Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.04.2010

Ulga rehabilitacyjna: Alimenty na rzecz dziecka są dochodem jego opiekuna

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, w świetle art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, był uprawniony do pomniejszenia dochodu o wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a ww. ustawy, które zostały poniesione na rzecz niepełnosprawnej córki znajdującej się na Jego utrzymaniu?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 23 czerwca 2009 r., Nr ILPB2/415-323/09-2/ES, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Pana W.O. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2009 r. (data wpływu 30 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - działając na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy Ordynacja podatkowa oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - wydał w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 30 marca 2009 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (uzyskuje przychody ze stosunku pracy) i ma na utrzymaniu małoletnią niepełnosprawną córkę, na rzecz której na mocy wyroku sądu płaci alimenty-rentę rodzinną w wysokości 2.500 zł miesięcznie. W 2007 r. łączna kwota alimentów otrzymanych przez niepełnosprawną córkę Wnioskodawcy przekroczyła sumę 10.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca był uprawniony do pomniejszenia dochodu uzyskanego w 2007 r. o wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a ww. ustawy, poniesione na rzecz niepełnosprawnej córki znajdującej się na Jego utrzymaniu?

Zdaniem Wnioskodawcy takie prawo mu przysługuje, co zostało uzasadnione w następujący sposób:

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Warunki dotyczące ulgi rehabilitacyjnej określają przepisy zawarte w art. 26 ust. 7a-7d i 7g. Stosownie do art. 26 ust. 7e ustawy, ww. przepisy stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, o ile w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Z treści art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że prawo stosowania określonych tam ulg uzależnione jest od ustalenia, czy określona osoba niepełnosprawna pozostaje na utrzymaniu podatnika. Podatnik zobowiązany jest do łożenia na rzecz swej niepełnosprawnej córki alimenty w wysokości określonej wyrokiem sądu.

Obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania - ar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »