Pieczątka nie jest już wiarygodnym potwierdzeniem tożsamości

Zapytanie nr 6750 do ministra finansów w sprawie zasadności stosowania w Polsce pieczątek na różnego rodzaju dokumentach, w tym fakturach

Zapytanie niniejsze kieruję do Pana Ministra Finansów, ale nie wykluczam, iż odpowiedź powinna zawierać także opinie innych resortów, np. ministra spraw wewnętrznych i administracji czy ministra gospodarki.

W dobie komputeryzacji i automatyzacji wszelkich procesów w celu ich ułatwienia i przyspieszenia wydaje się, że również przepisy prawa oraz administracyjne procedury powinny iść z duchem czasu. Nie zawsze jednak tak się dzieje, np. obywatele, w tym także przedsiębiorcy oraz różne instytucje, na podstawie ustaw, rozporządzeń oraz norm innego typu zobowiązani są do używania w Polsce pieczątek. Niestety, przepisy nakazujące używania pieczątek są najczęściej oderwane od obecnej rzeczywistości i często powodują liczne sytuacje problemowe.

W XXI w., kiedy komunikacja elektroniczna zdaje się zastępować dotychczasowe metody relacji między różnymi podmiotami, w krajach całego świata odchodzi się od stosowania pieczątki jako formy potwierdzenia tożsamości podmiotu lub zamieszczania na dokumentach stosownych informacji. Wydaje się, że słusznie. Pieczątka nie jest bowiem przedmiotem, który jest trudno podrobić. Każdy może udać się do zakładu poligraficznego i wyrobić sobie dowolną pieczątkę. Pracownicy takich zakładów nie są zobowiązani ani nie mają prawa do sprawdzania tożsamości osób czy też podmiotów zlecających jej wykonanie. Wydaje się więc, że w takiej sytuacji nie można traktować pieczątek jako dowodu na cokolwiek. Co ważniejsze jednak, wszelkie informacje i dane wprowadzane kiedyś do dokumentu za pomocą pieczątek dzisiaj widnieją już na druku firmowym danego podmiotu bądź zamieszczane są na dokumencie poprzez wydruk komputerowy. Używanie i przystawianie dodatkowo pieczątek na takich dokumentach staje się więc już niepotrzebnym archaizmem oraz mnożeniem tych samych danych na tym samym dokumencie.

Mimo światowego trendu odchodzenia od stosowania pieczątek, w Polsce nadal często dochodzi do sytuacji konfliktowych. Głównym problemem w takich sytuacjach jest właśnie pieczątka, a raczej jej brak czy też niedokładne jej odbicie. Przykładem może być sprawa pewnego stowarzyszenia, które prowadzi świetlicę dla niepełnosprawnych intelektualnie. Organizacja ta nie otrzymała dotacji w wysokości 300 tys. zł, o którą się starała w ramach organizowanego konkursu, a wszystko przez (niebieską) pieczątkę kierownika zarządu gospodarowania nieruchomościami z jednej z dzielnic, która jest niewidoczna na kserokopii umowy najmu lokalu. Skutek? Terapeuci zatrudnieni w ośrodku od początku roku pracują za darmo. Pieniędzy nie starcza nawet na prąd. Urzędnicy z ratusza natomiast mówią: „twarde prawo, ale prawo”, i obiecują, że rozpiszą nowy konkurs. Dyrektor biura polityki społecznej wspomnianego urzędu stwierdził, że na umowie najmu nie było pieczątki wynajmującego, przez co umowa była niekompletna. Jak się okazuje, był to jedyny powód odrzucenia wniosku o dotację, a co za tym idzie, kłopotów finansowych obywatelskiego stowarzyszenia.

Kolejnym przykładem może być sprawa jednego z mieszkańców Cieszyna, któremu odmówiono sprzedaży leków dla chorego dziecka. Powodem było to, że na pieczątce jednej z katowickich klinik, która wystawiła ową receptę, niewyraźnie został odbity numer REGON, chociaż pozostałe dane były doskonale widoczne.

Wiele innych przykładów znamy z życia, np. odmowa rozliczania przez służby finansowe faktur albo delegacji z powodu braku pieczątki. Tak najczęściej staje się w przypadku masowo już stosowanych w Polsce - i często już wyłącznie na świecie - faktur w postaci wydruków komputerowych. Wszystkie dane wystawcy faktury są umieszczone na wydruku i w takim przypadku nie stawia się już na rachunkach dodatkowo pieczątek. Niestety, księgowość polskich firm, a przede wszystkim urzędy i administracja publiczna, często odmawia rozliczenia kompletnej i poprawnej faktury ze względu na brak odrębnie przystawionej pieczątki.

Powyższe różne przykłady pokazują, że ofiarami przepisów i administracyjnych procedur, które nakazują używania pieczątek, są najczęściej ludzie, którzy działają legalnie, uczciwie i w dobrej wierze.

Panie Ministrze, na całym świecie odchodzi się od opatrywania pieczątką faktur drukowanych komputerowo. Często nie wymaga się nawet ich podpisywania (parafowania). W Polsce jednak nadal służby księgowe, np. administracji publicznej, wymagają, by faktury, np. za nocleg w hotelu, były opatrzone pieczątką. W naszym kraju zdobycie takiej pieczątki nie stanowi jeszcze problemu, natomiast w wielu krajach Europy i świata często jest to wręcz awykonalne. Powodem jest po prostu brak konieczności używania w tych krajach pieczątek.

Sprawy, które opisuję wyżej, na pewno nie należą do największych barier na drodze budowania większej wolności i swobody działalności. Są jednak przykładem, jak często jesteśmy jeszcze w różnych obowiązkach i praktykach oderwani od zmieniającej się na świecie rzeczywistości. Suma natomiast nawet drobnych zmian mogłaby sprawić, iż całe nasze życie i działalność mogłyby być w przyszłości łatwiejsze.

Wobec powyższego proszę o odpowiedź Pana Ministra na następujące pytania:

1. Czy nie uważa Pan Minister, że brak konieczności używania pieczątek byłby krokiem naprzód, w stronę informatyzacji i automatyzacji oraz ułatwiania funkcjonowania obywateli, w tym przedsiębiorców oraz administracji?

2. Czy obecnie, kiedy każdy może wyrobić sobie własną pieczątkę, z treścią, która w żaden sposób nie może zostać zweryfikowana, należy uważać pieczątkę za wiarygodne potwierdzenie tożsamości osób czy podmiotów, które posługują się daną pieczątką?

3. Czy nie sądzi Pan Minister, że w dobie komunikacji elektronicznej pieczątka jest już swego rodzaju niepotrzebnym archaizmem?

4. Czy nie uważa Pan Minister, że należy zmienić przepisy polskiego prawa oraz administracyjne procedury tak, aby wyeliminować obowiązek stosowania pieczątek na dokumentach, na których w inny sposób zamieszczono już niezbędne dane i informacje?

Poseł Adam Szejnfeld

Piła, dnia 29 marca 2010 r.

Odp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »