Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

07.09.2006

Firma w Polsce, miejsce zamieszkania za granicą

Jestem polskim obywatelem, który na stałe zamieszkuje w Irlandii. Chciałbym założyć firmę usługową w Polsce, i powierzyć jej prowadzenie pełnomocnikowi (działalność nie wymaga koncesji i zezwoleń). Jakie formalności mnie czekają? Jakie podatki będę płacił w Polsce?

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej nie ma żadnego problemu dla polskiego obywatela, zamieszkującego na stałe za granicą do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, tym bardziej, że aktualne przepisy tej ustawy zrównują wiele osób zagranicznych z prawami obywateli polskich (zobacz art. 13 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Formy działalności gospodarczej

Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące:

- indywidualna działalność gospodarcza

- spółka cywilna

- spółka jawna

- spółka komandytowa

- spółka komandytowo-akcyjna

- spółka partnerska

- spółka z o.o.

- spółka akcyjna

Każda z tych form działalności ma swoje zalety i wady, w zawiązku z czym każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność powinien rozważyć, która forma jest dla niego najbardziej korzystna.

Pełnomocnictwo

Załóżmy, że decyzję w materii, o której powyżej już podjęliśmy, firmę chcemy prowadzić w formie indywidualnej działalności gospodarczej, i tak jak jest to określone pytaniu ma być ona prowadzona przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo ogólne w zupełności wystarcza do prowadzenia w czyimś imieniu działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo ogólne uregulowane jest wyczerpująco w kodeksie cywilnym (art. 95 – 109 Kodeksu cywilnego).

Na podstawie pełnomocnictwa ogólnego pełnomocnik umocowany jest do czynności zwykłego zarządu, do których należą czynności o charakterze bieżącym (administrowanie, eksploatowanie rzeczy, konserwacja, zawieranie umów z kontrahentami, zbywanie rzeczy ruchomych) czyli służące utrzymaniu przedmiotu działalności.

Pełnomocnictwo rodzajowe ma zastosowanie w przypadku, gdy chcemy, aby pełnomocnik mógł dokonywać tylko niektórych czynności zwykłego zarządu, np. przyjmowania zamówień, przyjmowania zapłaty, czy do doręczeń.

Powinno więc ono określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot, które powinny być precyzyjnie wymienione w treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwem rodzajowym jest także pełnomocnictwo do czynności wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, np. zbycie przedsiębiorstwa, nieruchomości, ale wymaga szczególnej formy.

Innym rodzajem pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo szczególne, czyli do wykonywania poszczególnych czynności wymienionych w odrębnych ustawach, do których pełnomocnictwo ogólne nie wystarcza.

Zgłoszenie do ewidencji

Pierwszym krokiem, po udzieleniu pełnomocnictwa, najlepiej przed notariuszem, powinna być wizyta w urzędzie miasta/ gminy, właściwym ze względu na miejsce siedziby firmy.

Należy udać się do Wydziału Inicjatyw Gospodarczych, Wydziału Działalności Gospodarczej lub Wydziału Spraw Obywatelskich, ewentualnie inaczej nazwanego wydziału.

Każde miasto (gmina) decyduje samodzielnie o swojej strukturze i nazewnictwie poszczególnych wydziałów.

Wymaganymi dokumentami będą:

- dowód osobisty

- wypełniony formularz zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Formularz ten zwłaszcza w miastach można wypełnić online poprzez Internet, znajduje się on na stronach internetowych odpowiedniego urzędu (n.p. https://gimli-1.um.warszawa.pl/edg_www/dzialalnosc_zgloszenie.asp)

Termin do załatwienia wniosku przez urząd to 14 dni. Czynności te mogą być przeprowadzone przez pełnomocnika.

REGON

Kolejnym krokiem powinna być wizyta w Głównym Urzędzie Statystycznym celem otrzymania REGON-u (to numer statystyczny firmy). Numer ten jest niepowtarzalny, wydawany tylko raz dla danego podmiotu i jest wykorzystywany do identyfikacji firm. Czas, jaki przewidział ustawodawca na rejestrację w Głównym Urzędzie Statystycznym, to 14 dni od otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W urzędzie statystycznym wypełniamy wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej RG-1.

Wykaz urzędów statystycznych znajduje się na stronie http://www.stat.gov.pl/urzedy/index.htm

Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

– nazwa,

– nazwisko i imiona

– identyfikator systemu ludności PESEL lub KRS osoby prowadzącej działalność gospodarczą

– adres, który zawiera: województwo, powiat, gminę, kod pocztowy, miejscowość poczty, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer lokalu,

– formę prawną podmiotu

– formę własności

– wykonywaną działalność

– daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności

– rejestracja

- nazwa organu rejestrowego, lub ewidencyjnego

- wyciąg z właściwego rejestru lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej.

– rodzaj rejestru lub ewidencji –numer nadany przez organ rejestrowy lub ewidencyjny

– datę wpisu do ewidencji

– liczbę pracujących lub zatrudnionych (jeżeli już zdążyliśmy kogoś zatrudnić)

Powinniśmy go złożyć w ciągu 14 dni od dnia uzyskania wpisu do ewidencji lub rejestru. Do wniosku RG-1 musimy dołączyć kserokopie:

• dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu do ewidencji,

• upoważnienia do zgłoszenia firmy do rejestru lub odbioru zaświadczenia o numerze REGON (w przypadku gdy zgłoszenie albo odbiór dokonywany będzie przez osobę niebędącą właścicielem, współwłaścicielem).

Składając wniosek RG-1 bezpośrednio w urzędzie statystycznym, przeważnie zaświadczenie o nadaniu numeru REGON otrzymamy „od ręki”, bądź maksymalnie będziemy musieli na numer czekać 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Założenie rachunku bankowego

Kolejnym krokiem jest założenie rachunku bankowego dla swojej firmy, jest on niezbędny w bieżącej działalności. Oznacza to oczywiście konieczność podpisania umowy z bankiem.

Banki żądają z reguły przedstawienia oryginałów oraz sporządzenia kopii wszelkich możliwych dokumentów uzyskanych w trakcie rejestracji firmy (lepiej zabrać ze sobą pieczątkę).

Przy zawieraniu umowy należy wnikliwie zapoznać się z treścią umowy, bowiem umowa z reguły odsyła do innych dokumentów, takich jak regulaminy, ogólne warunki, uchwały organów banku itp. Załącznikiem do umowy będzie karta wzorów podpisów osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem (należy mieć przy sobie pieczątkę, jeśli bank takowej wymaga). Osoby te mo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »