Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.06.2010

Miejsce świadczenia usług projektowania graficznego opakowań i etykiet

Pytania podatnika: 1. Czy świadczone na rzecz podmiotów mających siedzibę poza terytorium Polski przez Spółkę usługi polegające na zaprojektowaniu opakowań lub etykiet stanowią usługi reklamowe w rozumieniu art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT a co za tym idzie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w miejscu siedziby nabywcy tych usług? 2. W przypadku, gdyby Dyrektor Izby stwierdził, iż usługi świadczone przez Spółkę nie stanowią usług reklamy, Spółka zwraca się z zapytaniem do jakiej kategorii usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT należy je zakwalifikować?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt. III SA/Wa 1004/09 z dnia 02 grudnia 2009 r. (data wpływu 02.03.2010 r.) stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2009 r. (data wpływu 22.01.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

- uznania usług projektowania graficznego opakowań i etykiet za usługi reklamowe i miejsca świadczenia usług projektowania graficznego opakowań i etykiet jest nieprawidłowe,
- kwalifikacji usług świadczonych przez Spółkę do kategorii usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2009 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług projektowania graficznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest agencją doradczo-projektową, wyspecjalizowaną w projektowaniu wizerunku marek. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka świadczy między innymi usługi projektowania graficznego opakowań i etykiet, projektowania strukturalnego, przygotowania do druku oraz tworzenia nazw produktów. Usługi polegające na opracowaniu koncepcji grafiki opakowań dla produktów określonych marek Spółka świadczy również dla klientów mających siedzibę poza terytorium kraju. W ramach prac projektowych związanych z kreacją nowego opakowania czy też etykiet Spółka wykonuje między innymi:

- projekt nowej grafiki opakowań/etykiet,
- tworzy system identyfikacji wizualnej marki,
- redesign logotypów (polegający na zmianie dotychczasowego logo danego produktu),
- proponuje nowe nazwy produktów.

Efektem jak i głównym celem wykonywanych przez Spółkę usług jest stworzenie projektów opakowań atrakcyjnych dla wskazanej grupy docelowej konsumentów oraz wyróżnienie produktów, dla których tworzone są opakowania/etykiety na tle istniejących na rynku produktów konkurencyjnych. Zakończenie tzw. prac projektowych poprzedzane jest przeprowadzaniem analiz i badań marketingowych, które mają na celu dopracowanie danych projektów, tak aby w jak największym stopniu odpowiadały upodobaniom potencjalnych nabywców towarów oferowanych przez klientów Spółki. Spółka startuje również w przetargach na zaprojektowanie opakowań/etykiet, w których jej projekty konkurują z projektami innych firm. W przypadku niezaakceptowania przez klienta przygotowanego przez Spółkę projektu opakowania/etykiety, klient zobowiązany jest jedynie do zapłaty wynagrodzenia za nakład pracy i czas poświęcony przygotowaniu danego projektu. Obecnie w przypadku niezaakceptowania przez klienta przygotowanego projektu opakowania Spółka obciąża klientów mających siedzibę poza terytorium Polski za pracę związane z przygotowaniem projektu na podstawie faktury VAT z wykazanym podatkiem VAT należnym według stawki 22%. Spółka uznaje obecnie zatem, iż miejscem świadczenia powyższych usług jest terytorium Polski a co za tym idzie, iż usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski. W przypadku, gdy klient zaakceptuje koncepcje graficzne Spółki, dalszym etapem usług świadczonych przez Spółkę jest wyprodukowanie zaprojektowanych opakowań lub etykiet. Ponadto, w celu umożliwienia klientowi dysponowania projektem, na podstawie odrębnej pisemnej umowy, na żądanie klienta, Spółka może przenieść wszelkie możliwe do przeniesienia prawa autorskie związane z określonym projektem. W przypadku przeniesienia praw autorskich do projektów na rzecz podmiotów mających siedzibę poza terytorium Polski Spółka zgodnie z przepisem art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT uznaje, iż miejsce świadczenia takiej usług znajduje się w kraju siedziby jej nabywcy. W związku z powyższym w fakturze dokumentującej sprzedaż prawa autorskiego na rzecz podmiotu mającego siedzibę poza terytorium Polski Spółka nie wykazuje podatku VAT należnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy świadczone na rzecz podmiotów mających siedzibę poza terytorium Polski przez Spółkę usługi polegające na zaprojektowaniu opakowań lub etykiet stanowią usługi reklamowe w rozumieniu art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT a co za tym idzie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w miejscu siedziby nabywcy tych usług?
2. W przypadku, gdyby Dyrektor Izby stwierdził, iż usługi świadczone przez Spółkę nie stanowią usług reklamy, Spółka zwraca się z zapytaniem do jakiej kategorii usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT należy je zakwalifikować?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący posiada siedzibę a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku gdy usługi, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT są świadczone na rzecz:

1. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub
2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności stały adres lub miejsce zamieszkania.

Z kolei, w świetle przepisu art. 27 ust. 4 ustawy o VAT przepis ust. 3 stosuje się między innymi do usług:

1. sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw;
2. reklamy;
3. doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych usług, w tym w szczególności:

a. usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1),
b. usług doradztwa w zakresie oprogramowania (PKWIU 72.2),
c. usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWIU 74.1),
d. usług architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,
e. usług w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3).

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 4 ustawy o VAT przy określaniu miejsca świadczenia usług, o którym mowa w art. 27 i 28, usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Z powyższych przepisów wynika, iż w przypadku świadczenia usług reklamy na rzecz podatników, których siedziba znajduje się poza terytorium kraju miejscem świadczenia, a co za tym idzie miejscem ich opodatkowania podatkiem VAT jest kraj siedziby nabywcy usługi. Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia reklamy. Przepisy ustawy o VAT jak również przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy o VAT dla usług ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »