Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.06.2010

PIT: Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia

Zapytanie nr 6523 do ministra finansów w sprawie konsekwencji podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia oraz możliwości skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży na zakup działki budowlanej

Szanowny Panie Ministrze! Pani A. M.Z. zwróciła się z prośbą o wystąpienie z zapytaniem poselskim w sprawie wyjaśnienia swojej sytuacji, tj. jakie konsekwencje podatkowe są przewidziane w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia oraz czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, np. poprzez przeznaczenie kwoty ze sprzedaży ww. nieruchomości na zakup działki budowlanej, oraz kiedy upłynie w tym przypadku 5-letni termin, kiedy to zainteresowana zostanie zwolniona z konieczności uiszczenia podatku.

Zainteresowana, postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 31 grudnia 2009 r. (uprawomocnionego w dniu 22 stycznia 2010 r.), nabyła z mocy samego prawa przez zasiedzenie z dniem 14 lutego 2007 r. własność nieruchomości położonej we wsi Ratyniec, gm. Lipsko o powierzchni 1,51 ha (działki nr 27 i 28) oraz z dniem 20 lutego 2007 r. własność nieruchomości położonej we wsi Ratyniec, gm. Lipsko o powierzchni 0,6593 ha (działka nr 155/2). Działka nr 27 składa się z gruntów ornych RV - 0,31ha, lasów i gruntów leśnych LsV - 0,06 ha oraz lasów i gruntów leśnych LsVI - 0,12 ha. Działka nr 28 składa się z sadów S-RIVb - 0,17 ha, gruntów ornych RIVb - 0,03ha oraz gruntów ornych RV - 0,82 ha. Natomiast działka nr 155/2 składa się z gruntów ornych RIVb - 0,2099 ha oraz gruntów ornych RV - 0,4494 ha. Pani A. M.Z. nie prowadzi gospodarstwa rolnego oraz uiściła stosowny podatek od zasiedzenia.

Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się niniejszą sprawą. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem do Pana Ministra: Jakie konsekwencje podatkowe są przewidziane w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia oraz czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, np. poprzez przeznaczenie kwoty ze sprzedaży ww. nieruchomości na zakup działki budowlanej, oraz kiedy upłynie w tym przypadku 5-letni termin, kiedy to zainteresowana zostanie zwolniona z konieczności uiszczenia podatku?

Z poważaniem

Poseł Jarosław Rusiecki

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 22 lutego 2010 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 6523 w sprawie konsekwencji podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia oraz możliwości skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży na zakup działki budowlanej

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na wystąpienie wicemarszałka Sejmu pana Krzysztofa Putry z dnia 12 marca 2010 r. nr SPS-024-6523/10, przy którym załączono zapytanie pana posła Jarosława Rusieckiego w sprawie konsekwencji podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia oraz możliwości skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży na zakup działki budowlanej, uprzejmie wyjaśniam.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych określonych pod lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Ustawa nie zawiera definicji ustawowej użytego w art. 10 ust. 1 pkt 8a pojęcia „nabycie”, zatem aby ustalić, jaka czynność prawna wyznacza początek biegu pięcioletniego terminu, określonego w powołanej wyżej normie prawnej, należy odwołać się do regulacji zawartych w prawie cywilnym. Niewątpliwie według Kodeksu cywilnego nabycie jest to uzyskanie prawa własności rzeczy.

Jak stanowi art. 172 Kodeksu cywilnego, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Zasiedzenie jest więc jedną z form nabycia własności nieruchomości. Zasiedzenie następuje z upływem wyznaczonego przez ustawodawcę terminu.

Upływ terminu zasiedzenia pociąga za sobą ex lege nabycie własności nieruchomości przez jej posiadacza samoistnego. Zapadające postanowienie sądu ma tutaj charakter deklaratywny...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »