Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.07.2010

Opodatkowanie VAT zwrotu kosztów szkolenia przez pracownika

Pytania podatnika: Czy spółce która jest podatnikiem VAT i wykonuje w ramach swojej bieżącej działalności czynności opodatkowane, przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego przy opodatkowanych zakupach, stanowiących koszty kwalifikowane? Czy w przypadku obciążenia pracownika kosztami szkolenia w kwocie brutto (zgodnie z zawartą umową lojalnościową) należy wystawić fakturę VAT i rozliczyć VAT należny z tego tytułu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2010 r. (data wpływu 15.03.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

- prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, opodatkowania zwrotu ponoszonych kosztów szkoleń przez pracownika - jest prawidłowe,
- sposobu dokumentowania ww. zwrotu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.03.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, opodatkowania zwrotu ponoszonych kosztów szkoleń przez pracownika oraz sposobu dokumentowania ww. zwrotu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług telekomunikacyjnych na rynku krajowym. W ramach działania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Spółka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektów szkoleniowych dla jej pracowników. Na podstawie złożonego wniosku otrzymuje w transzach od 2009 roku pomoc finansową przyznaną na podstawie umowy o dofinansowanie, która została podpisana z instytucją pośredniczącą (instytucją wdrażającą).

Zebrane w sumie środki tj. otrzymane dofinansowanie plus wkład własny wydatkowane są na cele realizacji projektu zgodnie z budżetem projektu. Ponadto Spółka podkreśla fakt, iż w jej projekcie budżetu zostało zaznaczone, że wszystkie kwoty uwzględnione w budżecie są kwotami niezawierającymi VAT i podatek ten jest niekwalifikowany.

Dodatkowo Spółka zawarła umowy lojalnościowe z pracownikami (uczestnikami w/w szkoleń), gdzie w przypadku niedotrzymania przez pracowników warunków określonych w umowie zostaje on obciążony kosztami szkolenia w kwocie brutto tj. zawierającej podatek VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy spółce która jest podatnikiem VAT i wykonuje w ramach swojej bieżącej działalności czynności opodatkowane, przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego przy opodatkowanych zakupach, stanowiących koszty kwalifikowane?

Czy w przypadku obciążenia pracownika kosztami szkolenia w kwocie brutto (zgodnie z zawartą umową lojalnościową) należy wystawić fakturę VAT i rozliczyć VAT należny z tego tytułu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 (art. 11 ust. 2) podatek VAT uznaje się za niekwalifikowany w ramach EFS, jeśli może on zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe, tzn. ustawę z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym tylko wtedy, gdy zgodnie z ustawą o VAT nie ma możliwości odzyskania go.

Podstawową przesłanką odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług jest wykorzystanie tych towarów oraz usług do celów prowadzonej działalności gospodarczej. W/w wykorzystanie towarów i usług przyjmuje zarówno formę bezpośrednią tj. koszty zakupu materiałów szkoleniowych, broszur, tablic informacyjnych, materiałów promocyjnych jak również pośrednią (koszty administracyjne). Zatem istnieje związek pomiędzy zakupioną usługą lub towarem, a opodatkowaną działalnością gospodarczą, w związku z czym jest zachowane prawo do odliczenia VAT - oczywiście wyjątkiem będą tylko ustawowe ograniczenia i wyłączenia, np. VAT od usług hotelarskich czy gastronomicznych. Nabywane przez Spółkę towary i usługi zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu unijnym służą podnoszeniu kwalifikacji jej pracowników, a tym samym podniesieniu konkurencyjności firmy. Dlatego jej zdaniem jest możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją w/w umowy, zgodnie z którą podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

W związku z faktem, iż Spółka korzysta z prawa odliczenia VAT naliczonego dokonując zakupów dofinansowanych ze środków unijnych (kwota netto faktury - wydatek kwalifikowany, kwota VAT - wydatek niekwalifikowany), jej zdaniem w przypadku obciążenia pracownika ko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »