Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.05.2010

Co czwarta osoba w wieku do 25 lat jest bezrobotna

Interpelacja nr 14993 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podejmowanych przez rząd działań na rzecz wspierania zatrudnienia osób młodych, a w szczególności osób kończących edukację

Szanowna Pani Minister! Dzięki skutecznym działaniom rządu Polska w 2009 r. osiągnęła pomimo ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego dodatni wzrost gospodarczy, którego wielkość sytuuje nas na pozycji lidera w Europie. Pomimo to spowolnienie gospodarcze miało - czego oczywiście należało się spodziewać - wpływ na sytuację na rynku pracy. Szczególny niepokój w tym zakresie budzi sytuacja młodych ludzi, a więc osób, które nie skończyły 25 lat, osób, które po raz pierwszy - po ukończeniu nauki - chcą podjąć pracę. Statystyki pokazują, że stopa bezrobocia młodych jest ponad dwa razy wyższa niż krajowa. W styczniu 2010 r. było to odpowiednio ok. 9% i ponad 23% w przypadku ludzi młodych.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister następujące pytania:

1. Jak sytuacja w Polsce w tym zakresie wygląda na tle innych krajów Unii Europejskiej?

2. Jakie działania podjął rząd, by ułatwić młodym ludziom w wieku do 25 lat podjęcie pracy oraz wspierać ich zatrudnianie?

3. W jakim zakresie - w ocenie Pani Minister - przyczyną kłopotów młodych ludzi kończących edukację i chcących podjąć swoją pierwszą pracę jest niedostosowanie ich kształcenia do wymagań stawianych przez pracodawców?

Z poważaniem

Poseł Jacek Brzezinka

Warszawa, dnia 4 marca 2010 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 14993 w sprawie podejmowanych przez rząd działań na rzecz wspierania zatrudnienia osób młodych, a w szczególności osób kończących edukację

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przekazaniem przy piśmie z dnia 18 stycznia 2010 r. (znak: SPS-023-14993/10) interpelacji poselskiej pana Jacka Brzezinki w sprawie podejmowania przez rząd działań na rzecz wspierania zatrudnienia młodzieży, w szczególności osób kończących edukację, poniżej zamieszczam odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji:

1. Jak sytuacja w Polsce w tym zakresie wygląda na tle innych krajów Unii Europejskiej?

Jak wskazują dane publikowane przez Eurostat, zharmonizowana stopa bezrobocia odnotowana w styczniu 2010 r. wyniosła w Unii Europejskiej 9,5% wobec 8,0% przed rokiem. W tym samym czasie w Polsce wskaźnik bezrobocia zwiększył się z 7,4% do 8,9%. Zatem wartość stopy bezrobocia w Polsce sytuuje nasz kraj poniżej średniej w Unii Europejskiej, a jeszcze kilka lat temu byliśmy krajem o najwyższym wskaźniku bezrobocia w UE. Jednak stopa bezrobocia młodzieży nadal pozostaje w Polsce wyższa niż średnia w UE, wynosząc 23,1% wobec 20,9%. Wysoką stopę bezrobocia młodzieży, często 2-krotnie przewyższającą wskaźnik ogółem, notuje się we wszystkich krajach UE. Ponadto, notowana w Polsce ponad 2-krotna przewaga stopy bezrobocia młodzieży w porównaniu do wielkości dla ludności w wieku produkcyjnym występuje od lat, nawet w okresach wyraźnego spadku bezrobocia.

W końcu 2009 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1892,7 tys. bezrobotnych, w tym 425,9 tys. (22,5%) osób do 25. roku życia. W ujęciu rocznym (tj. w odniesieniu do 2008 r.) oznacza to wzrost bezrobocia ogółem o 418,9 tys. osób, tj. o 28,4%, w tym wzrost populacji bezrobotnych do 25. roku życia o 121,3 tys. osób, tj. o 39,8%. Widoczne jest, że dynamika wzrostu bezrobocia ludzi młodych jest zdecydowanie wyższa. Mimo faktu, że odsetek młodych w ogólnej liczbie zarejestrowanych wzrasta, tylko co 4. bezrobotny zalicza się do omawianej grupy, podczas gdy w latach 1991-2000 co trzeci bezrobotny nie przekroczył 25. roku życia.

W ewidencji prowadzonej przez urzędy pracy zarówno napływ, jak i odpływ z bezrobocia osób młodych jest bardzo wysoki w stosunku do wielkości populacji bezrobotnych w tej grupie. W 2009 r. w urzędach pracy zarejestrowało się prawie 1031,2 tys. osób do 25. roku życia, a z ewidencji bezrobotnych wyłączono 847,7 tys. osób do 25. roku życia. Oznacza to, że po pomoc do urzędów pracy zgłasza się ogromna liczba młodych ludzi. Pomimo że w strukturze bezrobotnych osoby młode stanowią ok. 22%, to zarówno w napływie, jak i w odpływie z bezrobocia ich udział pozostaje zdecydowanie wyższy - w 2009 r. młodzi stanowili 33,4% napływu bezrobotnych i 31,8% odpływu z bezrobocia. Zatem młodzież stosunkowo łatwo radzi sobie na rynku pracy i najkrócej w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi pozostaje w ewidencji bezrobotnych. Średni czas pozostawania w ewidencji bezrobotnych wyniósł w końcu 2009 r. ok. 9,5 miesiąca, przy czym osoby młode pozostawały bez pracy ok. 6 miesięcy, a dla przykładu osoby powyżej 50. roku życia ponad 12 miesięcy.

2. Jakie działania podjął rząd, by ułatwić młodym ludziom w wieku do 25 lat podjęcie pracy oraz wspierać ich zatrudnienie?

Bezrobocie młodzieży, zbyt długi okres przechodzenia od edukacji do zatrudnienia oraz niska aktywność zawodowa w tej grupie wiekowej stanowią ważne problemy identyfikowane na polskim rynku pracy. W art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa się grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których zaliczono także bezrobotnych do 25. roku życia. Z tego tytułu bezrobotne młode osoby są w Polsce adresatami specjalnych działań aktywnej polityki rynku pracy, niedostępnych dla ogółu bezrobotnych:

- powiatowy urząd pracy w okresie do 6 miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Jeśli bezrobotny do 25. roku życia korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, to powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »