Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.05.2010

Termin rozliczenia faktury korygującej "in plus"

Pytanie podatnika: Czy prawidłowe będzie uwzględnienie, dla potrzeb podatku od towarów i usług, skutków wystawienia faktur korygujących, do wystawionych wcześniej faktur sprzedaży, w miesiącu wystawienia faktury korygującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.03.2010 r. (data wpływu 19.03.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu rozliczenia faktury korygującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.03.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu rozliczenia faktury korygującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. prowadzi m.in. działalność w zakresie produkcji (chowu) trzody chlewnej. Wnioskodawca zawarł ze spółką A Sp. z o.o. umowę na produkcję prosiąt. Umowa zakłada, że „A” umożliwia Wnioskodawcy - poprzez wskazanie sprzedawców - nabycie stada podstawowego, pasz, leków, usług weterynaryjnych oraz dostarcza procedury, nadzoruje i kontroluje przebieg produkcji prosiąt. Po osiągnięciu określonych parametrów prosięta są odbierane od wnioskodawcy za określoną cenę. Umowa produkcji prosiąt przewiduje możliwość wypłaty na rzecz Wnioskodawcy tzw. „premii produkcyjnej”. Wypłata premii uwarunkowana jest osiągnięciem pewnego poziomu produkcji. Wypłacana premia jest dodatkowym wynagrodzeniem niezależnym od ceny jaką „A” płaci za prosięta. Wynika ona z wyprodukowania przez Spółkę większej ilości prosiąt niż założone minimum. Premia przyznawana jest wtedy, gdy wskaźnik akceptowalnych prosiąt na maciorę na rok przekroczy określony pułap. Wysokość premii produkcyjnej ustalana jest jako iloczyn kwoty premii podstawowej i nadwyżki wskaźnika akceptowalnych prosiąt na maciorę na rok ponad określony pułap. Na okoliczność wypłaty premii wnioskodawca wstawia faktury VAT z tytułu odpłatnego świadczenia usług z wykazanym podatkiem od towarów i usług obliczonym wg stawki 22%. Stanowisko takie znajduje oparcie w interpretacji Ministra Finansów z dnia 30.12.2004 r. sygn. PP3-812-1222/04/AP/4026. „A” złożyła do Ministerstwa Finansów wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Zadała w nim następujące pytania:

Pytanie 1: Czy wypłacana premia produkcyjna ma charakter świadczenia usług?
Pytanie 2: Czy prawidłowe jest wystawianie przez producentów otrzymujących taką premię faktur zawierających podatek należny?

W odpowiedzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że: „Kontrahenci tacy jak Wnioskodawca dokonują na rzecz „A” dostawy towarów. W przedmiotowej sprawie dochodzi do zmiany ceny sprzedawanych towarów wobec czego, producenci zobowiązani są do dokonania stosownych korekt podstaw opodatkowania oraz kwot podatku należnego poprzez wystawienie faktur korygujących, w związku ze zmianą ceny sprzedanych na rzecz „A” prosiąt.”(pismo z dnia 24 grudnia 2009 r. ILPP2/443-1322/09-4/SJ).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe będzie uwzględnienie, dla potrzeb podatku od towarów i usług, skutków wystawienia faktur korygujących, do wystawionych wcześniej faktur sprzedaży, w miesiącu wystawienia faktury korygującej?

Zdaniem Wnioskodawcy skutek wystawienia faktur korygujących, dla potrzeb podatku od towarów i usług, uwzględnić należy w miesiącu wystawienia faktur korygujących.

Obowiązujące przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze nie wskazują bezpośrednio i w sposób jednoznaczny momentu, w którym powinna być dokonana korekta zwiększająca kwotę podatku VAT. Wypłata przewidzianych w umowie premii produkcyjnych uzależniona była od osiągnięcia określonego pułapu produkcji. Należy zwrócić uwagę, iż zdarzenie to, w okolicznościach niniejszej sprawy, miało charakter warunku, to jest zdarzenia przyszłego - niepewnego. Wnioskodawca, bowiem jako hodowca ma ograniczony wpływ na rozród i rozwój prosiąt. Należy zatem stwierdzić, iż ewentualna wypłata premii produkcyjnej, stanowi podwyższenie ceny, powstała po wystawieniu faktury. Pierwotna sprzedaż, a tym samym data powstania obowiązku podatkowego odzwierciedla prawidłowo stan faktyczny, zatem faktury korygujące powinny być uwzględnione w bieżącym okresie rozliczeniowym (w okresie, w którym faktura korygująca została wystawiona) i ujęte w rejestrze sprzedaży w dacie ich wystawienia oraz w deklaracji VAT-7 za bieżący miesiąc (miesiąc wystawienia). Prawidłowość powyższych twierdzeń znajduje odzwierciedlenie w wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 roku (III SA/Wa 1516/07). Sąd uzasadniał, iż obowiązek uwzględnienia faktur korygujących, za okres, w którym wystawiono faktury pierwotne powstaje w sytuacji gdy faktury pierwotne nie odzwierciedlały rzeczywistych rozmiarów powstałego już z mocy prawa oraz istniejącego obiektywnie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego. Innymi słowy jeżeli faktura nie opiewa na całą, znaną w dacie jej wystawienia, kwotę świadczenia należnego od nabywcy. Nie zaś gdy pierwotnie wystawione faktury odpowiadały rzeczywistości gospodarczej. W przedmiotowej sprawie wystawienie faktur korygujących uzasadnione jest powstaniem nowej sytuacji prawnej.

Konkludując należy raz jeszcze podkreślić, iż Wnioskodawca nie mógł przewidzieć tego czy premia pieniężna zostanie mu wypłacona, jako, że je...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »