pobrać ze strony internetowej ubezpieczyciela), na podstawie, którego klient wpłaca kolejną składkę. Niniejszy blankiet przekazowy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki, zgodnie z przepisami ubezpieczyciela, stanowi dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, za które zapłacono składkę. Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że na blankietach tych nie ma dat zawarcia umowy ubezpieczenia, jest tylko podany okres ubezpieczenia. Ponadto na blankiecie nr 1 (zapłata sierpień 2009) jest określona składka płatna jednorazowo w wysokości 1.285,00 zł i 1 rata w wysokości 707,00 zł. Wnioskodawca wskazał, iż w przypadku, gdy zdecyduje się on na zapłatę składki w 2 ratach to w sierpniu 2009 roku płaci kwotę 707,00 zł, a następny blankiet przekazowy zostaje do niego przysłany dwa tygodnie przed zapłatą kolejnej raty, czyli w tym konkretnym przypadku blankiet został przysłany w lutym 2010 r.

Agent ubezpieczeniowy w tym przypadku nie ma już możliwości wystawienia polisy ubezpieczeniowej. Wystawia jedynie pokwitowanie wpłaty składki, w którym określone są: numer polisy, rodzaj ubezpieczenia, wysokość składki, data wpłaty.

Wobec powyższego Wnioskodawca w koszty firmy zaksięgował składki za ubezpieczenia samochodów następująco:

- w pierwszym roku, gdy otrzymano polisę ubezpieczeniową, jako koszt podatkowy w dacie zawarcia polisy księgowana jest składna należna ogółem i nie ma tutaj znaczenia, że ubezpieczenie jest płacone w dwóch ratach często nawet druga rata przypada w kolejnym roku podatkowym,
- w latach następnych, gdy otrzymano blankiet przekazowy, to jako koszt podatkowy księguje się w dniu zapłaty kwotę określoną na potwierdzeniu zapłaty blankietu przekazowego. W tym przypadku również może wystąpić taka sytuacja, że składka ubezpieczenia za dany samochód jest płatna w dwóch ratach np. pierwsza rata płatna w sierpniu 2009, a druga rata płatna w lutym 2010. Wtedy jeden blankiet przekazowy wystawiony jest na pierwszą ratę w 2009 roku, a na drugą w 2010. Nie mając możliwości otrzymania polisy, pierwsza rata ubezpieczenia zostaje zaksięgowana w sierpniu 2009 r., a druga w lutym 2010 w koszty podatkowe firmy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w opisanej sytuacji można księgować:

1. polisę ubezpieczeniową w całości w koszty w wysokości należności ogółem, w dacie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »