Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.05.2010

Prowadzenie działalności gospodarczej na niewielką skalę jest nieopłacalne

Interpelacja nr 15272 do ministra gospodarki w sprawie trudności w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej na niewielką skalę

Szanowny Panie Ministrze! Sprawa prowadzenia działalności gospodarczej indywidualnie, na niewielką skalę, przy niewielkich dochodach, budzi wśród społeczeństwa powszechną irytację.

Wyobraźmy sobie osobę bezrobotną lub osobę o wolnym zawodzie (np. tłumacz, malarz, fotograf, kucharz) niepracującą na etat ani na umowy zlecenia. Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez taki podmiot - w obecnie funkcjonującym stanie prawnym - jest praktycznie nieopłacalne.

Minimalne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które są stałe niezależnie od przyniesionego dochodu, to:

- ubezpieczenie emerytalne - ok. 368 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne - ok. 233 zł,
- Fundusz Pracy - 46 zł

co daje razem kwotę min. 647 zł.

Jak ewidentnie widać z powyższych wyliczeń, dla osób chcących prowadzić działalność gospodarczą w usługach, które nie gwarantują dużego przychodu, np. 500-800 zł miesięcznie, zgłoszenie działalności gospodarczej jest całkowicie nieopłacalne. Bowiem koszty prowadzenia przez nie działalności zarobkowej przewyższają lub niemal wyrównują koszty uzyskanego przychodu.

Wprawdzie system prawny oferuje zniżki na pierwsze 2 lata prowadzenia działalności. Po tym okresie czasu podmiot uiszcza wszystkie opłaty wg normalnie obowiązujących stawek. W praktyce dla osób prowadzących działalność gospodarczą o niewielkich przychodach powrót do stałych stawek oznacza likwidację prowadzonej działalności, bowiem koszty przewyższają zwykle zysk.

Mając na uwadze powszechne rozgoryczenie podmiotów zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej na niewielką skalę, kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

1. Czy i ewentualnie kiedy możliwe byłoby wprowadzenie stosownych zmian prawnych ułatwiających indywidualnym podmiotom uzyskującym miesięcznie przychody niższe lub równe ponoszonym kosztom prowadzenia działalności gospodarczej założenie własnej działalności?

2. Czy resort rozważy propozycję obniżenia podmiotom uzyskującym niskie dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obowiązkowych składek i opłat związanych z prowadzeniem działalności?

3. Czy i jakie mechanizmy istnieją obecnie, które zachęcałyby tzw. małe podmioty do założenia własnej działalności?

Z poważaniem

Poseł Henryk Siedlaczek

Warszawa, dnia 9 lutego 2010 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 15272 w sprawie trudności w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej na niewielką skalę

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 24 marca 2010 r., znak: SPS-023-15272/10, przesyłam przygotowaną we współpracy z ministrem finansów oraz ministrem pracy i polityki społecznej odpowiedź na interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie trudności w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej na niewielką skalę.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych, w tym z działalności gospodarczej, regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). Podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej opłacają podatek dochodowy na ogólnych zasadach, tj. według progresywnej skali podatkowej albo według 19-procentowej stawki podatku, jeżeli podatnik wybierze taki sposób opodatkowania (art. 9a ustawy).

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. wprowadzono progresywną skalę podatkową ze stawkami 18% i 32%, z jednym progiem podatkowym w wysokości 85 528 zł oraz kwotą zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł. Oznacza to, że od dochodu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł podatnik będzie opłacał podatek według 18-procentowej stawki podatkowej, natomiast powyżej tej kwoty - według 32-procentowej stawki.

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują określone preferencje podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, w tym rozpoczynających prowadzenie tej działalności oraz dla tzw. małych podatników. Stosownie do przepisów powołanej ustawy podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy (podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro) mogą korzystać z:

- kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
- jednorazowej amortyzacji.

Kwartalny sposób wpłacania zaliczek jest odstępstwem od ogólnej zasady obowiązku wpłaty zaliczek miesięcznych. Podatnicy, którzy wybrali ten preferencyjny sposób wpłaty zaliczek, mają obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego o takim wyborze. Zawiadomienie to dotyczy również następnych lat podatkowych, chyba że podatnik złoży zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek.

Jednorazowa amortyzacja polega na możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych dokonywanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych z grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Ustawą z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 587) podwyższono w latach 2009-2010 limit kwoty jednorazowej amortyzacji z 50 000 do 100 000 euro. Z prawa tego mogą korzystać w dalszym ciągu mali podatn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »