Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.05.2010

Szkolenie sfinansowane z dotacji a odliczenie VAT

Pytania podatnika: Czy dotacja, którą Podatnik otrzymał w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy VAT? Czy Spółka jest uprawniona na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy VAT do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług związanych ze szkoleniami finansowanymi dotacją?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2010 r. (data wpływu 22 stycznia 2010 r.), uzupełnione pismem z dnia 2 kwietnia 2010 r. (data wpływu 7 kwietnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

- opodatkowania otrzymanej dotacji - jest prawidłowe,
- prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług sfinansowanych z dotacji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek uzupełniony został pismem z dnia 2 kwietnia 2010 r. (data wpływu 7 kwietnia 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 25 marca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej „Podatnik” lub „Spółka”) jest osobą prawną, będącą podatnikiem czynnym VAT. Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci hipermarketów i supermarketów na terenie całego kraju. Podatnik otrzymał dofinansowanie w formie dotacji na realizację projektu przeprowadzanego w ramach projektu operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem dofinansowanego projektu jest wzrost konkurencyjności Podatnika poprzez m.in. podniesienie kompetencji obecnych i przyszłych pracowników poprzez szkolenia w różnych zakresach kompetencji. Dotację stanowi wyłącznie zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez Podatnika, w trakcie realizacji szkoleń, Spółka ma bowiem przyznany zwrot 100% kosztów kwalifikowanych, związanych z nabyciem towarów i usług w celu realizacji szkoleń. Zwrot dotyczy głównie wydatków na szkolenia i doradztwo, w tym na zakup:

1. materiałów pomocniczych,
2. usług przeprowadzenia szkoleń,
3. usług wynajmu sal,
4. usług gastronomicznych i hotelowych,
5. usług doradczych dotyczących szkoleń.

Środki przyznane w ramach dotacji są wypłacane Podatnikowi w kolejnych transzach, przy czym warunkiem wypłacenia każdej kolejnej transzy jest uprzednie wydatkowanie i rozliczenie min. 70% dotychczas otrzymanej kwoty wsparcia. W uzupełnieniu wniosku z dnia 2 kwietnia 2010 r. Spółka wskazała, iż poza czynnościami opodatkowanymi, do których w pierwszej kolejności można zaliczyć sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych, drogeryjnych, tekstylnych, prasy i książek, wyposażenia domu, ogrodu, akcesoriów samochodowych sprzedawanych ze stawkami podatku VAT w wysokości 0%, 3%, 7% i 22% w sklepach należących do sieci Spółki, świadczy również czynności nieopodatkowane podatkiem VAT. Do tego typu czynności należy, zdaniem Spółki, zaliczyć:

- przekazywanie nieodpłatnie klientom znajdującym się na terenie sklepów próbek, drukowanych materiałów reklamowych, materiałów informacyjnych oraz drobnych upominków tj. prezentów o małej wartości;

- przekazywanie dodatkowego egzemplarza tego samego towaru (sprzedaż typu „+1 gratis”) lub też dodanie towaru innego rodzaju/gatunku (sprzedaż typu „przy zakupie ... dostajesz ... gratis”);

- przekazywanie nieodpłatnie klientom znajdującym się na terenie sklepów oraz towarów niebędących próbkami (np. w mniejszym niż zwykle opakowaniach, małych kanapek mających zachęcić do nabycia produktów spożywczych etc.);

- przekazywanie prezentów w ramach prowadzonych tzw. programów lojalnościowych, których istotą jest gromadzenie przez klientów, którzy dokonali stosownego akcesu do programu, punktów (względnie naklejek lub kuponów w zależności od regulaminu programu), których liczba uzależniona jest od wartości dokonanych zakupów w sklepach Spółki. Po zgromadzeniu określonej w regulaminie programu lojalnościowego liczby punktów, kupujący uprawniony jest do otrzymania wybranej przez siebie nagrody - określonego towaru, z puli nagród wskazanej uprzednio przez Spółkę, bez dodatkowej odpłatności.

Powyższe czynności dokonywane są z udziałem pracowników Spółki. Pracownicy uczestniczą chociażby w organizowaniu powyższych czynności oraz są obecni przy obsłudze klientów, specjalne zespoły dedykowane są do obsługi programów lojalnościowych i promocyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy dotacja, którą Podatnik otrzymał w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy VAT?
2. Czy Spółka jest uprawniona na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy VAT do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług związanych ze szkoleniami finansowanymi dotacją?

Ad. 1.

Zdaniem wnioskodawcy, otrzymane dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 uVAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 uVAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie natomiast do art. 29 ust. 1 uVAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowanie stwierdzić należy, iż dla określenia, czy dana dotacja jest, czy też nie jest opodatkowana podatkiem VAT istotne są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. W tej sytuacji otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów zakupu usług i materiałów na organizowane szkolenia nie stanowi zdarzenia opodatkowanego. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny sprzedaży towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia usług. W efekcie obrót zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezpośredni mają wpływ na cenę (kwotę należną). Dotacje podlegają bowiem opodatkowaniu wyłącznie jako składnik ceny za czynności, z którą otrzymane dotacje są bezpośrednio związane.

Projekt realizowany przez Podatnika polegać będzie na przeprowadzeniu szkoleń dla własnych pracowników w celu podniesienia ich kwalifikacji oraz poprawy konkurencyjności Spółki. W konsekwencji środki otrzyman...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »