Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.04.2010

Opodatkowanie świadczeń na rzecz zleceniobiorców

Pytania podatnika: 1. Czy wartość poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów szkoleń zleceniobiorców oraz kosztów noclegów będzie przychodem stanowiącym przychód opodatkowany zleceniobiorcy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy do wartości zwrotów kosztów podróży oraz diet wypłacanych zleceniobiorcy w opisanym stanie faktycznym będzie miało zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2010 r. (data wpływu 12.01.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania po stronie zleceniobiorców przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu pokrywania przez zleceniodawcę kosztów szkoleń i noclegów oraz zwrotu zleceniobiorcom kosztów podróży i diet - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.01.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania po stronie zleceniobiorców przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu pokrywania przez zleceniodawcę kosztów szkoleń i noclegów oraz zwrotu zleceniobiorcom kosztów podróży i diet.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Realizując projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wnioskodawca będzie zawierać umowy zlecenia z nauczycielami, którzy będą prowadzić zajęcia z uczniami. W celu prawidłowego prowadzenia zajęć przez nauczycieli, niezbędne jest przeszkolenie zleceniobiorców, gdyż są to specjalistyczne zajęcia, między innymi z zakresu terapii sensorycznej, biofeedback. W ramach umowy zlecenia Wnioskodawca zobowiąże się do poniesienia kosztów szkoleń zleceniobiorców, noclegów podczas szkolenia oraz zwrotu kosztów przejazdu na szkolenia i diet do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wartość poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów szkoleń zleceniobiorców oraz kosztów noclegów będzie przychodem stanowiącym przychód opodatkowany zleceniobiorcy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy do wartości zwrotów kosztów podróży oraz diet wypłacanych zleceniobiorcy w opisanym stanie faktycznym będzie miało zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) wyżej wymienionej ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy w stosunku do należności, które będą wypłacane zleceniobiorcy z tytułu zwrotu kosztów podróży, diet i innych należności ma zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wymienione wyżej świadczenia zleceniobiorca nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów (oryginały dowodów zakupu usługi przejazdu muszą być dołączone do wniosku o zwrot poniesionych kosztów). Poniesienie wymienionych koszów jest niezbędne celem realizacji zadania Wnioskodawcy, wynikającego z ustawy o systemie oświaty.

Zapewnienie zakwaterowania podczas szkolenia oraz przeszkolenie zleceniobiorcy nie będzie stanowiło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż w opisanym stanie faktycznym zachodzi sytuacja, w której zleceniodawca podejmuje określone działania celem umożliwienia zleceniobiorcy prawidłowego wykonania zlecenia (przeszkolenie zleceniobiorcy). Przepisy Kodeksu cywilnego nakładają na zleceniodawcę między innymi obowiązek zwrotu zleceniobiorcy wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, o czym stanowi art. 742 Kodeksu cywilnego. W opisanym przypadku strony umówiły się, że zamiast zwracać wydatki zleceniodawca zapewni przeszkolenie oraz nocleg, a przychodem do opodatkowania jest wyłącznie ustalone w umowie wynagrodzenie za wykonanie zlecenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »