Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.04.2010

Prawo do odliczenia VAT w związku z inwestycją w obcym środku trwałym

Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z inwestycją opisaną w stanie faktycznym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2009 r. (data wpływu 1 grudnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 lutego 2010 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z inwestycją w obcym środku trwałym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 lutego 2010 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z inwestycją w obcym środku trwałym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest producentem wyrobów gotowych ze szkła. W roku 2004 zarząd Spółki podpisał zgodnie ze strategią rozwoju sprzedaży na rynku krajowym, umowę najmu lokalu w Centrum Handlowym celem prowadzenia własnej działalności handlowej. Umowa najmu lokalu została zawarta na okres 10 lat, bez możliwości jej skrócenia. Wynajmujący udostępnił Spółce zwanej dalej Najemcą lokal w stanie surowym z możliwością podłączenia do sieci zasilających, doprowadzających do lokalu przez Wynajmującego. Najemca zgodnie z umową zagospodarował lokal w stanie surowym na swój koszt. Najemca poniósł koszty na roboty wykończeniowe, ulepszające, koszty podłączenia instalacji wewnętrznej wymaganych przez przedsiębiorstwa dostarczające wodę, energię elektryczną ogrzewanie i klimatyzację.

Poniesione koszty jako inwestycję w obcym środku trwałym zostały wprowadzone w miesiącu przekazania jej do używania do ewidencji środków trwałych. Okres amortyzacji ustalono na 10 lat zgodnie z umownym okresem użytkowania obcego środka trwałego, w którym Najemca dokonał ulepszenia. Najemca podatek VAT naliczony od wydatków inwestycyjnych odliczył na zasadach ogólnych.

W umowie najmu zawarto między innymi uzgodnienia:

1. elementy wykończeniowe, ulepszające lub instalacyjne wykonane przez Najemcę w lokalu, które są trwale z nim związane, stanowią jego część składową,
2. Najemca po zakończeniu umowy nie może żądać od Wynajmującego zapłaty sumy odpowiadającej wartości dokonanych nakładów na Lokal.
3. Najemca nie ma prawa odłączenia i zabrania urządzeń, ulepszeń i instalacji wykonanych za jego staraniem w Lokalu, jeżeli te urządzenia, ulepszenia i instalacje stały się częścią składową Lokalu.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo żądania przywrócenia lokalu do stanu z dnia odbioru lokalu przez Najemcę na koszt Najemcy.
5. bez względu na sposób montażu urządzenia klimatyzacyjne i witryna sklepowa stanowią części składowe Lokalu.

Najemca w okresie od 2004 do początku roku 2009 prowadził w tym lokalu działalność handlową, czyli inwestycja w obcych środkach trwałych służyła do wykonywania działalności opodatkowanej. Inwestycja, o której mowa była przeznaczona i wykorzystywana w latach od 2004 do 2009 tj. do czasu jej zaniechania do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Inwestycje w obcych aktywach trwałych zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych w 2004 r. W listopadzie 2008 z powodu znaczącego spadku sprzedaży na rynku krajowym w stosunku do lat ubiegłych, spowodowanym sytuacją gospodarczą (ogólnym kryzysem finansowym) Zarząd Spółki podjął decyzję rozwiązania umowy najmu lokalu w Centrum Handlowym. Decyzja ta stanowiła jeden z elementów przyjętego przez Zarząd w grudniu 2008 planu restrukturyzacyjnego mającego na celu obniżenie kosztów stałych i utrzymania źródła przychodów tj. Spółki. Należy podkreślić, że decyzja o zaniechaniu inwestycji w obcych środkach trwałych jest związana z prowadzoną działalnością i miała na celu obniżenie kosztów stałych i jak wcześniej podkreślono poprawę złej kondycji finansowej Spółki. W tym okresie niekorzystne otoczenie makroekonomiczne, a mianowicie zła sytuacja rynkowa w branży szkła gospodarczego, kryzys finansowy-gwałtowny spadek kursów walut znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie w gwałtownym spadku w poziomie sprzedaży i zamówieniach na produkcję w Spółce. Jednym z głównych czynników wpływających na gwałtowne pogorszenie sytuacji finansowej Spółki był również znaczący wzrost kosztów bezpośrednich związanych z zakupem surowców, mediów, przy wysokim poziomie pozostałych kosztów stałych. Po podjęciu decyzji o zaniechaniu inwestycji w obcych środkach trwałych, która miała na celu tak jak wcześniej podkreślono utrzymanie źródła przychodów, Spółka z przyczyn finansowych i gospodarczo uzasadnionych (przyczyny obiektywne) tj. zbyt wysokich kosztów likwidacji lub demontażu poczynionych nakładów Spółka jako Najemca nie dokonała fizycznej likwidacji poniesionych nakładów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z inwestycją opisaną w stanie faktycznym?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz 124 ustawy. Z treści przywołanego przepisu wynika iż prawo do obniżenia podatku należnego przysługuje w przypadku wykorzystywania nabytych towarów i usług do czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, zdaniem Spółki prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z prowadzoną inwestycją w obcych aktywach trwałych przysługuje jej niezależnie od zaniechania tej inwestycji. Inwestycja o której mowa była przeznaczona i wykorzystywana w latach od 2004 do 2009 tj. do czasu jej zaniechania do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, w związku z tym Spółka ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabycia towarów i usług dokonywanego w związku z inwestycją w obcych aktywach trwałych. Spółka nie ma obowiązku skorygowania odliczenia VAT od nabytych usług i towarów w momencie podjęcia decyzji o zaniec...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »