Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.07.2010

Prawo odliczenia VAT od wydatków sfinansowanych z ZFŚS

Pytania podatnika:
1. Czy od wydatków sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego?
2. Czy od wydatków składających się na świadczoną na rzecz pracownika usługę wypoczynku w postaci kosztów utrzymania ośrodka wczasowego, w części finansowanej z ZFŚS przysługuje Spółce pełne odliczenie podatku naliczonego zawartego w tych zakupach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2010 r. sygn. akt i SA/Wr 1769/09 - stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Doradcę Podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2009 r. (data wpływu 4 maja 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lipca 2009 r. (data wpływu 6 lipca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz swoich pracowników oraz od wydatków składających się na świadczoną na rzecz pracownika usługę wypoczynku w postaci kosztów utrzymania ośrodka wczasowego, w części finansowanej z ZFŚS - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wniosek Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Doradcę Podatkowego z dnia 15 kwietnia 2009 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Spółka ponosi wydatki na rzecz pracowników w całości sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zakupione towary bądź usługi nabywane są od zewnętrznych dostawców. Wnioskodawca dofinansowuje także swoim pracownikom w części wyjazdy wypoczynkowe we własnym ośrodku wczasowym, w którym oprócz pracowników przebywają osoby, które opłaciły swój pobyt.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego zadano następujące pytania:

1. Czy od wydatków sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego?
2. Czy od wydatków składających się na świadczoną na rzecz pracownika usługę wypoczynku w postaci kosztów utrzymania ośrodka wczasowego, w części finansowanej z ZFŚS przysługuje Spółce pełne odliczenie podatku naliczonego zawartego w tych zakupach?

Zdaniem Wnioskodawcy, od wydatków sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jak wynika bowiem z przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. u. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), działania pracodawcy podejmowane w ramach ZFŚS należą do działalności socjalnej zakładu pracy, a nie jego działalności gospodarczej jako podatnika podatku od towarów i usług. Zgodnie zaś z art. 10 oraz art. 12 § 1 ustawy o ZFŚS, środki Funduszu gromadzone są na specjalnie wyodrębnionym na ten cel rachunku bankowym, gdzie pracodawca uprawniony jest jedynie do dysponowania tymi środkami, tylko w sposób przewidziany w przepisach. w związku z powyższym, w sytuacji gdy pracodawca dokonuje zakupu usług oraz towarów, finansując poniesione wydatki z ZFŚS, a następnie przekazuje je osobom uprawnionym, występuje jedynie w roli administratora majątku ZFŚS, nie nabywając przy tym prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Dlatego czynności te, nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych na rzecz pracowników wydatków sfinansowanych z ZFŚS. Podobne stanowisko zajął także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 września 2008 r. (sygn. akt i FSK 1076/07), gdzie stwierdził, iż podmiot administrujący środkami z ZFŚS nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Na prawo do odliczenia podatku naliczonego nie ma także, zdaniem Spółki wpływu fakt, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. przestał obowiązywać art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który zabraniał odliczenia podatku naliczonego od wydatków, które nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. w przypadku zaś wydatków sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak już wyżej wskazano, pracodawca nie występuje jako podatnik podatku VAT, a jedynie jako administrator zgromadzonych na odrębnym koncie bankowym środków.

Konsekwencją braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług sfinansowanych w całości z ZFŚS będzie, zdaniem Wnioskodawcy, także brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania ich pracownikom. Jak bowiem stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyroku: „podmiot zobowiązany do utworzenia i administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych podejmuje działania techniczne o charakterze nieodpłatnym, które pozostają całkowicie poza prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą”. Dlatego też, w przypadku wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących przekazanie przedmiotowych usług bądź towarów na rzecz pracowników, ani tym bardziej do refakturowania usług na rzecz pracowników, gdyż jak już wcześniej wskazano pracodawca nie występuje w tym przypadku jako podatnik podatku VAT, a jedynie administrator zgromadzonych środków.

W przypadku natomiast wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku ze świadczoną usługą wypoczynku na rzecz pracowników, zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tych zakupach. Powyższe wynika z faktu, iż ponoszone przez spółkę koszty są bezpośrednio związane z bieżącą d...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »