Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.07.2010

Leasing w spadku

Pytania podatnika: 
Czy w przedstawionym stanie faktycznym:
1. wstąpienie spadkobiercy w prawa i obowiązki zmarłego korzystającego, ma wpływ na dalszą kwalifikację zawartej uprzednio umowy jako tzw. podatkowej umowy leasingu?
2. raty leasingowe stanowią przychód finansującego w całym okresie obowiązywania umowy pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych dla tzw. podatkowej umowy leasingu w momencie zawarcia umowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2010 r. (data wpływu 06.05.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany podmiotowej umowy leasingu po stronie korzystającego na skutek śmierci dotychczasowego korzystającego i wstąpienia w jego prawa i obowiązki spadkobiercy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.05.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany podmiotowej umowy leasingu po stronie korzystającego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jako leasingodawca zawiera z klientami umowy leasingu operacyjnego i finansowego. Na podstawie umów leasingu, Spółka zobowiązana jest do nabycia na własność przedmiotu leasingu i oddania jego klientowi do używania w zamian za określone wynagrodzenie płacone w ratach. Zawierane umowy leasingu spełniają warunki do uznania ich za podatkowe umowy leasingu w rozumieniu art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kilkakrotnie doszło do sytuacji, że korzystający (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) w trakcie obowiązywania umowy leasingu zmarli, pozostawiając prowadzone przedsiębiorstwa. Majątek po korzystających dziedziczą zazwyczaj wtedy członkowie ich rodzin, co jest potwierdzone odpowiednim postanowieniem sądu lub aktem notarialnym. W przypadku, gdy członek rodziny zamierza kontynuować działalność gospodarczą spadkodawcy, Spółka sporządza aneks do umowy leasingu, przewidujący zmianę korzystającego. Zgodnie z aneksem, wszelkie prawa i obowiązki spadkodawcy wynikające z zawartej uprzednio umowy leasingu, przechodzą na nowego korzystającego.

W zaistniałej sytuacji, po śmierci korzystającego, jego majątek odziedziczyła żona, która zamierza kontynuować działalność prowadzoną przez męża. W wyniku postępowania spadkowego oraz w związku z umową o dział spadku, żona odziedziczyła wszelkie ruchomości zmarłego oraz przejęła istniejące kredyty i leasingi. W związku z tym, Wnioskodawca zawarł z żoną (dalej jako: nowy korzystający) odpowiedni aneks do umowy, na mocy którego nowy korzystający wstąpił w miejsce poprzedniego.

W związku z powyższym zadano pytania:

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wstąpienie spadkobiercy w prawa i obowiązki zmarłego korzystającego, ma wpływ na dalszą kwalifikację zawartej uprzednio umowy jako tzw. podatkowej umowy leasingu?
2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, raty leasingowe stanowią przychód finansującego w całym okresie obowiązywania umowy pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych dla tzw. podatkowej umowy leasingu w momencie zawarcia umowy?

Stanowisko Spółki:

Zdaniem Wnioskodawcy, wstąpienie spadkobiercy w prawa i obowiązki korzystającego, wynikające z umowy leasingu, nie ma wpływu na dalszą kwalifikację tej umowy jako tzw. podatkowej umowy leasingu i zmiana korzystającego nie wymaga ponownej weryfikacji umowy pod kątem spełnienia przesłanek wymaganych do jej uznania za umowę leasingu na gruncie podatkowym. W konsekwencji, jeżeli przesłanki te są spełnione w momencie zawarcia umowy leasingu, raty leasingowe będą stanowić przychód finansującego oraz odpowiednio koszt uzyskania przychodów zarówno poprzedniego, jak i nowego korzystającego, w całym okresie trwania umowy.

Zgodnie z treścią art. 97 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.), spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. W myśl natomiast § 2 cytowanego artykułu, jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek. Jeżeli zatem, spadkobierca prowadzi na własny rachunek działalność gospodarczą, prowadzoną uprzednio przez spadkodawcę, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spadkodawcy, wynikające z przepisów prawa podatkowego. Należy podk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »