Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pracowników

Pytanie podatnika: Czy, aby móc skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca musi mieć zawarte umowy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie organizowania wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, etc. i dofinansowanie przekazywać do ww. podmiotów, czy może wypłacać dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 dla ich rodziców bez potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2009 r. (data wpływu 16.12.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 w myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.12.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 w myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „B” w ramach środków z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych zgodnie z Regulaminem ZFŚS wypłaca rodzicom będącym pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej „B” dofinansowanie do wypoczynku dzieci do lat 18, przebywających na wypoczynku zorganizowanym przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych leczniczo-opiekuńczych. Spółdzielnia nie ma zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność ww. formach.

Wyboru podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży dokonują rodzice na własną rękę. Zgodnie z zapisami regulaminu ZFŚS podstawą do wypłat dofinansowania są dowód wpłaty za uczestnictwo wystawiony na nazwisko i imię dziecka korzystającego z wypoczynku, poświadczenie korzystania z wypoczynku wystawione przez organizatora lub poświadczony rachunek, faktura, z którego by wynikało, że prowadzący prowadzi działalność w powyższym zakresie.

Pracownicy ubiegający się o dofinansowanie wypoczynku dziecka składają wnioski do Zarządu Spółdzielni. Wysokość dofinansowania wypoczynku dziecka uzależniona jest od dochodu na członka rodziny wnioskodawcy zgodnie z regulaminem ZFŚS.

Jeżeli udokumentowane koszty wypoczynku są niższe niż dofinansowanie ustalone w preliminażu na dany rok, dofinansowanie wypłaca się do wysokości rachunku.

Wypłaty dofinansowań są wypłacane w pełnej wysokości bez potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, aby móc skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółdzielnia Mieszkaniowa „B” musi mieć zawarte umowy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie organizowania wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, etc. i dofinansowanie przekazywać do ww. podmiotów, czy może wypłacać dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 dla ich rodziców bez potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dokonując wypłat dofinansowań do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 w formie opisanej w niniejszym wniosku Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie musi mieć zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie organizowania wypoczynku w formie koloni, obozów, zimowisk, etc., a wypłaty dofinansowań są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ww. ustawy określa źródła przychodów, gdzie między innymi wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkowstwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »