Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.04.2010

Refakturowanie usług transportowych i kurierskich a obowiązek podatkowy w VAT

Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu refakturowania usług transportowych i kurierskich przez Spółkę na spółki faktycznie korzystające z tych usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2009 r. (data wpływu 30 listopada 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 stycznia 2010 r. (data wpływu 27 stycznia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania usług transportowych i kurierskich - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem w dniu 27 stycznia 2010 r. w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania usług transportowych i kurierskich.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w celu prowadzenia działalności gospodarczej nabywa różne usługi, m.in. usługi transportowe, kurierskie i inne. Usługi te bardzo często wykorzystywane są nie tylko przez Spółkę, ale także przez inne spółki należące do tej samej grupy kapitałowej. Np. w ramach wykonania usługi transportowej jeden samochód dokonuje transportu towarów należących do Spółki oraz towarów należących do innych podmiotów. Jednakże usługodawca, w związku z wykonaniem danej usługi, wystawia na Spółkę fakturę obejmującą całość wykonanej usługi. W konsekwencji Spółka, niezwłocznie po otrzymaniu faktury od usługodawcy, dokonuje refakturowania na inne spółki tej części usług, która wykonana została na ich rzecz.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu refakturowania usług transportowych i kurierskich przez Spółkę na spółki faktycznie korzystające z tych usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie refakturowania (odsprzedaży usług) nie jest zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, jednakże czynność taka jest dopuszczalna na gruncie tej ustawy. Wniosek taki potwierdza m.in. brzmienie art. 30 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u), który stanowi, że „W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku." Również brzmienie Dyrektywy 2006/112/WE potwierdza dopuszczalność refakturowania. Jednakże ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani przepisy Dyrektywy, nie określają momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usługi refakturowanej.

Zgodnie z art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE „W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi." Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera analogicznego przepisu, a regulacja ta jest dostatecznie jasna i precyzyjna, może być bezpośrednio stosowana przez podatników polskich. Z przepisu tego wynika, iż ustawodawca przyjmuje fikcję prawną, zgodnie z którą nie tylko usługodawca, ale także podmiot dokonujący refakturowania (odsprzedaży usług), świadczy usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji dochodzi do dokonania dwóch odrębnych czynności: najpierw dochodzi do świadczenia usługi między usługodawcą a Spółką a następnie do świadczenia odrębnej usługi między Spółką a podmiotami, na które Spółka refakturuje koszty. Należy przy tym podkreślić, iż czynność refakturowania nie zmienia charakteru świadczonych usług.

Obowiązek podatkowy powstaje co do zasady zgodnie z art. 19 ust. 1 u.p.t.u., a zatem z chwilą (...) wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Ponieważ charakter usług świadczonych przez Spółkę jest taki sam jak charakter usług świadczonych na rzecz Spółki, to należy przyjąć, iż obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia od tego jaka usługa została refakturowana. Jednakże zasadnicze znaczenie dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma ustalenie kiedy dana usługa została wykonana.

Ponieważ usługa wykonywana przez usługodawcę oraz usługa wykonywana przez Spółkę są usługami odrębnymi, nie można uznać, iż Spółka wykonuje usługę refakturowaną w tym samym momencie, w którym usługodawca wykonuje daną usługę na rzecz Spółki. W konsekwencji nie jest uprawniony wniosek, iż obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania powstaje w tej samej dacie, w której powstał obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przez usługodawcę usługi na rzecz Spółki.

Zdaniem Spółki za dzień wykonania usługi refakturowanej należy uznać datę wystawienia refaktury i, w zależności od charakteru refakturowanej usługi, od tej daty określić powstanie obowiązku podatkowego. Dopiero bow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »