Opodatkowanie przychodów pracowników oddelegowanych

Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest agencją pracy tymczasowej, która zatrudnia polskich obywateli, mających miejsce zamieszkania i rezydencję podatkową w Polsce. Wnioskodawca ma podpisaną umowę z włoskim pracodawcą użytkownikiem. Koszty wynagrodzenia pokrywa Wnioskodawca. Wypłata wynagrodzenia pracowników jest w walucie polskiej. Wnioskodawca wskazuje również, iż nie wypłaca dodatkowo diet pracownikom za pobyt za granicą. Czy Wnioskodawca prawidłowo ocenia możliwość zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. zwolnienia z opodatkowania części przychodu pracowników czasowo przebywających za granicą w kwocie odpowiadającej 30% diety)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26.01.2010 r. (data wpływu 27.01.2010 r.) oraz piśmie z dnia 12.03.2010 r. (data wpływu 17.03.2010 r., data nadania 16.03.2010 r.) będącym uzupełnieniem na wezwanie z dnia 02.03.2010 r. (data nadania 02.03.2010 r., data odbioru 09.03.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania części przychodu pracowników czasowo przebywających za granicą w kwocie odpowiadającej 30% diety - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.01.2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania części przychodu pracowników czasowo przebywających za granicą w kwocie odpowiadającej 30% diety.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest agencją pracy tymczasowej, która zatrudnia polskich obywateli, mających miejsce zamieszkania i rezydencję podatkową w Polsce. Wnioskodawca prowadzi działalność od 1967 r., posiada certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia jako agencja pracy tymczasowej. Wnioskodawca występuje w charakterze płatnika odpowiedzialnego za odliczenie i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego. Pracownicy są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę tymczasową zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608). W umowie o pracę jest określone, iż stałym miejscem wykonywania pracy są Włochy. Wnioskodawca wskazuje, iż nie kieruje pracowników do pracy we Włoszech na podstawie delegacji (nie wystawia delegacji). Pracownicy są zatrudnieni w Spółce na różny okres, tj.: 1 miesiąc z możliwością przedłużenia (o jeden miesiąc, dwa miesiące, dwa tygodnie); 7 miesięcy do 12 miesięcy. Przewidywany okres wykonywania pracy na terenie Włoch nie może przekroczyć 12 miesięcy, ponieważ pracownicy otrzymują E-101 z ZUS na podstawie Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71. Z tytułu wykonywanej pracy pracownicy otrzymują wynagrodzenia miesięczne w kwocie 750-780 Euro, nie mniej niż 3.193 zł. Od wynagrodzenia (przychodu) w kwocie 3.193 zł naliczane są składki ZUS. Natomiast do naliczania podatku od osób fizycznych podstawę stanowi przychód pracownika pomniejszony o równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą.

Wnioskodawca ma podpisaną umowę z włoskim pracodawcą użytkownikiem. Koszty wynagrodzenia pokrywa Wnioskodawca. Wypłata wynagrodzenia pracowników jest w walucie polskiej. Za skutki pracy związane z wynikami pracy wykonywanej przez pracowników odpowiada pracodawca użytkownik, ponieważ pracownik pracuje pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, natomiast Wnioskodawca jest odpowiedzialny za naprawianie szkody wyrządzonej pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej, na zasadach i w granicach obowiązujących pracownika zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowników. Ponadto Wnioskodawca nie posiada we Włoszech zakładu w rozumieniu umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania.

Wnioskodawca wskazuje również, iż nie wypłaca dodatkowo diet pracownikom za pobyt za granicą.

Wnioskodawca przedstawia wzorcową listę płac za 2009 r.:

płaca brutto - 3.295,11 zł
minus diety - 1.650 zł
składki ZUS (od podstawy 3.295,11 zł) - 451,76 zł
Zdrowotne - 225,90 zł
Koszty uzyskania przychodów - 111,25 zł
Zaliczka na podatek dochodowy - 148,43 zł
pobrana - 0 zł

Pismem z dnia 02.03.2010 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnieniu braków formalnych wniosku. Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie pismem z dnia 12.03.2010 r. (data nadania 16.03.2010 r., data wpływu 17.03.2010 r.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo ocenia możliwość zastosowania art. 21 u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »