Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.04.2010

Korekta obrotu tylko po zwrocie zaliczki

Pytanie podatnika: Czy Spółka zobowiązana będzie do dokonania korekty podatku VAT naliczonego, na podstawie wystawionych przez Kontrahenta faktur korygujących do faktur zaliczkowych, mimo braku dokonania przez Kontrahenta faktycznego zwrotu określonej w fakturze korygującej zaliczki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2009 r. (data wpływu 23.12.2009 r.) uzupełnione pismem z dnia 08.02.2010 r. (data wpływu 10.02.2010 r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 01.02.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.12.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka (dalej „Spółka”) prowadzi działalność developerską, której najistotniejszymi elementami jest nabywanie nieruchomości, budowa budynków, sprzedaż lokali wraz z udziałami w gruncie ewentualnie sprzedaż nieruchomości (budynków i działek).

W dniu 26 czerwca 2007 r. Spółka zawarła z S (dalej „Kontrahent”) umowę przedwstępną (warunkową) sprzedaży nieruchomości położonych w W.

Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego (dalej „Umowa Przedwstępna”) i zmieniana była odpowiednio 20 grudnia 2007 r., 15 stycznia 2008 r., 26 czerwca 2008 r. oraz 19 lipca 2008 r.

W Umowie Przedwstępnej ustalono, iż zawarcie umowy sprzedaży (warunkowej) nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania przez Spółkę decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji umożliwiającej nabycie nieruchomości oraz po uzyskaniu przez Kontrahenta ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości, jednak nie później niż do dnia 30 stycznia 2009 r.

W wykonaniu postanowień Umowy Przedwstępnej V. uiściła na rzecz Kontrahenta kwotę 9.760.000,00 zł tytułem zaliczki na poczet ceny nieruchomości będących przedmiotem umowy.

Wpłaty dokonane przez Spółkę na poczet zaliczki, zostały udokumentowane przez Kontrahenta następującymi fakturami zaliczkowymi:

- fakturą nr 1/M...../2007 z dnia 26.06.2007 r.
- fakturą nr 2/M..../2007 z dnia 26.06.2007 r.
- fakturą nr 3/M..../2007 z dnia 7.08.2007 r.

W oparciu o wyżej wskazane faktury, Spółka dokonała obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w łącznej kwocie 1.760.000,00 zł.

Jako, że żadna z przesłanek zawarcia umowy przyrzeczonej zastrzeżonych w Umowie Przedwstępnej nie spełniła się, w dniu 29 lipca 2009 r. Strony zawarły umowę o rozwiązanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (dalej „Umowa o rozwiązanie”).

W Umowie o rozwiązanie, Kontrahent zobowiązał się do zwrotu na rzecz Spółki kwoty 9.600.000,00 zł z tytułu zaliczki na poczet ceny. Zgodnie z Umową o rozwiązanie za dzień dokonania zwrotu zaliczki Strony uznają dzień, w którym kwoty te zostaną wpłacone do depozytu notariusza.

Do dnia dzisiejszego Kontrahent nie dokonał zwrotu należnej Spółce kwoty zaliczki. Kontrahent oświadczył Spółce, iż zanim dokona zwrotu zaliczki na rzecz Spółki, wystawi na jej rzecz faktury korygujące do faktur zaliczkowych. Na podstawie potwierdzenia odbioru przez Spółkę faktur korygujących, Kontrahent planuje dokonać korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie odprowadzonego przez niego podatku VAT należnego w związku z Umową Przedwstępną. Zgodnie z założeniem Kontrahenta, kwota zwróconego mu podatku ma zostać przeznaczona na zwrot części zaliczki Spółce.

W dniu 15 grudnia 2009 r. Spółka otrzymała od Kontrahenta pismo, w którym poinformował, iż faktury korygujące zostaną jej dostarczone w najbliższym czasie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka zobowiązana będzie do dokonania korekty podatku VAT naliczonego, na podstawie wystawionych przez Kontrahenta faktur korygujących do faktur zaliczkowych, mimo braku dokonania przez Kontrahenta faktycznego zwrotu określonej w fakturze korygującej zaliczki?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Jak stanowi przepis art. 86 ust. 10a ustawy o VAT, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje teg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »