Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.06.2010

Samochód ciężarowy czy osobowy?

Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2010 i następnych lat podatkowych, od miesiąca marca 2010 r. odpisów amortyzacyjnych naliczanych według metody degresywnej przy 20% stawce amortyzacyjnej podwyższonej o współczynnik 2, o której to mowa w art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od wartości początkowej samochodu ciężarowego?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2010 r. (data wpływu 26 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości amortyzowania środka trwałego, tzw. metodą degresywną - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości amortyzowania środka trwałego, tzw. metodą degresywną.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pani wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie handlu lekami i artykułami farmaceutycznymi. W roku podatkowym 2010 r. Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od dochodu uzyskiwanego z prowadzonej działalności gospodarczej strona opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki podatkowej w wysokości 19% oraz opłaca zaliczki na wyżej wymieniony podatek miesięcznie. W dniu 15 lutego 2010 r. Spółka nabyła samochód ciężarowy marki Fiat Bravo, którego to nabycie w dniu 15 lutego 2010 r., zostało udokumentowane przez sprzedawcę fakturą VAT. Powyższy samochód w dniu 15 lutego 2010 r. został przyjęty przez Spółkę do użytkowania oraz w miesiącu lutym 2010 r. zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych. Przedmiotowy samochód jest samochodem ciężarowym, jednakże jego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Samochód nie posiada zaświadczenia o którym mowa w art. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie spełnia wymagań określonych w art. 5a pkt 19 lit. a-d ustawy. W związku z wyrokiem ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. akt C - 415/07), Spółka odliczyła od podatku należnego za miesiąc luty 2010 r. podatek naliczony w kwocie 11.719 zł 51 gr, oraz ustaliła, iż wartość początkowa powyższego samochodu ciężarowego wynosi 53.270 zł 49 gr. Spółka w dniu 15 lutego 2010 r. nie zapłaciła sprzedawcy całej umownej ceny za zakupiony samochód ciężarowy w kwocie 64.990 zł, gdyż przedmiotowy samochód został nabyty na raty, a strony umowy umówiły się, iż cała umówiona pomiędzy stronami cena sprzedaży zostanie zapłacona do dnia 15 lutego 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2010 i następnych lat podatkowych, od miesiąca marca 2010 r. odpisów amortyzacyjnych naliczanych według metody degresywnej przy 20% stawce amortyzacyjnej podwyższonej o współczynnik 2, o której to mowa w art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od wartości początkowej samochodu ciężarowego ustalonej przez Spółkę na kwotę 53.270 zł 49 gr...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż przedmiotowy samochód ciężarowy na podstawie przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu od wartości dodanej (Dz. U. UE L nr 347/1 ze zm.) jest uznawany za samochód ciężarowy, w stanie prawnym obowiązującym na dzień składnia niniejszego wniosku na podstawie art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka ma prawo od miesiąca marca 2010 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2010 i następnych lat podatkowych odpisy amortyzacyjne naliczane według metody degresywnej, o której mowa w art. 22k ust. 1 ustawy. Odpisy amortyzacyjne naliczone będą od wartości początkowej samochodu ciężarowego na kwotę 53.270 zł 49 gr według 20% stawki amortyzacyjnej podwyższonej o współczynnik 2. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt, iż przedmiotowy samochód został nabyty na raty a całkowita zapłata należności zostanie dokonana przez Spółkę do dnia 15 lutego 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – wydatki na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie są jednorazowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Z treści art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wynika bowiem, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków m.in. na:

a. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
b. nabycie lub wyt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »