Część subwencji ogólnej finansują samorządy

Interpelacja nr 16124 do ministra finansów w sprawie skutków stosowania systemu ustalania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów wynikającego z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Szanowny Panie Ministrze!

Uprzejmie informuję, że zarządy powiatów w Polsce wyrażają swoje zaniepokojenie skutkami stosowania systemu ustalania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.) oraz apelują o podjęcie działań zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów prawa.

Przepisy ustawy powodują systematyczny wzrost, na niekorzyść budżetu powiatu, różnicy pomiędzy uzyskiwanymi z budżetu dochodami w postaci udziału w podatkach PIT i CIT a obowiązkowymi wpłatami do budżetu zgodnie z regułą określoną w art. 30 ustawy.

W przypadku choćby powiatu lubińskiego wysokość wpłaty do budżetu państwa w roku 2008 wynosiła 7 120 061 zł, co stanowi wzrost o 56,09% w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2009 wyniosła 9 413 763 zł i odnotowano wzrost o 32,21%, natomiast w roku 2010 planowana wpłata utrzymana została na poziomie z 2009 r., tj. 9 210 124 zł. Niezwykle istotny w tej sytuacji jest fakt, że w przypadku powiatu lubińskiego udział w dochodach podatkowych otrzymywanych z budżetu państwa w 2008 r. wzrósł tylko o 9,8% i wynosił 29 575 895,69 zł, w 2009 r. wynosił 26 266 764,92 zł i odnotowano spadek o 8,94%, natomiast w 2010 r. planowane są wpływy na poziomie roku poprzedniego, tj. w wysokości 26 169 201 zł, ponieważ samorządowi powiatowemu przyznano prawo do udziału w dochodach podatkowych o szczególnej wrażliwości na wahania koniunktury, co szczególnie w okresie utrzymującej się recesji powoduje, że corocznie odnotowują poważny ubytek we wpływach z tytułu podatków PIT i CIT. Rok budżetowy 2010 to kolejny bardzo trudny rok dla finansów powiatu, ponieważ oprócz wysokiej wpłaty do budżetu państwa wynikającej z ustawy mamy jednocześnie istotne zmniejszenie wysokości subwencji równoważącej o kwotę 933 853 zł.

Przedstawiając powyższy problem, należy zwrócić uwagę na fakt, że powiat lubiński, wykonując zadania publiczne, odpowiada za prowadzenie zrównoważonej polityki w rozwoju całego powiatu. Do chwili obecnej powiat, wykonując swoje ustawowe zadania, w tym prowadząc zadania inwestycyjne, które służyły rozwojowi powiatu i poprawie życia jego mieszkańców, w pełni wywiązywał się ze swoich obowiązków wynikających z art. 30 ustawy kosztem zaciągania kolejnych wysokich i kosztownych kredytów. Zadłużenie powiatu lubińskiego na koniec 2010 r. wyniesie 53,50% planowanych dochodów. W takiej sytuacji powiat nie jest już w stanie udźwignąć nowych zadań nakładanych ustawami kompetencyjnymi. Zdaniem władz samorządowych, w tym władz powiatu lubińskiego, utrzymanie dotychczasowych rozwiązań systemowych mających na celu wyrównywanie różnic między poszczególnymi regionami nie tylko nie prowadzi do rozwoju, ale poważnie ogranicza jednostki samorządu terytorialnego w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, blokuje inwestycje już rozpoczęte, a co najważniejsze, stanowi zagrożenie utraty płynności finansowej przez samorząd powiatowy.

Problem wysokich wpłat do budżetu państwa dotyczy nie tylko powiatu lubińskiego, ale również innych powiatów, gmin oraz województw, istnieje więc potrz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »